osobowa kolej linowa napowietrzna

Szkolenie z zakresu UTL

Do prawidłowej eksploatacji, jak też konserwacji osobowych kolei linowych niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i przeszkolenia z zakresu teorii i praktyki. Zapraszamy do udziału w kursie na uprawnienia TDT na konserwatora urządzeń transportu linowego (UTL) organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON. 

Ważność uprawnień

Uprawnienia konserwatorskie osobowych linii kolejowych mają ważność przez 5 lat od ich uzyskania z decyzji komisji powołanej przez Transportowy Dozór Techniczny.  

Program kursu

Program szkolenia na konserwatora osobowych linii kolejowych (UTL) obejmuje: 

 • rodzaje i budowę urządzeń transportu bliskiego, w tym: napowietrzne koleje linowe o ruchu okrężnym, wyciągi narciarskie; 
 • zasady dozoru technicznego; 
 • rodzaje uprawnień koniecznych do nabycia w celu obsługi i konserwacji kolei linowych i wyciągów narciarskich; 
 • zasady prawidłowej konserwacji urządzeń oraz podstawy ich odpowiedniej eksploatacji; 
 • zasady BHP; 
 • zasady ewakuacji pasażerów; 
 • regulamin dla pasażerów; 
 • obowiązki pracowników obsługujących koleje linowe, w tym: kierownika ruchu, operatora stacyjnego, konserwatora kolei, mechanika maszynisty. 

Charakterystyka kolei linowych napowietrznych 

osobowe koleje linowe na Kasprowy Wierch

Kolej linowa to urządzenia stosowane w górach, transportujące najczęściej turystów i narciarzy. Coraz częściej stają się ekonomiczną alternatywą transportu publicznego w dużych miastach w Europie i USA. Związane jest to z rosnącą liczbą pojazdów dostrzegalnych na ulicach miast. Miejskie koleje linowe działają m.in. w Brest we Francji, w Narviku w Norwegii, w Uściu w Czechach, w Chur w Szwajcarii czy w Vadistanbule w Turcji.  

Podział urzędowy dzieli koleje linowe na: 

 • wahadłowe i okrężne: gondolowe i krzesełkowe; 
 • koleje linowo–terenowe. 

Według najbardziej znanego i ogólnego podziału wyróżniamy: 

 • kolej linową napowietrzną; 
 • kolej linową naziemną (linowo–terenowa zwana też funikular); 
 • wyciągi narciarskie. 

Koleje linowe napowietrzne dzielą się na: 

 • ruch wahadłowy (jednolinowy; dwulinowy – na jednej lub dwóch linach nośnych; z napędem indywidualnym); 
 • ruch okrężny (jednolinowy – pojazdy wyprzęgane i niewyprzęgane; dwulinowy). 

Wymogi prawne

Wszystkie rodzaje kolei linowych podlegają nadzorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Do kontroli polskich linii kolejowych stosowane są niżej wymienione akty prawne. 

 • Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  

Specyfika osobowych kolei jednolinowych napowietrznych o ruchu okrężnym

osobowe koleje linowe napowietrzne w trakcie zimy
 • Pojazdy poruszają się nad ziemią w dwóch kierunkach po pętli za pomocą liny lub przynajmniej dwóch lin.  
 • Krzesło lub gondola napędzana jest w układzie napędowym, gdzie pomiędzy liną a kołem napędowym zachodzi sprzężenie cierne. 
 • Ruch okrężny tych pojazdów pozwala na duże zdolności przewozowe.  
 • W kolejach jednolinowych ta sama lina pełni funkcję nośną i napędową, a kolejach dwulinowych za te funkcje odpowiadają dwie oddzielne liny (lub występują dwie liny nośne i jedna napędowa). 
 • W przypadku, gdy zastosowane są więcej niż dwie liny, system pozwala na rzadsze rozstawienie podpór, przez co gondola pokonuje dłuższe odcinki. System obsługuje wtedy też większe pojazdy. 
 • Koleje o ruchu okrężnym mają pojazdy wyprzęgane z liny, by zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania. 
 • Koleje jednolinowe podatniejsze są na działanie wiatru. 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów związanych z formą, terminem, miejscem oraz ostatecznym programem kursu.  

Pytania i odpowiedzi

Jak długo ważne są uprawnienia na konserwację kolei linowych i wyciągów narciarskich?

Uprawnienia kwalifikacyjne ważne są przez 5 lat. Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia TDT. 

Czy wyciągi narciarskie to kolej linowa?

Tak, wyciągi narciarskie to rodzaj kolei linowych instalowanych na stokach. Służą do transportowania snowboardzistów, narciarzy i turystów. Wzdłuż nich znajdują się trasy zjazdowe dla fanów sportów zimowych. 

Jakie są koleje linowe?

Koleje linowe dzielą się na: wyciągi narciarskie, kolej linową naziemną i kolej linową napowietrzną, która z kolei podzielona jest na kolej napowietrzną o ruchu wahadłowym i okrężnym. Każdy rodzaj kolei linowych podlega nadzorowi technicznemu TDT. 

Jak zbudowana jest kolej linowa?

Kolej linowa o ruchu okrężnym składa się z: lin i podpór (słupów), stacji napędowej i przewojowej (koła napędowego, koła przewojowego napinającego, ciężarów), urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń zabezpieczających oraz pojazdów i wprzęgła.  

Na skróty:

 • Kurs na konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie z podestów ruchomych
 • Kurs na operatora dźwigów budowlanych i towarowo–obsługowych
 • Kurs na audytora wewnętrznego 
 • Rigger hakowy