żuraw wieżowy podczas użytkowania

Szkolenie w ERGON

Od wielu lat nasz Ośrodek kompleksowo zajmuje się organizacją szkoleń dla operatorów żurawi wieżowych. Oprócz tego oferujemy także kurs na konserwatora powyższych maszyn. Oba rodzaje wspomnianych szkoleń zakończone są egzaminem na uprawnienia UDT.  

Opis przebiegu kursu obsługi żurawi  

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne odbywające się w sali wykładowej oraz praktyczne, które są prowadzone na placu ćwiczeniowym naszego Ośrodka, wyposażonym w żurawia budowlanego. Podczas wykładów słuchacze poznają m.in. budowę, właściwości i klasyfikację żurawi oraz zagadnienia związane z ładunkoznawstwem. Oprócz tego przyszli operatorzy zapoznają się z eksploatacją maszyn, zakresem obowiązków służbowych, przepisami BHP i PPOŻ, a także zasadami postępowania podczas wypadku przy pracy lub w wypadku awarii sprzętu. Kursanci zdobędą również wiedzę dotyczącą placówki UDT oraz jej wytycznych względem uprawnień na żurawie.  

Program szkolenia obejmuje przede wszystkim: 

 • budowę żurawi wieżowych; 
 • informacje o stanowiskach współpracujących z operatorem (tj. hakowy, sygnalista);  
 • przepisy BHP na stanowisku operatora żurawi wieżowych; 
 • wiadomości o dozorze technicznym UDT; 
 • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne; 
 • typy żurawi wieżowych (m.in. szybkomontujące, stacjonarne, szynowe); 
 • specyfikę sterowania żurawiem (bezprzewodowo i z kabiny); 
 • obowiązki osób obsługujących dźwigi budowlane; 
 • zajęcia praktyczne na żurawiach. 

Jak zdobyć uprawnienia na operatora żurawia? 

operator żurawia wieżowego

W celu zdobycia uprawnień na operatora żurawia wieżowego, po odbyciu stosownego kursu, uczestnicy szkolenia powinni przystąpić do państwowego egzaminu, który przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Przebieg tej formy sprawdzenia wiedzy obejmuje pisemny test merytoryczny, jak i zaprezentowanie odpowiednich umiejętności praktycznych związanych z bezpieczną eksploatacją żurawi budowlanych. Pozytywny wynik z tego egzaminu nadaje niezbędne zaświadczenia, umożliwiające legalne podjęcie pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Nasze szkolenie dają uczestnikom szansę na zdobycie świadczeń do obsługi żurawi wieżowych każdego rodzaju, bez względu na udźwig nominalny maszyny czy jej wysokość. Zajmujemy się także wszelkimi formalnościami związanymi z UDT, które obejmują zgłaszanie słuchaczy na egzamin, jak również wyznaczania jego daty. 

Forma egzaminu i ważność uprawnień UDT 

Egzamin teoretyczny ma formę testu. Egzamin praktyczny ma miejsce na placu budowy oraz obejmuje umiejętności z zakresu mechanicznego manewrowania i obsługi żurawia z ładunkiem. Otrzymany po zdaniu egzaminu dokument zaświadczający o kwalifikacjach UDT jest ważny przez 5 lat. Na 3 miesiące przed upływem daty jego ważności można przedłużyć te uprawnienia składając specjalny wniosek złożony w UDT. 

Warunki przyjęcia na szkolenie 

W celu rozpoczęcia kursu powinno się spełniać poniższej określone wymagania:

 • posiadać wystawione przez lekarza medycyny pracy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych; 
 • posiadać wykształcenie na poziomie minimum podstawowym; 
 • posługiwać się w co najmniej stopniu komunikatywnym językiem polskim (istnieje możliwość zapewnienia tłumacza przysięgłego na egzamin); 
 • mieć ukończone 18 lat. 

Czym jest żuraw wieżowy? 

żuraw wieżowy podczas eksploatacji

Żuraw wieżowy jest rodzajem dźwignicy, która zbudowana jest z wieży (określanej pionowym masztem) montowanej na podwoziu stacjonarnym lub przejezdnym oraz wysięgnika wychylnego lub poziomego. Głównym atutem żurawi wieżowych jest duży zasięg wysięgnika oraz fakt, iż ułatwiają one prowadzenie prac budowlanych w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym. Przy ich pomocy transportowane są materiały, a także wykonywane są montaże konstrukcji stalowych. Oprócz tego maszyny te są wyposażone w kilka napędów, z których każdy jest odpowiedzialny za ruch innego elementu (tj. opuszczanie, obrót, podnoszenie). Żurawie wieżowe i samojezdne zaliczamy do kategorii urządzeń budowlanych. 

Jakie rodzaje żurawi wyróżniamy? 

Żurawie wieżowe podzielić możemy ze względu na różne czynniki. 

Ze względu na rodzaj montażu rozróżniamy: 

 • żurawie szybko montujące; 
 • żurawie montowane w częściach. 

Ze względu na typ wysięgnika wyróżniamy: 

 • żurawie wychylne; 
 • żurawie wspornikowe.  

