Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają poszukują przyszli kursanci: na temat terminów, cen, programów szkoleniowych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Kwestie merytoryczne i organizacyjne

Czy w cenie kursu są zawarte zajęcia praktyczne?

Tak, program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, na których uczestnicy poznają budowę maszyn, zasady bezpiecznej eksploatacji, wytyczne postępowania w razie awarii itp., jak również zajęcia praktyczne. Odbywają się one w siedzibie Ośrodka, na własnym placu manewrowym, lub – w przypadku szkoleń organizowanych dla firm w innych miastach – w miejscu wybranym przez klienta.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Podczas zajęć kursanci poznają budowę maszyn w praktyce, uczą się ich obsługi oraz przygotowania do eksploatacji. Instruktor zwraca uwagę na kwestię bezpiecznego korzystania z urządzeń. Zajęcia są nakierowane na przygotowanie do praktycznej części egzaminu zewnętrznego. Instruktor zadaje uczestnikom pytania, które mogą pojawić się na egzaminie, przeprowadza rozmowy podobne do tych, które przeprowadzają egzaminatorzy.

Liczba godzin jest zależna od grupy, do której zostaje przypisany kandydat na operatora lub konserwatora. Jest to podyktowane tym, że różnym osobom potrzeba więcej lub mniej czasu na opanowanie eksploatacji urządzenia. Osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, mogą potrzebować nawet 36 godzin zajęć w tym 16 praktycznych, z kolei te, które pracowały już z urządzeniem lub posiadają uprawnienia, które trzeba odnowić, mogą zdobyć potrzebną wiedzę nawet w kilka godzin. Czas, jaki jest potrzebny danej osobie, jest szacowany na etapie rejestracji, na podstawie wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez pracowników Ośrodka. Może się zdarzyć, że instruktor, widząc postępy uczestnika i stopień jego zaawansowania, skróci czas zajęć praktycznych.

Jakie urządzenia są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych?

Dysponujemy urządzeniami reprezentatywnymi dla danego typu, na przykład podestami typu A i B, nożycowymi i wysięgnikowymi, wolnobieżnymi i samojezdnymi. Szkolenia dla operatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych odbywają się natomiast na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz unoszących operatora. Dysponujemy również zwykłymi wózkami czołowymi marki Toyota, JCB, Linde, Jungheinrich. Dla operatorów suwnic organizujemy zajęcia z wykorzystaniem suwnic bramowych. Nasze urządzenia są dostępne na szkoleniach w Warszawie (Ursus), Krakowie oraz Katowicach.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Po większości kursów odbywa się egzamin przeprowadzany przez inspektorów jednostek zewnętrznych: UDT, SEP lub innych. Ośrodek zajmuje się organizacją egzaminu dla swoich kursantów: zapisuje ich na egzamin, ustala terminy, wysyła przypomnienia przed datą egzaminu.

Uwaga! W przypadku niektórych tematów szkoleń i niektórych grup nie jest wymagany egzamin. Przed rejestracją prosimy sprawdzić informacje na stronie z opisem danego kursu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zewnętrzny składa się z części praktycznej i teoretycznej. Część teoretyczna ma formę testu wiedzy (pytania zamknięte), w części praktycznej przeprowadzana jest z kandydatem rozmowa przy urządzeniu. W trakcie rozmowy egzaminator może zapytać o kwestię przygotowania urządzenia do pracy, dobór urządzenia, bezpiecznego korzystania, obsługi, postępowania w razie awarii.

Kto wydaje uprawnienia do wykonywania zawodu?

Przyznawaniem uprawnień, wydawanych na podstawie zaliczonego egzaminu, zajmują się jednostki zewnętrzne: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inne, w zależności od typu szkolenia.

Czas oczekiwania na wydanie uprawnień po zdanym egzaminie powinien wynosić do 7 dni roboczych. Warto mieć na uwadze, że w przypadku dużego obłożenia Urzędu obowiązkami czas ten może się wydłużyć nawet do 30 dni roboczych.

Na jaki okres wydawane są uprawnienia?

W zależności od rodzaju urządzenia zaświadczenia kwalifikacyjne są wydawane na okres od 5 do 10 lat. Ośrodek, w miarę możliwości, będzie informował z wyprzedzeniem drogą mailową o konieczności przedłużenia uprawnień.

Czy uprawnienia są honorowane za granicą?

