Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących zdobyć uprawnienia na obsługę lub konserwację urządzeń załadowczych i wyładowczych na szkolenia do naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy z tymi urządzeniami, jak i w nauczaniu kursantów. Nasi instruktorzy w sposób ciekawe i angażujący przekażą swoją wiedzę tak, aby egzamin dający uprawnienia był jedynie formalnością. 

Descarga de carbón de un vagón en una mina

Urządzenia zaliczane do kategorii: załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych rozładowczych to: 

 • wyładowarki wagonów, 
 • wyładowarki okrętowe, 
 • wywrotnice wagonów, 
 • ładowarki, w tym okrętowe, 
 • zwałowarki, 
 • zwałowarko–ładowarki, 
 • przenośniki taśmowe podwieszone, 
 • podajniki, 
 • przenośniki, 
 • wyciągi skipowe, 
 • pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych, 
 • zwałowarko–ładowarki i podajniki, 
 • szkolenie na wyładowarki kolejowe. 

Descargador, jak sama nazwa wskazuje, służy do wyładowywania materiałów, najczęściej z odkrytych wagonów kolejowych. Przydaje się w dużych zakładach, takich jak: huty, żwirownie, cementownie, składy opałowe lub tam, gdzie jest zapotrzebowanie na duże ilości materiałów i sprawny rozładunek. Jest kilka rodzajów wyładowarek, ale najpopularniejsze poruszają się za pomocą własnego napędu po szynach na specjalnym, szerokim torze. Zespołem nośnym w wyładowarkach jest brama, która stanowi stalową konstrukcję kratową.   

Máquina amontonadora to maszyna pracująca w trybie ciągłym, przeznaczona do zwałowania, czyli składowania i przemieszczania materiału. Wykorzystywana głównie w górnictwie odkrywkowym. Może pracować podpoziomowo lub nadpoziomowo. Jest urządzeniem samojezdnym. Posiada elementy załadowcze, ułatwiające przeładunek ze składowiska na pojazd transportowy za pomocą przenośnika. 

Manipulación de cargas en la fábrica

Programa de formación 

Formación profesional en el manejo de descargadores de vagones, que culmina con un examen ante la Inspección Técnica de Transportes.

Program szkolenia dla obu maszyn obejmuje: 

 • informacje o dozorze technicznym, 
 •  budowę wyładowarek do wagonów/zwałowarki i zwałowarko–ładowarki, 
 • typy i rodzaje wyładowarek/zwałowarek, 
 • rodzaje zabezpieczeń, 
 • wyjaśnienie schematów elektrycznych urządzenia, 
 • Elektryczne i mechaniczne zabezpieczenia i konserwacja, 
 • BHP, 
 • PPOŻ, 
 • prawidłowa eksploatacja, 
 • zajęcia praktyczne. 

Ejemplo de preguntas para el examen TDT de operar un descargador de vagones: 

 • Na jakiej zasadzie działa wyładowarka? 
 • Wyjaśnij mechanizm pracy urządzenia. 
 • Wymień czynności operatora przed przystąpieniem do pracy wyładowarką. 
 • Wskaż, gdzie sprawdza się stan olejów i smarów w urządzeniu. 
 • Pokaż miejsce mostu, mechanizmu jazdy i wyładowarki do wagonów. 
 • Opisz schemat zasilania wyładowarki do wagonów. 
 • Jakie badania wykonywane są przez TDT?  

Información sobre formación 

Dla grup zorganizowanych szkolenie może odbywać się na terenie całej Polski, bezpośrednio u pracodawcy. Dostosujemy termin i miejsce wedle Państwa potrzeb. Zapewniamy pomoc we wszystkich formalnościach związanych z egzaminem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Nasze szkolenia wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół posiadający odpowiednie uprawnienia konserwatorskie oraz operatorskie TDT. Dzięki wieloletniej praktyce, zapewniamy najwyższy poziom usług.  

¿Quién puede apuntarse a la formación profesional para convertirse en operador y mantenedor de camiones basculantes? 

W szkoleniu mogą wziąć udział: 

 • osoby pełnoletnie z wykształceniem minimum podstawowym, 
 • osoby posiadające zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia, 
 • osoby znające język polski na poziomie bardzo dobrym, 
 • obcokrajowcy, którzy dostarczyli zaświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego. 
Inspección técnica de los equipos de la empresa

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora zwałowarko–ładowarki? 

Program składa się z wykładów i zajęć praktycznych. Nasz doświadczona kadra dydaktyczna chętnie pomoże oraz podpowie co zrobić, aby praca sprawiała przyjemność, a jednocześnie była przy tym efektywna. Kurs kończy się egzaminem przed komisją TDT. 

¿Caducan las cualificaciones adquiridas? 

Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują kwalifikacje ważne przez 5 lat, które oczywiście można przedłużyć. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku i oświadczenia, gdzie należy napisać, że w ostatnich 5 latach, przynajmniej przez 3 lata osoba posiadająca uprawnienia wykonywała obowiązki na stanowisku konserwatora lub operatora zwałowarko–ładowarki. Dokumenty można wysłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty ważności kwalifikacji. 

¿Cuál es el coste de los derechos? 

Cena szkolenia jest uzależniona od ilości kursantów. Im większa liczba osób, tym koszt kursu jest mniejszy. Zapraszamy do kontaktu, aby wycenić kurs. 

¿Dónde se imparte la formación? 

Na terenie całego kraju.