Ze względu na sposób montażu mamy: 

 • żurawie przejezdne; 
 • żurawie stacjonarne. 

Ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu rozróżniamy: 

 • żurawie górnoobrotowe; 
 • żurawie dolnoobrotowe. 

Ze względu na przeznaczenie użytkowe wyróżniamy: 

żuraw wieżowy na budowie
 • żurawie montowane na ciągnikach; 
 • żurawie montowane na przyczepach; 
 • żurawie montowane w środkowej części ładunkowej pojazdu; 
 • żurawie montowane z tyłu pojazdu (na pojeździe za skrzynią ładunkową);  
 • żurawie montowane za kabiną kierowcy (na pojeździe);  
 • żurawie służące do załadunku drewna, które są określane potocznie „leśnymi”; 
 • żurawie posiadające przeznaczenie ogólne (umocowane sztywno na pojeździe). 

O nas 

Nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON figuruje na rynku pracy od wielu lat, a nasze doświadczenie zdobywane było przed założeniem placówki i sięga znacznie dłużej. Głównym obszarem naszych działań branżowych jest świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych przeznaczonych dla różnych grup docelowych, w zależności od wykonywanego zawodu. Nasza oferta mieści w sobie m.in. szkolenia UDT, HDS, G1, G2, G3 oraz kursy PPOŻ, BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównymi założeniami firmy jest dostarczanie klientom pożądanych przez nich usług szkoleniowych na możliwie jak najwyższym poziomie. Przestrzeń szkoleniowa, którą tworzymy, działa przy współpracy wykwalifikowanych instruktorów z wieloletnią praktyką metodyczną oraz doświadczeniem praktycznym, którzy konsekwentnie dbają o zadowolenie uczestników i jakość kształcenia.

Działamy w oparciu o współpracę z instytucjami, takimi jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich czy Urząd Dozoru Technicznego, z których ekspertami wspólnie uzgadniamy programy nauczania zgodnie z wymogami na konkretne uprawnienia. Niezmiernie dużą wagę przywiązujemy do poziomu naszych szkoleń, dlatego też inwestujemy w nowoczesne zaplecze wyposażenia naszych klas szkoleniowych.   

Gdzie odbywają się kursy? 

Nasze szkolenia na żurawie wieżowe prowadzone są przede wszystkim w Warszawie, gdzie znajduje się nasz główny oddział. Jednak w przypadku grup zorganizowanych, jesteśmy także do dyspozycji w innych lokalizacjach na terenie całego kraju, dostosowując przy tym miejsce oraz harmonogram kursu do zapotrzebowania zleceniodawcy. 

Cennik szkolenia 

Cena kursu na operatora żurawia wieżowego jest zależna od liczby słuchaczy, którzy zdecydują się wziąć udział w szkoleniu. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe z najważniejszymi informacjami oraz zbiór pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami, co również wliczone jest w koszt kursu.  

Pozostałe szkolenia znajdujące się w naszej ofercie 

W naszym ośrodku szkoleniowym znajdą Państwo również szkolenia na uprawnienia UDT innych rodzajów żurawi tj.: 

 • żurawie przenośne i przewoźne; 
 • żurawie stacjonarne; 
 • żurawie szynowe; 
 • żurawie samojezdne; 
 • żurawie kolejowe oraz na pojazdach kolejowych; 
 • żurawie pływające; 
 • żurawie pokładowe. 

Warto również zaznaczyć, iż nasza oferta oprócz uprawnień operatorskich obejmuje także kurs na uprawnienia konserwatorskie żurawi wieżowych i szybkomontujących. Posiadamy również kursy na: 

 • montażystę rusztowań; 
 • BHP i PPOŻ; 
 • spawanie; 
 • umiejętności wysokościowe; 
 • lotnictwo; 
 • uprawnienia UDT, TDT i WDT; 
 • G1, G2, G3. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Kiedy uprawnienia na obsługę żurawia tracą ważność?

Uprawnienia wydawane operatorom żurawi wieżowych przez Urząd Dozoru Technicznego zachowują swoją ważność przez okres 5 lat, ale można je przedłużyć składając o to wniosek. 

Jakie są rodzaje żurawi?

Ze względu na przeznaczenie użytkowe wyróżniamy kategorie żurawi takie, jak: żurawie montowane na ciągnikach, żurawie montowane na przyczepach, żurawie montowane w środkowej części ładunkowej pojazdu, żurawie montowane z tyłu pojazdu (na pojeździe za skrzynią ładunkową), żurawie montowane za kabiną kierowcy (na pojeździe), żurawie służące do załadunku drewna, które są określane potocznie „leśnymi” oraz żurawie posiadające przeznaczenie ogólne (umocowane sztywno na pojeździe). 
 

Na skróty:

 • Kurs na uprawnienia UDT dla operatorów żurawi szynowych
 • Ładowarka teleskopowa – kurs
 • Szkolenie UDT na uprawnienia Skyjack – operator, konserwator podestów
 • Kurs na operatora urządzeń manipulującymi kontenerami
 • Szkolenia UDT dla operatorów suwnic – zapisz się już teraz!