dwie osoby w kaskach stojące przy kanale ściekowym i jedna coś objaśniaOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON prowadzi dla Państwa fachowo prowadzone i doskonałe szkolenia dotyczące ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych.

Są to miejsca, które charakteryzują się limitowanymi sposobnościami wyjścia oraz wejścia a także niedostateczną wentylacją. Nie są one miejscami przystosowanymi do tego aby cały czas przebywali w nich ludzie. Do przestrzeni zamkniętych zaliczamy: tunele i urządzenia technologiczne, szamba, kanały burzowe oraz ściekowe, studzienki kanalizacyjne, kotły, studnie rurociągi oraz inne. Praca w tych miejscach nie należy do najbezpieczniejszych. Dla tego też, tak ważne są osoby odpowiedzialne za ewakuacje pracowników z takich przestrzeni, gdy zajdzie konieczność.

Kurs ewakuacji z przestrzeni zamkniętych

Z naszą ofertą szkolenia zwracamy się do osób, które będą fachowo i kompetentnie zabezpieczać prace w przestrzeniach zamkniętych. Dotyczy to montażu systemów wyciągowych, poszukiwanie poszkodowanych osób oraz ewakuacji tych, którzy tego potrzebują. Podczas kursu uczestnik zapoznaje się z następującymi tematami:

  • podstawowe zagadnienia BHP dotyczące przestrzeni zamkniętych
  • potrzebne przepisy prawne
  • odpowiedni wybór detektorów gazu
  • techniki bocznego oraz pionowego dojścia do przestrzeni zamkniętych
  • procedury ratownicze oraz poszukiwawcze
  • sytuacje awaryjne – jak sobie radzić
  • nosze ratownicze – w jaki sposób ich używać przy ewakuacji
  • eksploatacja oraz instalacja systemów ratowniczych służących do wyciągania np. wyciągarki
  • pojęcie trójnogu
  • praktyka

Druga część szkolenia to ćwiczenia praktyczne. Podczas nich uczymy w praktyce jak sobie radzić gdy widoczność w przestrzeniach zamkniętych jest zerowa oraz  jak użytkować aparaty oddechowe – powietrzne. Podczas ćwiczeń dopasowujemy sprzęt oraz omawiamy zasady bezpieczeństwa. Także pod czujnym okiem naszych doświadczonych instruktorów będziecie Państwo pomagać swoim kolegom w sytuacji awaryjnej w przestrzeniach zamkniętych.

Nasz kurs składający się z części praktycznej oraz teoretycznej doskonale Państwa przygotuje do egzaminu oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych w przestrzeniach zamkniętych.

dwie osoby niosące na noszach trzecią osobę w tunelu

Szkolenia w ERGON – dla kogo oraz wymagania 

Praca przy ewakuacji osób w przestrzeniach zamkniętych nie jest łatwa. Wymaga ona dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej. Nie każdy może podjąć się takiej pracy. W naszym ośrodku szkoleniowym kursy prowadzimy rzetelnie, tak aby zminimalizować ryzyko wypadków i jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu.

ERGON – kurs ewakuacji z przestrzeni zamkniętych
Dla kogo szkolenie:Kurs jest dla osób, które będą odpowiedzialne za kompetentną oraz całościową ochronę prac w przestrzeniach zamkniętych, w zakresie działań ratowniczych, montażu systemów oraz poszukiwania osób.
Wymagania:Dokument potwierdzający brak jakichkolwiek przeszkód medycznych w przestrzeni zamkniętej oraz na wysokości powyżej 3 metrów.
Zaświadczenia:Po zakończonym szkoleniu (zarówno części teoretycznej jak i praktycznej) nasi klienci otrzymują identyfikator wraz z certyfikatem, który jest ważny 3 lata.

Przestrzenie zamknięte 

Praca w przestrzeniach zamkniętych jest bardzo niebezpieczna. Jest tam duże prawdopodobieństwo pożaru czy wybuchu. Pracownikom grozi omdlenie ze względu na mała ilość tlenu lub uduszenie poprzez zasypanie materiałem, który jest sypki. Osoby będące w przestrzeni zamkniętej mogą stracić przytomność, ponieważ może nastąpić gromadzenie się gazów, do których zaliczamy siarkowodór, metan, lub dwutlenek węgla. W takim przypadku (utraty przytomności) trzeba dokonać ewakuacji przy pomocy liny bezpieczeństwa i nie wchodzić do wnętrza przestrzeni zamkniętej. Częstymi zdarzeniami są również utonięcia (w przypadku, gdy poziom wody znacznie się podwyższa).

Zdarza się też, że pracownik potrzebujący pomocy przebywa w zbiorniku bez sprzętu, który zabezpiecza układ oddechowy. Wtedy ewakuacja musi być jak najszybsza, przy pomocy sprzętu ochraniającego drogi oddechowe.

Tak więc osoby ewakuujące ludzi z przestrzeni zamkniętych muszą być doskonale przeszkolone, mieć „oczy dookoła głowy” by nie narazić siebie i innych osób na uszczerbek na zdrowiu czy śmierć. Bardzo ważną kwestią jest by takie osoby umiały współpracować z innymi i posiadały tak zwaną w silną psychikę.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON

ERGON to już ponad 15 lat doświadczenia na rynku i najlepsi eksperci, którzy są profesjonalistami w swoich dziedzinach. Nasze kursy prowadzone są na wysokim poziomie oraz gwarantujemy, że dostarczmy niezbędna i potrzebną wiedzie w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Również nasze sale szkoleniowe i zaplecza to nowoczesność i funkcjonalność.

Współpracujemy z mnóstwem instytucji, które nadają uprawnienia oraz przygotowujemy z nimi program. Dzięki temu oraz wspaniałej kadrze, nasze szkolenia przygotują Ciebie kompleksowo do egzaminu. Nie musisz się obawiać, zdasz go bez problemu.

Co Jeszcze oferujemy?

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to dobre, konkurencyjne rynkowo ceny. Mamy dla Państwa ofertę kursów otwartych które prowadzimy w wielu miastach Polski (np. Kraków, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Bielsko -Biała) oraz kursy zamknięte. W przypadku tych kursów, uzgodnimy, gdzie jesteś i przyjedźmy. Dla większych grup posiadamy bardzo korzystne rabaty i do każdego podchodzimy indywidualnie

wychądząca osoba w kasku ze studzienki

Jakie jeszcze szkolenia w ERGON? 

Nasze kursy to nie tylko te z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych. Zapraszamy na naszą stronę internetową, a przekonasz się, że posiadamy ich o wiele więcej. Oferujemy między innymi szkolenia wysokościowe, kursy ze spawania światłowodów, BHP czy też szkolenia do prac wymagających uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (choćby na operatora suwnic czy podestów ruchomych).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego!