Kurs na uprawnienia w ERGON

Zadania do celów specjalnych, takie jak np. montaż wielu konstrukcji budowlanych, banerów, kominów czy wielkoformatowych reklam wymagają wykorzystania dźwigów. Większość firm posiadających w swoim parku maszynowym dźwigi budowlane najnowszej generacji, oferuje wynajem swojego sprzętu jedynie doświadczonym operatorom, którzy posiadają konkretne zaświadczenia kwalifikacyjne, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasza placówka szkoleniowa zajmuje się organizacją kursów na urządzenia UDT od podstaw, po odbyciu których uczestnik może zdobyć uprawnienia m.in. na operatora dźwigu. 

Uprawnienia na dźwigi 

Dźwigi podlegają pod przepisy ustanowione przez placówkę Urzędu Dozoru Technicznego. Aby bez przeszkód konserwować wszystkie urządzenia tego typu, niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień kwalifikacyjnych, potocznie nazywanych uprawnieniami UDT.  

plac budowy podczas zachodu słońca

Posiadania stosownych świadczeń UDT wymagają następujące rodzaje dźwigów: 

 • dźwigi budowlane; 
 • dźwigi szpitalne; 
 • dźwigi osobowo-towarowe ze sterowaniem wewnętrznym. 

Aby posiąść kwalifikacje na operatora dźwigów budowlanych, szpitalnych lub osobowo –towarowych, należy zdać egzamin przed komisją powołaną przez UDT, TDT bądź WDT. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminów na wspomniane urządzenia. Współpracujemy z instruktorami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie przy obsłudze dźwigów, zarówno w kwestiach eksploatacji, jak również projektowania tych maszyn. Można zatem śmiało stwierdzić, iż nasi szkoleniowcy doskonale znają dźwigi od samej “podszewki”. Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień UDT na operatora lub konserwatora dźwigów zachęcamy do kontaktu z naszą placówką. Szkolimy na terenie całego kraju. 

Wymagania od kursanta 

Wszystkie stosowne uprawnienia na żurawie i dźwigi budowlane można nabyć po odbyciu odpowiednich szkoleń, których następstwem jest państwowy egzamin, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Aby jednak przystąpić do szkolenia należy spełnić kilka wymagań, są to: 

 • wykształcenie na poziomie minimum podstawowym; 
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora lub konserwatora dźwigów budowlanych; 
 • ukończony 18 rok życia. 

Jak przebiega kurs? 

Kompletny kurs na operatora lub konserwatora dźwiga budowlanego obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Podczas zajęć praktycznych kursant zdobywa nie tylko ogólnorozwojową wiedzę, ale także tą specjalistyczną.

Zakres teoretyczny kursu obejmuje m.in.:  

 • typy i rodzaje maszyn dźwigowych; 
 • konstrukcję dźwigów; 
 • znajomość budowy i obsługi dźwignicy; 
 • informacje związane z dozorem technicznym UDT; 
 • zakres obowiązków operatorów; 
 • informacje na temat zabezpieczeń elektrycznych i mechanicznych dźwigów; 
 • kontrola dźwigu w różnych warunkach pogodowych; 
 • metody zabezpieczenia dźwigu przed dostaniem się do niego osób postronnych; 
 • zasady działania i eksploatowania maszyny; 
 • czytanie dokumentacji techniczno – ruchowej; 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Natomiast zajęcia praktyczne poszerzają wiedzę i wprawę mechaniczną kursantów w zakresie obsługi dźwigów budowlanych. Niezbędna jest umiejętność odpowiedniego doboru narzędzi pracy do gabarytów ładunku. Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez specjalistów Urzędu Dozoru Technicznego.  

Cel szkolenia 

dźwigi budowlane w spoczynku

Organizowane przez nas zajęcia przeznaczone są zarówno dla amatorów w dziedzinie operowania dźwigami budowlanymi, jak też pracowników zatrudnionych już na stanowiskach realizujących operacje maszynowe transportu pionowego, wykorzystującego przy tym urządzenia dźwigowe. Za cel naszego szkolenia obieramy sobie jak najlepsze przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia na operatorów lub konserwatorów UDT, a w związku z tym także uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez naszych kursantów.  

Egzamin 

Osoba, która pragnie zdobyć uprawnienia na obsługę i konserwację dźwigu budowlanego, musi zdać egzamin składający się z dwóch części: 

 1. Części teoretycznej – sprawdzanej w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). 
 1. Części praktycznej – polegającej na sprawdzeniu umiejętności kandydata w zakresie obsługi danego urządzenia technicznego.  

