Unloading coal from a wagon in a mine

Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących zdobyć uprawnienia na obsługę lub konserwację urządzeń załadowczych i wyładowczych na szkolenia do naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy z tymi urządzeniami, jak i w nauczaniu kursantów. Nasi instruktorzy w sposób ciekawe i angażujący przekażą swoją wiedzę tak, aby egzamin dający uprawnienia był jedynie formalnością.

Urządzenia zaliczające się do kategorii: załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych to: 

 • Wyładowarki wagonów; 
 • Wyładowarki okrętowe; 
 • Wagon tipplers; 
 • Loaders, including ships; 
 • Zwałowarki; 
 • Zwałowarko–ładowarki; 
 • Suspended belt conveyors; 
 • Podajniki; 
 • Przenośniki; 
 • Skip lifts; 
 • Pneumatic conveying equipment for bulk materials; 
 • Heap loaders and feeders; 
 • Szkolenie na wyładowarki kolejowe. 
Belt handling of loads in the factory

Wyładowarka, jak sama nazwa wskazuje, służy do wyładowywania materiałów, najczęściej, z odkrytych wagonów kolejowych. Przydaje się w dużych zakładach takich jak: huty, żwirownie, cementownie, składy opałowe lub tam, gdzie jest zapotrzebowanie na duże ilości materiałów i sprawny rozładunek. Jest kilka rodzajów wyładowarek, ale najpopularniejsze poruszają się za pomocą własnego napędu, po szynach na specjalnym, szerokim torze. Brama stanowi stalową konstrukcję kratową i jest zespołem nośnym w wyładowarkach.  

Szkolenie zawodowe z  obsługi wyładowarek do wagonów, zakończone jest egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym. 

The training programme includes: 

 1. Informacje o Dozorze Technicznym; 
 1. Jak zbudowane są wyładowarki do wagonów; 
 1. Typy i rodzaje wyładowarek; 
 1. Rodzaje zabezpieczeń;  
 1. Wyjaśnienie schematów elektrycznych urządzenia; 
 1. Safe working – zasady.  

Course topics for operating and maintaining a heap loader: 

 • Zapoznanie z przepisami Dozoru Technicznego; 
 • Jak zbudowana jest zwałowarka i zwałowarko – ładowarka; 
 • Prawidłowa eksploatacja; 
 • Jakie są typy, rodzaje i wielkości znamionowe; 
 • Elektryczne i mechaniczne zabezpieczenia oraz konserwacja; 
 • BHP; 
 • PPOŻ; 
 • Zajęcia praktyczne. 

Dla grup zorganizowanych kierujemy szkolenie na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy.  

Dostosujemy termin i miejsce wedle państwa potrzeb. Pilnujemy wszystkich formalności związanych z egzaminem Transportowego Dozoru Technicznego(TDT). Szkolenia wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół mający odpowiednie uprawnienia konserwatorów oraz operatorów TDT. Dzięki wieloletniej praktyce zapewniamy najwyższy poziom usług. 

Heaping machine to maszyna pracująca w trybie ciągłym i przeznaczona jest do zwałowania, czyli składowania i przemieszczania materiału. Wykorzystywana jest głównie w górnictwie odkrywkowym. Może pracować podpoziomowo lub nadpoziomowo. Jest urządzeniem samojezdnym. Posiada elementy załadowcze, ułatwiające przeładunek ze składowiska na pojazd transportowy za pomocą przenośnika. 

Questions and answers

Who can sign up for vocational training to become a dump truck operator and maintainer?

 • Osoby dorosłe z wykształceniem minimum podstawowym; 
 • Mające ogólnie dobre zdrowie;  
 • Znające język polski na poziomie bardzo dobrym; 
 • Obcokrajowcy muszą dostarczyć zaświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego. 

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora zwałowarko–ładowarki?

Program składa się z wykładów i zajęć praktycznych. Nasza doświadczona kadra dydaktyczna, chętnie pomoże oraz podpowie co zrobić, aby praca sprawiała przyjemność, będąc efektywnym. Kurs kończy się egzaminem przed komisją TDT. 

Do acquired qualifications expire?

Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują kwalifikacje ważne przez 10 lat, które oczywiście można przedłużyć. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku i oświadczenia, gdzie należy napisać (zgodnie z prawdą), że w ostatnich 5 latach, przynajmniej przez 3 lata osoba wykonywała obowiązki na stanowisku konserwatora i operatora zwałowarko–ładowarki. Dokumenty można wysłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty ważności. 

What is the cost of entitlements?

The price of the training depends on the number of trainees. The larger the number of people, the cheaper. Feel free to contact us for a course quote.