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub Wojskowy Dozór Techniczny mogą być honorowane w krajach, w których istnieje podobny system regulacji zawodu, ale nie muszą. W Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa dotycząca wzajemnego uznawania kwalifikacji. Z doświadczenia wiemy, że w takich krajach, jak Norwegia czy Szwajcaria polskie uprawnienia mogą być wymienione na tamtejsze. Niestety w niektórych krajach uprawnienia UDT nie są powszechnie znane i tamtejsi pracodawcy nie zawsze chcą je honorować, nawet po przetłumaczeniu. Z tego powodu zalecamy, by do otrzymanych zaświadczeń kwalifikacyjnych dokupić certyfikat kwalifikacyjny w języku angielskim wydawany przez jednostkę UDT – CERT. Polecamy również wykupienie w ośrodku zaświadczenia – certyfikatu ukończenia szkolenia według norm międzynarodowych, który jest powszechnie rozpoznawanym dokumentem.

Czy uprawnienia mogą być cofnięte lub wstrzymane?

Tak, jednostka wydająca zaświadczenia kwalifikacyjne może je cofnąć, gdy uzna, że posiadająca je osoba narusza przepisy lub zasady bezpieczeństwa pracy.

Jakie wsparcie zapewnia Ośrodek, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu?

Wsparcie dla uczestników w skutecznym przygotowaniu do egzaminów rozpoczyna się już na etapie rejestracji. To wówczas przeprowadza się z kandydatem wywiad, który pozwala na ustalenie jego poziomu wiedzy i umiejętności i zakwalifikowanie do właściwej grupy, tak aby optymalnie wykorzystać czas na szkoleniu. Przed rozpoczęciem zajęć, a także w ich trakcie oraz po zakończeniu, na bieżąco sprawdza się wiedzę uczestników: instruktor zadaje pytania, przeprowadza testy, angażuje w zajęcia. Sprawdzana jest także wiedza praktyczna.

Wszystkim uczestnikom udostępnia się dodatkowo platformę edukacyjną, która zawiera materiały pomagające w uporządkowaniu wiedzy i w nauce przed egzaminem. Znajdują się na niej skrypty szkoleniowe, filmiki, przykładowe testy przygotowane w oparciu o dostępne bazy pytań egzaminacyjnych.

Jak wybrać grupę o odpowiednim stopniu zaawansowania?

Kursy są organizowane dla osób, które nie mają doświadczenia w obsłudze danego typu urządzenia oraz dla osób z doświadczeniem. Podczas zapisów na zajęcia prosimy o podanie swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji. Na tej podstawie możemy zaproponować kursantowi odpowiednią grupę – taką, w której nauczy się obsługi czy konserwacji urządzenia od podstaw lub taką, w której uzupełni bądź zaktualizuje swoją wiedzę.

Podobna zasada działa, jeśli chodzi o organizację kursów dla firm. W przypadku takich szkoleń pracodawca podaje informacje na temat swoich pracowników, a specjaliści z Ośrodka układają na tej podstawie programy szkoleniowe i planują liczbę potrzebnych godzin.

Czy szkolenia techniczne organizowane przez Ośrodek i egzamin są trudne? Czy uczestnicy mają dużo wiedzy i umiejętności do przyswojenia?

Szkolenia tego typu nie należą do łatwych. Uczestnicy muszą zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, by móc podejść do egzaminu i zdać go jak najlepiej. Proces sprawdzenia kwalifikacji jest bezstronny, dodatkowo jest okresowo modyfikowany i aktualizowany przez jednostki zewnętrzne. Ośrodek dokłada wszelkich starań, by doskonalić standardy kształcenia. Na bieżąco dostosowujemy programy szkoleniowe do aktualnych przepisów i norm. Zakres poruszanych zagadnień jest uzgadniany z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje i pokrywa się z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Jak długo trwają szkolenia?

Liczba godzin jest różna dla poszczególnych tematów szkoleń. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie danego szkolenia. Warto zwrócić uwagę, że liczba godzin w obrębie danego tematu może się różnić – organizowane są kursy krótsze i dłuższe, dla osób początkujących i z doświadczeniem.

Jakie terminy szkoleń są dostępne?

Terminy szkoleń są dostępne na stronie platformaedukacji.pl. W przypadku zainteresowania szkoleniem u większej grupy (na przykład pracowników firmy) możliwa jest organizacja w dodatkowych terminach, czasami nawet z dnia na dzień. Większość szkoleń rozpoczyna się kilka razy w miesiącu, co tydzień lub dwa tygodnie.

Czy w zajęciach można uczestniczyć w weekendy albo popołudniami?

Tak, kursy są organizowane również w terminach dogodnych dla osób pracujących: w soboty, niedziele lub popołudniami w tygodniu.

Jak wyglądają zapisy na kurs?

