Obowiązki operatora suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

Obsługa suwnicy wymaga wcześniejszego przygotowania – konieczny jest kurs na suwnice uczący pracy z urządzeniem, a także zaliczenie egzaminu nadającego uprawnienia na suwnice. Są to uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Operator urządzenia poznaje wówczas odpowiednie zasady pracy, w tym także postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Sytuacje niebezpieczne w obsłudze suwnicy możemy podzielić na trzy kategorie:

  • sytuacje awaryjne
  • pożar
  • zaistnienie wypadku

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z suwnicą – przy zauważaniu usterek lub innych zagrożeń na stanowisku pracy, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić je przełożonemu. Do pracy można przystąpić dopiero wtedy, gdy usterki i zagrożenia zostaną usunięte i po ponownym sprawdzeniu urządzenia.

Gdy w rejonie pracy suwnicy dochodzi do pożaru, operator musi natychmiast ostrzec osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. Kolejnym krokiem jest wyłączenie zasilania i odcięcie dopływu gazu w budynku oraz w suwnicy. Następnie należy zaalarmować straż pożarną albo próbować ugasić pożar samodzielnie gaśnicą, gdy nie jest on duży. Należy powiadomić przełożonych o pożarze i podjąć decyzję o ewentualnej ewakuacji ludzi.

W razie zaistnienia wypadku należy jak najszybciej zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy. Gdy zachodzi taka potrzeba, należy wezwać pomoc lekarską. Należy też powiadomić o zdarzeniu przełożonych.

Gdy operator suwnicy ma wątpliwości co do warunków bezpieczeństwa pracy, ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. Gdy operator suwnicy i suwnica znajdą się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, wówczas pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Rodzaje suwnic

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Kurs na Suwnice

 

Na skróty:

  • Warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy
  • Obsługa suwnic – czynności zakazane
  • Kontrola sprawności suwnicy – co sprawdzić?
  • Szkolenie na operatora koparko – ładowarki
  • Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych