Szkolenia podstawowe i specjalistyczne w zawodzie diagnosty samochodowego są przeznaczone dla osób posiadających wiedzę i praktykę na stacji obsługi pojazdów lub w warsztatach naprawy pojazdów na stanowisku obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

Wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów kursant musi:

 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne w specjalności samochodowej oraz udokumentowane 2 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiadać średnie wykształcenie techniczne w specjalności samochodowej oraz udokumentowane 4 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne o innej niż samochodowa specjalności oraz udokumentowane 4 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiadać średnie wykształcenie techniczne o innej niż samochodowa specjalności oraz udokumentowane 8 lat praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

Przepisy prawa określają także zawartość tematyczną kursu, który składa się z pięciu części:
I. Szkolenie podstawowe dotyczące prowadzenia okresowych badań technicznych pojazdów – ocena prawidłowości działania układów i zespołów, w tym pod kątem bezpieczeństwa jazy i ochrony środowiska
II. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych autobusów z dopuszczalną prędkością na drogach ekspresowych i autostradach 100 km/h
III. Szkolenie specjalistyczne dotyczące badań technicznych pojazdów przewożących materiał niebezpieczne ADR
IV. Szkolenie specjalistyczne dotyczące pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
V. Szkolenie specjalistyczne dotyczące badań technicznych samochodów używanych i zarejestrowanych za granicą, samochodów skierowanych do badań przez organy kontroli ruchu lub starostę, samochodów ze zmianami konstrukcyjnymi, samochodów typu SAM

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Na skróty:

 • Umiejętności operatora urządzeń UNO
 • Procedury bezpieczeństwa przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników paliw
 • Deregulacja zawodu diagnosty samochodowego
 • Komputerowa diagnostyka samochodów
 • Egzamin na diagnostę samochodowego