Dla klientów indywidualnych: prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, aby ustalić dostępne terminy i cenę szkolenia. Po podaniu swoich danych klient otrzymuje link do płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub BLIK. Dokonanie płatności oznacza rejestrację na kurs w wybranych terminie. Przyszły kursant otrzymuje dane do logowania na platformie szkoleniowej oraz informację o terminie i lokalizacji kursu. Przed zajęciami wysyłane jest przypomnienie.

Dla klientów biznesowych: pracodawcy, którzy chcą skierować pracowników na kurs, mogą skontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie lub mailowo, aby ustalić szczegóły. Prosimy o przygotowanie danych pracowników oraz informacji o ich wykształceniu i kwalifikacjach. Płatność możliwa jest na podstawie proformy, oferujemy także płatność odroczoną (na podstawie dodatkowych ustaleń). Z klientem ustalamy termin, lokalizację oraz zakres szkolenia.

Czy zapisując się na szkolenie, mogę zapisać także kolegów?

Tak, nasz system rejestracji dopuszcza możliwość zapisu osoby indywidualnej w formie podmiotu, który zapisze inne osoby. Będą one wówczas traktowane jako podlegające temu podmiotowi lub traktowane jako osobne podmioty.

Ile kosztują kursy?

Ceny kursów są zróżnicowane w zależności od tego, czy jest to kurs otwarty, czy zamknięty (tylko dla danej firmy), a także od terminu zapisu na zajęcia. Zasada jest podobna do tej, która obowiązuje w tanich liniach lotniczych – ceny kursów mogą być niższe lub wyższe zależnie od tego, czy pozostała jeszcze duża liczba wolnych miejsc, czy miejsca już się kończą.

Zasadniczo koszty udziału w kursach otwartych są wyższe niż w kursach zamkniętych. W przypadku szkoleń organizowanych dla firm możemy zaoferować niższe, ryczałtowe stawki z uwagi na to, że nie musimy poświęcać czasu i pracy na kompletowanie grupy. Ceny szkoleń dla firm są też niższe w przypadku nawiązania dłuższej współpracy.

Jakie są wymagania dla kandydatów na operatorów?

Kandydat na operatora lub konserwatora urządzeń transportu bliskiego musi być osobą pełnoletnią, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz dobry stan zdrowia. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu jest potwierdzany oświadczeniem na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
W przypadku osób, które starają się o kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego zwracamy szczególną uwagę na konieczność spełnienia minimalnych wymagań, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności z:

  • Podstaw elektrotechniki, na przykład czytania schematów elektrycznych
  • Mechaniki – kwestii związanych z materiałoznawstwem
  • Hydrauliki siłowej – czytania schematów hydraulicznych
  • Podstaw czytania schematów kinematycznych

W naszym Ośrodku możemy doszkolić kandydata na operatora w tych dziedzinach, oferując mu na przykład szkolenie grupy pierwszej dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Co, oprócz zajęć, zawiera cena kursu?

W cenie kursu zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej: treści ze szkoleń, filmy instruktażowe, pytania testowe
  • Wydanie uproszczonego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  • Dostęp do różnych typów urządzeń podczas zajęć praktycznych
  • Pomoc w zakwaterowaniu, w organizacji posiłków
  • W czasie przerw: kawę, herbatę, ciasteczka
  • Niezbędny sprzęt BHP

Czy organizowane są zajęcia w formie online?

Tak, część teoretyczna zajęć może być zorganizowana w formie online. Zajęcia przeprowadzane są wówczas jako webinaria, a przekazywane treści są takie same, jak na zajęciach stacjonarnych. W przypadku niektórych szkoleń konieczne jest uzupełnienie o część praktyczną.

Czy szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie klienta?

Tak, jeśli klient ma taką potrzebę, możemy zorganizować szkolenie w jego siedzibie. Ośrodek posiada odpowiedni statut oraz kadrę dydaktyczną. Oczekujemy jedynie spełnienia minimalnych wymagań: zapewnienia zaplecza dydaktycznego oraz technicznego. Klient jest proszony o zagwarantowanie warunków bezpieczeństwa, w szczególności dostęp do sprawnych urządzeń technicznych, posiadających ważny przegląd konserwatora oraz okresowe badanie techniczne.

Chcę wziąć udział w szkoleniu w formie webinarium. Jakie są wymagania sprzętowe?

Zalecane przez nas minimalne wymagania sprzętowe to komputer lub laptop nie starszy niż 6/7 lat, z zainstalowanym systemem Windows lub Macintosh. Dopuszcza się wykorzystanie w szkoleniu smartfonów i tabletów. Nasz system nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy przeglądarka internetowa typu Chrome czy Mozilla Firefox. Po wykupieniu szkolenia uczestnik otrzymuje link zawierający zakodowane hasło i login. System wysyła również SMS-y i maile z danymi do szybkiego logowania.