Tematyka egzaminacyjna jest dostępna do wiadomości publicznej, natomiast przyszli operatorzy i konserwatorzy dźwigów przygotowują się do egzaminu UDT podczas wybranych przez siebie kursów edukacyjnych. Egzamin na operatorskie i konserwatorskie uprawnienia UDT zaliczany jest do tych kategorii z obszaru bardzo wymagających, dlatego też należy do niego podejść dopiero w momencie, gdy ma się pewność, iż wymagana wiedza została w pełni przyswojona i opanowana. Obszerność wymaganego materiału oraz duża selekcja sprawiają, iż omawiany egzamin jest zdawany jedynie przez najlepszych kandydatów. Po zdaniu egzaminu, zdający otrzymuje uprawnienia UDT, które są przyznawane w zależności od kategorii na okres od 5 do 10 lat. Jeśli w ciągu tego czasu operator lub konserwator dźwigu pracuje aktywnie zawodowo, możemy mieć pewność, że jego wiedza teoretyczno –praktyczna jest na odpowiednim poziomie. 

Jakie cechy powinien mieć operator dźwigu? 

operator dźwigu budowlanego

Obsługa żurawi lub innych urządzeń nie jest pracą dla każdego, ponieważ nawet jeśli warunki finansowe będą zdawać się bardzo atrakcyjne, nie każdy człowiek nada się do pracy wykonywanej na dużych wysokościach. Praca z wielkimi maszynami, które mogą podnosić i przenosić ogromne ciężary, a więc realizacja usług dźwigowych, wymaga posiadania odpowiednich indywidualnych cech.  

Poza wiedzą merytoryczną i umiejętnością jej zastosowania praktycznego bardzo istotną kwestią przy operowaniu dźwigami są również predyspozycje osobowościowe. Profesjonalny operator maszyny dźwigowej, czyli dźwigowy, musi być osobą, która nie boryka się z lękiem wysokości. Codzienność zadaniowa operatora tych maszyn zwykle odbywa się z zawieszonej wysoko nad ziemią kabiny, z pokładu której widzi się wszystko to, co znajduje się kilkadziesiąt metrów pod nią. Aby dostać się do wnętrza kabiny bardzo często należy wspiąć się po drabinie na duże wysokości. Naturalnym zjawiskiem w pracy z dźwigami są przechyły czy odczucie bujania spowodowane wiatrem lub nadmiernym obciążeniem haka. Trzeba zatem być bardzo odpornym psychicznie, aby przy potencjalnych przechyłach, które sięgają nawet do kilku metrów nie wpaść w panikę, lecz zachować zdrowy rozsądek.

dźwigowy w trakcie eksploatacji dźwigu budowlanego

Operator dźwigu powinien posiadać także dobrą kondycję fizyczną, gdyż nie każdy żuraw wieżowy czy dźwig wyposażony jest w wjeżdżającą na odpowiednią wysokość oraz zjeżdżającą na ziemię kabinę. Większość urządzeń UDT wymaga dostania się do kabiny na własną rękę, wchodząc po wielu stopniach wysokiej drabiny. Wchodzenie na tak wysokie wysokości wymaga zatem sprawności fizycznej, dlatego w wieku podeszłym, pomimo dużego doświadczenia, operowanie dźwigami nie stanowi właściwego wyboru ścieżki zawodowej. Praca na dźwigach wymaga niezmiernie dużej odpowiedzialności i precyzji. Podejmując decyzję ukierunkowaną na profesję związaną z usługami na dużych wysokościach i ogromnymi ciężarami, należy być świadomym, iż operator dźwigu bierze na swoje barki ogromną odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa własnego, placu realizacji usług, maszyny oraz osób z otoczenia. W tej pracy wymagana jest ponadprzeciętna staranność, dokładność oraz naprawdę solidne podejście do wykonywanych szczegółowo prac, gdyż nawet najmniejszy błąd może skończyć się dla operatora lub osób zewnętrznych tragicznie. 

Rodzaje dźwigów 

Dźwig, który potocznie nazywany jest “windą”, to urządzenie przeznaczone do pionowego transportu między poziomami budynku głównie: ładunków, ludzi bądź ładunków z ludźmi. Wyposażenie dźwigów stanowią platforma lub kabina, poruszające się na znaczną wysokość wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych między konkretnymi poziomami.  

