Kurs G3 (gazowy)

Prowadzone w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON szkolenia przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS w kategorii G3 (gazowe) to oferta skierowana do osób chcących pracować z instalacjami, sieciami oraz urządzeniami gazowymi, co czego potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

Od lat zajmujemy się organizacją szkoleń, zapewniając naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów, a także korzystamy z aktywizujących, nowoczesnych metod nauczania.

Celem kursu G3 jest przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia gazowe z grupy 3 w zakresie dozoru oraz eksploatacji.

Podczas szkoleń omawiane są zagadnienia takie jak:

  • budowa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń gazowych
  • prawo energetyczne
  • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania sieci, instalacji i urządzeń gazowych

Osoby chcące uzyskać uprawnienia muszą podejść do odpowiedniego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Egzamin organizowany jest przed komisjami certyfikującymi zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki. To nie tylko najbardziej popularne Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), ale również inne stowarzyszenia, w tym Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe posiadające zatwierdzenie przez URE.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat. Po tym czasie konieczne jest odnowienie uprawnień poprzez ponowne podejście do egzaminu.

Wymagania do zapisania się na kurs G3:

  • ukończone 18 lat
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe

Bieżące informacje dotyczące aktualnych terminów kursów G3 w naszym ośrodku ERGON znajdują się na stronie internetowej. Można uzyskać je również podczas rozmowy telefonicznej z naszymi ekspertami. W razie dodatkowych pytań zawsze jesteśmy zawsze do dyspozycji – prosimy o kontakt.

Więcej informacji:

 

G2

 

G3

 

Uprawnienia G1, G2, G3

 

Sieci, instalacje i urządzenia w grupach G1, G2, G3