Obsługa suwnicy – codzienna kontrola sprawności urządzenia

Najskuteczniejszym sposobem na unikniecie i obniżenie zagrożeń podczas pracy z suwnicą jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Operator suwnicy musi posiadać uprawnienia UDT pozwalające mu na obsługę urządzenia. Uprawnienia na suwnice uzyskuje się podczas szkolenia UDT.

Przed rozpoczęciem pracy operator suwnicy musi przeprowadzić jego kontrolę, a mianowicie są to:

  • wzrokowa kontrola sprawności urządzenia
  • kontrola sprawności działania mechanizmów bezpieczeństwa

Praca może być prowadzona tylko z suwnicami posiadającymi aktualną decyzję UDT na eksploatację. Urządzenie nie może być uszkodzone lub wybrakowane.

Wzrokowa kontrola sprawności urządzenia:

  • sprawdzenie środowiska pracy w celu określenia, czy nie zaistniały nowe zagrożenia dla pracy suwnicy
  • sprawdzenie toru jezdnego urządzenia pod kątem mocowania elementów, odkształceń, luzów
  • sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w tym kasety sterującej, wycieków smarów i innych płynów
  • sprawdzenie kół jezdnych mostu i wciągnika lub wciągarki
  • sprawdzenie liny albo łańcucha nośnego oraz ułożenia tego elementu w gniazdach
  • sprawdzenie stanu urządzenia chwytającego
  • sprawdzenie zamocowania osłon zabezpieczających
  • sprawdzenie stanu znaków ostrzegawczych
  • sprawdzenie, czy urządzenie nie jest w trakcie prac konserwacyjnych albo czynności dozoru technicznego

Kontrola sprawności funkcjonowania poszczególnych mechanizmów bezpieczeństwa:

  • włączenie głównego wyłącznika zasilania
  • gdy urządzenie jest wyposażone w urządzenia blokujące ruch, należy je otworzyć
  • przełączyć sterowanie kasety na urządzenie, gdy dotyczy danego urządzenia
  • sprawdzenie działania mechanizmów ostrzegawczych, w tym lamp, sygnałów dźwiękowych, świateł ostrzegawczych
  • sprawdzenie działania przyrządów sterowniczych
  • sprawdzenie prawidłowości działania przycisku zatrzymania awaryjnego
  • sprawdzenie, czy ruchy urządzenia odpowiadają oznaczeniom na pulpicie sterującym
  • sprawdzenie działania łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia i na torach jazdy
  • sprawdzenie działania hamulca z obciążeniem
  • sprawdzenie działania sprzęgła poślizgowego i ogranicznika udźwigu z obciążeniem

Na koniec operator powinien wykonać też kontrolę sprawności działania mechanizmów napędowych poprzez jazdę próbną.

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych