Budowa i zastosowanie żurawi

żuraw kolejowy podczas pracy w haliŻurawie kolejowe to jedne z typów żurawi, tak zwanych dźwignic, których używa się na budowie do scalania czy przenoszenia ciężkich stalowych i żelbetonowych konstrukcji, zazwyczaj, kiedy wspomniane elementy znajdują się przy stałych torach eksploatacyjnych. Zwłaszcza gdy tory te są wewnątrz hal.
W celach montażowych do pracy w halach na żurawiu montuje się długie wysięgniki z dziobami. W budownictwie używa się żurawi z udźwigiem od około 15 do 25 ton, zaś przy awariach kolejowych ponad 75 ton.
Żurawie kolejowe od innych z tego typu maszyn, które mają napęd kołowy, wyróżnia to, że mają własny napęd, dodatkowe są zaopatrzone w urządzenia sczepne, hamulce i zderzaki, w jakie wyposaża się inne pojazdy kolejowe.

Uprawnienia UDT

Jak wszystkie inne maszyny tego typu, podlegają pod dozór techniczny i aby zostać operatorem i/lub konserwatorem niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Jak to zrobić?

Najprościej wziąć udział w naszym szkoleniu. Niezależnie, czym chcesz się zajmować (a możesz odbyć kurs i zdać egzamin na oba stanowiska), w naszym środku zdobędziesz niezbędną wiedzę i nauczysz się praktycznej obsługi żurawi kolejowych. Charakteryzujemy się doświadczoną kadrą pracowniczą, która przekaże Ci najnowsze informacje z zakresu obsługi lub konserwacji.

Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić kurs indywidualnie, czy jesteś firmą, która chce przeszkolić pracowników, możesz skorzystać z naszej oferty. Na życzenie klienta organizujemy szkolenie w jego siedzibie.

Jakie wymagania należy spełnić, aby podejść do szkolenia?

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (udokumentowane przez lekarza),
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca podejście do szkolenia i zdanie egzaminu. W przypadku nieznajomości, obecność tłumacza przysięgłego.

kurs konserwacji żurawia kolejowego

Kurs składa się z wykładów teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z maszynami.

Czego się nauczysz?

 • wszystkiego o dozorze technicznym,
 • poznasz dokumentację techniczną żurawi kolejowych,
 • budowa, funkcje, działanie żurawi,
 • prawa i obowiązki operatora/konserwatora,
 • sytuacje niebezpieczne i jak im zapobiegać,
 • naprawa usterek,
 • eksploatacja,
 • przepisy BHP,
 • bezpieczna obsługa maszyny,
 • kontrola stanu technicznego żurawia,
 • właściwa konserwacja.

Po teorii nastąpią ćwiczenia z użyciem żurawi czy to na naszej hali ćwiczeniowej, czy u klienta – zależnie od życzenia. Wykorzystasz tam nabytą wiedzę w praktyce i opanujesz obsługę tych maszyn.

Egzamin państwowy

Następnie uczestnik podchodzi do egzaminu zdawanego przed komisją UDT, który składa się z części pisemnej teoretycznej oraz praktycznej. Pozytywny wynik obu części jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień i możliwością wykonywania zawodu przez 5 lat od daty zdania egzaminu. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie certyfikatu. Warunkiem do tego jest wykonywanie pracy zawodowej przez minimum 3 lata przez czas ważności uprawnień. Wniosek powinien być złożony minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem poprzednich kwalifikacji.

Możliwości pracy

Zastanawiasz się czy na pewno opłaca się zrobić uprawnienia? Operatorzy i konserwatorzy żurawi kolejowych (i nie tylko) mogą starać się o pracę zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Jest to zawód niezwykle potrzebny i dobrze opłacalny. Ponadto daje możliwości założenia własnej firmy.

kurs konserwacji żurawia kolejowego

Nie czekaj tylko zadzwoń  i umów się na szkolenie. A jeśli masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

Pytania i odpowiedzi

Czym charakterysuje się żuraw kolejowy?

Żuraw kolejowy porusza się po torach oraz ma własny napęd. Jest również wyposażony w zderzaki i hamulce, jak każdy pojazd kolejowy. Ponadto, dźwigi budowlane mogą mieć udźwig od 15 do 25 ton, zaś przy pracach kolejowych nawet ponad 75 ton.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia na żurawie kolejowe są wydawane na okres 5 lat od daty zdania egzaminu. Po ich upłynięciu kwalifikacje można odnowić.

Czy operator może być jednocześnie konserwatorem?

Może, pod warunkiem podejścia do obu szkoleń i zdania egzaminów na oba stanowiska. 

Na skróty:

 • Kurs na uprawnienia dla konserwatora żurawi pokładowych
 • Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi
 • Szkolenie na uprawnienia żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • Kurs na podnośniki nożycowe – obsługa
 • Podesty ruchome – kurs obsługi podestów typu “pająki”