Kurs SEP – G1

Zapraszamy na szkolenia SEP G1 w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON – razem z nami mogą Państwo uzyskać uprawnienia elektryczne w kategorii 1 i podjąć pracę w zawodzie, który wymaga takiego przeszkolenia.

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę – dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom kształcenia.

Celem prezentowanego kursu jest przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia SEP 1 kV. Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w ramach obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy 1 przekazuje uczestnikom kompletną wiedzę.

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia takie jak:

  • budowa i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
  • ochrony przeciwporażeniowa
  • korzystanie z aparatury kontrolno-pomiarowej
  • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

Aby uzyskać uprawnienia do 1kV, należy wziąć udział w egzaminie, który kontroluje posiadaną przez kursanta wiedzę.

Tak zwany egzamin SEP może być prowadzony przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), a także przed komisjami takich stowarzyszeń jak: Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałych.

Uzyskane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu świadectwo kwalifikacyjne zachowuje swoją ważność przez okres 5 lat. Po tym czasie należy ponownie wziąć udział w egzaminie w celu sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.

Do wzięcia udziału w kursie SEP G1 należy mieć:

  • ukończone 18 lat
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe

Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych terminów zajęć zaprezentowanych na naszej stronie internetowej. Dokładne informacje można również uzyskać podczas rozmowy z naszymi specjalistami. W razie dodatkowych pytań zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.