Ze względu na przeznaczenie dźwigi możemy podzielić na: 

 • dźwig osobowy – jest to urządzenie wykorzystywane do pionowego przemieszczania osób w kabinie, która znajduje się pomiędzy przystankami (piętrami) w szybie dźwigowym; 
 • dźwig towarowy – jest to urządzenie, które ze względu na swoją konstrukcję, pozbawione jest możliwości sterowania z kabiny wewnętrznej, dlatego służy tylko i wyłącznie do transportu towarów pomiędzy przystankami; 
   
 • dźwig osobowo-towarowy – jest to urządzenie służące do przewożenia towarów wraz z osobami im towarzyszącymi; 
   
 • dźwig budowlany – jest to urządzenie występujące na budowach najczęściej bez szybu wzdłuż pionowych prowadnic na platformie, które przeznaczone jest do przewożenia towarów i osób lub tylko towarów; 
   
 • dźwig szpitalny – jest to urządzenie o sterowaniu wewnętrznym, szerokich drzwiach oraz ściśle określonych wymiarach kabiny, które występuje w szpitalach, gdzie przeznaczone jest do przewozu pacjentów na łóżkach z towarzyszącą im aparaturą medyczną oraz personelem. 

Cenieni producenci dźwigów budowlanych 

 • Demag; 
 • Atlas; 
 • Faun; 
 • Kato; 
 • Liebherr; 
 • Potain; 
 • Terex; 
 • Krupp;  
 • Tadano;  
 • KSD; 
 • Pekazett; 
 • Peiner; 
 • Krane System. 

Dźwig na budowie i nie tylko – zastosowanie 

dźwigi budowlane w czasie eksploatacji

Dźwigi są wykorzystane zarówno przy poważnych inwestycjach, jak również mniejszych pracach budowlanych. Bez nich nie bylibyśmy w stanie zbudować chociażby mostów, autostrad czy wiaduktów, nie powstałyby wieżowce ani dworce. Maszyny dźwigowe UDT używane są także podczas prac przeładunkowych i montażowych. Oprócz tego stosuje się je przy wstawianiu okien w blokach, tynkowaniu budynków, rozładunku oraz przenoszeniu palet z cegłami, kostką brukową lub dachówkami, jak również podczas przenoszenia ich na kondygnacje wyższe. Dźwigi stanowią także nieopisane wsparcie podczas stawiania szkieletu budynku oraz pracach naprawczych i wykończeniowych na wysokich piętrach. Inną funkcją dźwigów jest montaż dachu, budowa altany bądź szklarni oraz usuwania starych, stwarzających zagrożenie gałęzi drzew. Maszyny te są też bardzo przydatne podczas naprawy oświetlenia ulicznego. 

Dlaczego warto podjąć kurs właśnie u nas? 

 • pełne zaplecze zadowolonych uczestników kursów; 
 • zdawalność egzaminów UDT na poziomie 99%; 
 • kompleksowa organizacja egzaminów; 
 • nastawienie na budowanie długotrwałych relacji; 
 • koncentracja na obsłudze klientów biznesowych; 
 • pojedyncza faktura za egzamin i kurs; 
 • dogodne terminy płatności; 
 • unikatowe, autorskie materiały tworzone przez naszych szkoleniowców; 
 • zespół doświadczonych ekspertów oraz praktyków prowadzących szkolenia; 
 • bezpłatne konsultacje i doradztwo; 
 • spokój, bezpieczeństwo i uczciwość podczas współpracy. 

Inne szkolenia w naszej ofercie 

 • szkolenia na wózki boczne; 
 • szkolenia na wózki systemowe; 
 • szkolenia na wózki ze zmiennym wysięgnikiem; 
 • szkolenia na wózki unoszące; 
 • szkolenia na suwnice; 
 • szkolenia na wciągniki i wciągarki; 
 • szkolenia na żurawie stacjonarne; 
 • szkolenia na podesty ruchome; 
 • szkolenia na podesty nożycowe; 
 • szkolenia na podesty przegubowe; 
 • szkolenia na układnice magazynowe; 
 • kurs na uprawnienia elektryczne; 
 • kurs na uprawnienia cieplne; 
 • kurs na uprawnienia gazowe. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Co wymagane jest od operatora dźwigu?

Oprócz niezbędnych zaświadczeń UDT uprawniających do operowania i konserwowania dźwigów budowlanych, osoba, która podejmuje się pracy przy dźwigach powinna być odpowiedzialna i precyzyjna, nie posiadać lęku wysokości oraz mieć dobrą kondycję fizyczną.

Jakie dźwigi wymagają uprawień UDT?

Stosownych uprawnień technicznych wymagają dźwigi budowlane, szpitalne oraz osobowo-towarowe ze sterowaniem wewnętrznym. 

Na skróty:

 • Szkolenie UDT na konserwatora zwałowarko – ładowarek
 • Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT
 • Kurs konserwacji podnośników koszowych – uprawnienia UDT
 • Kurs na operatora żurawi pokładowych 
 • Układnice magazynowe szkolenie – obsługa i konserwacja