Obsługa suwnicy – codzienna kontrola sprawności urządzenia

Najskuteczniejszym sposobem na unikniecie i obniżenie zagrożeń podczas pracy z suwnicą jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Operator suwnicy musi posiadać uprawnienia UDT pozwalające mu na obsługę urządzenia. Uprawnienia na suwnice uzyskuje się podczas szkolenia UDT.

Przed rozpoczęciem pracy operator suwnicy musi przeprowadzić jego kontrolę, a mianowicie są to:

 • wzrokowa kontrola sprawności urządzenia
 • kontrola sprawności działania mechanizmów bezpieczeństwa

Praca może być prowadzona tylko z suwnicami posiadającymi aktualną decyzję UDT na eksploatację. Urządzenie nie może być uszkodzone lub wybrakowane.

Wzrokowa kontrola sprawności urządzenia:

 • sprawdzenie środowiska pracy w celu określenia, czy nie zaistniały nowe zagrożenia dla pracy suwnicy
 • sprawdzenie toru jezdnego urządzenia pod kątem mocowania elementów, odkształceń, luzów
 • sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w tym kasety sterującej, wycieków smarów i innych płynów
 • sprawdzenie kół jezdnych mostu i wciągnika lub wciągarki
 • sprawdzenie liny albo łańcucha nośnego oraz ułożenia tego elementu w gniazdach
 • sprawdzenie stanu urządzenia chwytającego
 • sprawdzenie zamocowania osłon zabezpieczających
 • sprawdzenie stanu znaków ostrzegawczych
 • sprawdzenie, czy urządzenie nie jest w trakcie prac konserwacyjnych albo czynności dozoru technicznego

Kontrola sprawności funkcjonowania poszczególnych mechanizmów bezpieczeństwa:

 • włączenie głównego wyłącznika zasilania
 • gdy urządzenie jest wyposażone w urządzenia blokujące ruch, należy je otworzyć
 • przełączyć sterowanie kasety na urządzenie, gdy dotyczy danego urządzenia
 • sprawdzenie działania mechanizmów ostrzegawczych, w tym lamp, sygnałów dźwiękowych, świateł ostrzegawczych
 • sprawdzenie działania przyrządów sterowniczych
 • sprawdzenie prawidłowości działania przycisku zatrzymania awaryjnego
 • sprawdzenie, czy ruchy urządzenia odpowiadają oznaczeniom na pulpicie sterującym
 • sprawdzenie działania łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia i na torach jazdy
 • sprawdzenie działania hamulca z obciążeniem
 • sprawdzenie działania sprzęgła poślizgowego i ogranicznika udźwigu z obciążeniem

Na koniec operator powinien wykonać też kontrolę sprawności działania mechanizmów napędowych poprzez jazdę próbną.

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Rodzaje suwnic

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Na skróty:

 • Obsługa suwnic – czynności zakazane
 • Obsługa suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Szkolenie na operatora koparko – ładowarki
 • Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
 • Kurs na operatora żurawia stacjonarnego