Zapraszamy na szkolenia  G1  w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON – razem z nami mogą Państwo uzyskać uprawnienia elektryczne w kategorii 1 i podjąć pracę w zawodzie.

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę – dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom kształcenia.

Celem prezentowanego kursu jest przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia elektryczne kategorii 1 kV. Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w ramach obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy 1 przekazuje uczestnikom kompletną wiedzę.

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia takie jak:

 • budowa i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
 • ochrony przeciwporażeniowa
 • korzystanie z aparatury kontrolno-pomiarowej
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

Aby uzyskać uprawnienia do 1kV, należy wziąć udział w egzaminie, który kontroluje posiadaną przez kursanta wiedzę.

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nawa komisji
PSEPolskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SEPStowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS LUB SITSpożStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
SIMPStowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich

ERGON kompleksowo przygotowuje do egzaminu w każdej placówce komisji certyfikujących, wydających uprawnienia dla elektryków.

Egzamin może być prowadzony przed komisją powołaną przez Polskie Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) , a także przed komisjami takich stowarzyszeń jak: Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) i pozostałych.

Uzyskane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu świadectwo kwalifikacyjne zachowuje swoją ważność przez okres 5 lat. Po tym czasie należy ponownie wziąć udział w egzaminie w celu sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.

Do wzięcia udziału w kursie G1 należy mieć:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe

Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych terminów zajęć zaprezentowanych na naszej stronie internetowej. Dokładne informacje można również uzyskać podczas rozmowy z naszymi specjalistami. W razie dodatkowych pytań zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Jak szukacie nas w Internecie?

 • Kurs elektryka Warszawa
 • Kurs elektryka cena
 • Kurs G1 uprawnienia
 • Szkolenia elektryczne do 1kv
 • G1 szkolenie

Więcej informacji:

 

G3

 

Uprawnienia G1, G2, G3

 

Sieci, instalacje i urządzenia w grupach G1, G2, G3