uśmiechnięty pracownik budowlany w trakcie pracy na kondygnacji wieżowca"

Przygotowaliśmy kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do bezpiecznego wykonywania obowiązków w zawodach o podwyższonym ryzyku. W trosce o Twoje życie i zdrowie, zapraszamy na szkolenia BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne. Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON od lat zapewnia specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia kadrom, operatorom, konserwatorom i innym specjalistom. Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie szkoleń na najwyższym poziomie. Dołącz do naszego szkolenia BHP, aby spokojnie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę.  

Dla kogo przeznaczone są szkolenia BHP? 

grafika z wyposażeniem ochronnym elektryka

Katalog zawodów o szczególnym stopniu niebezpieczeństwa, których pracownicy powinni odbyć szkolenie z zakresu BHP jest bardzo szeroki. Zalicza się do niego prace takie jak: 

 • budowlane, rozbiórkowe, remontowe oraz montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, 
 • w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych oraz innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
 • przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 
 • wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów oraz lejów zsypowych, a także w zbiornikach paliw płynnych i gazowych, 
 • konserwacyjne, modernizacyjne oraz remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, 
 • związane z identyfikacją oraz przecinaniem kabli elektroenergetycznych, 
 • oraz wiele innych. 

Jak wygląda przebieg szkolenia? 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
forma zdalna lub stacjonarna, 
opis: W tej części uczestnicy poznają pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawem pracy i wypadkami przy pracy oraz aktualne przepisy prawne, w tym dotyczące m.in. praw i obowiązków pracodawców i pracowników; profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami czy szkoleń BHP. 
forma stacjonarna, 
opis: Uczestnicy będą mieli możliwość dokonania identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych, a także nabędą umiejętności sporządzania dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę. 

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń na naszą infolinię! 

galeria zdjęć uczestników szkolenia BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne

Polecamy również kursy na: 

 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • podnośniki nożycowe i koszowe (zwyżki), 
 • suwnice oraz hakowego–sygnalistę, 
 • żurawie, w tym HDS i wieżowe, 
 • operatora wózka widłowego, 
 • spawanie, 
 • przygotowanie do pracy na wysokości, 
 • i wiele innych. 

Na skróty:

 • Kurs na konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego w ERGON
 • Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w miejscu pracy
 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenia BHP – zakres instruktaży stanowiskowych