Benefíciese de nuestra formación en Centro de Desarrollo de Personal de ERGON, by poczuć się pewniej na rynku pracy. Uczestnictwo w kursie ERGON umożliwi Ci zdobycie kwalifikacji oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku. Kurs ERGON prowadzony jest w zakresie: 

 • dźwigi budowlane (obsługa dźwigów budowlanych towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów towarowych), 
 • prawo do obsługi dźwigów towarowo–obsługowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (dźwigi towarowo–obsługowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigi szpitalne nieposiadające kontroli obciążenia kabiny). 

Szkolenie zapewnia przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi wind budowlanych. Nasi prowadzący dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i kładą szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem już od wielu lat. Dzięki nam możesz zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych.   

ascensor de carga

Objetivo de la formación 

Celem oferowanego przez nas szkolenia jest zdanie przez jego uczestników egzaminu państwowego i zdobycie kwalifikacji operatora dźwigów budowlanych, wind towarowo-osobowych, a także wyciągów. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w zakładach realizujących transport pionowy z użyciem wind towarowych oraz towarowo–osobowych. Kandydaci na maszynistów dźwigów zapoznają się z: 

 • szczegółową budową dźwigu, 
 • zasadami obsługi, 
 • obowiązkami dźwigowego, 
 • przyczynami i skutkami awarii, 
 • przepisami dozoru technicznego, 
 • metodami konserwacji wind towarowych, 
 • normas de salud y seguridad. 

Od daty pozytywnie zdanego egzaminu, pracę na tym stanowisku można wykonywać przez 10 lat. Istnieje możliwość wydłużenia uprawnień, jednak wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia trzeba złożyć już 3 miesiące przed terminem.   

Korzyści płynące z posiadania kwalifikacji operatora dźwigów 

Nieodłącznym elementem każdej budowy są windy towarowe, do których obsługi potrzebny jest pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoba ta zajmuje się sterowaniem windą, a do jej obowiązków należy między innymi przestrzeganie maksymalnego możliwego obciążenia urządzenia (udźwigu), sprawdzanie stanu technicznego, a także przewożenie ładunków w odpowiedni sposób. Osoby posiadające uprawnienia zyskują znacznie więcej możliwości zatrudnienia w branży budowlanej. 

Utilización y cualificación de grúas de construcción, de mercancías y de elevación 

Za sprawą prostej i solidnej konstrukcji wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Dźwigi towarowe używane są do transportu ładunków pomiędzy kondygnacjami w halach produkcyjnych i magazynowych, a także stosowane są na placach budowy do przenoszenia materiałów budowlanych. Ze względu na właściwości użytkowe i restrykcyjne ograniczenia techniczne w projektowaniu, wynikające z dbałości o bezpieczeństwo, objęte są przepisami nie tylko dyrektywy maszynowej, ale też dyrektywy dźwigowej.   

urządzenie na budowie

Tipos de maquinaria de elevación 

Dźwigi można klasyfikować ze względu na zastosowany napęd, przeznaczenie oraz rodzaj budynku, w którym można je zamontować. Biorąc pod uwagę to, co będzie przewożone, wyróżniamy windy osobowe, osobowo-towarowe oraz towarowe. Dźwigi stosowane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej zarezerwowane do przewozu osób to windy osobowe. Dźwigi towarowe możemy podzielić na małe oraz te, w których osoby nie mają  prawa wstępu do kabiny. Windy osobowo-towarowe są większe, często wykorzystuje się je w przemyśle do tranzytu masywnych ładunków, umożliwiają wprowadzenie nawet całego wózka widłowego wraz z towarem. Ich maszynownia zlokalizowana jest zazwyczaj na parterze obok szybu. Wyciągi towarowe to rodzaj dźwigu, który możemy zauważyć przechodząc obok budowy – swoją konstrukcją przypominają drabinę, a zbudowane są z przesuwanej po maszcie platformy. 

Responsabilidades del operador 

Pracownik eksploatujący dźwig musi dbać o właściwy stan techniczny maszyny oraz jej odpowiednią konserwację. Przed rozpoczęciem prac obsługujący powinien upewnić się, że urządzenie posiada zezwolenie UDT, a także wszystkie wymagane przeglądy konserwacyjne potwierdzone podpisem konserwatora. Do pozostałych obowiązków operatora należą: 

curso de operador de grúa de construcción
 • praca zgodna z instrukcją, 
 • sprawdzanie stanu technicznego, 
 • właściwy montaż i konserwacja, 
 • dbanie o środki ochrony osobistej, 
 • wyznaczenie strefy niebezpiecznej, 
 • czuwanie nad obciążeniem platformy dźwigu, 
 • stabilne rozmieszczanie ładunków, 
 • dbanie o dostateczne doświetlenie w przypadku prac po zachodzie słońca, 
 • zabezpieczanie urządzenia przed dostępem osób trzecich. 

Proces budowy wymaga transportu ładunków i pracowników na wysokości w ograniczonym zasięgu. Działania te są możliwe dzięki stosowaniu urządzeń transportu bliskiego. Maszyny tego typu mogą stanowić zagrożenie, dlatego podlegają one kontrolom i odbiorom wykonywanym przez inspektorów UDT. Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym dźwigi budowlane, muszą posiadać dziennik konserwacji, w którym  zapisuje się informacje o wszystkich dokonanych czynności naprawczych i konserwacyjnych.     

Equipos de manutención cercanosForma dozoru technicznego – okresoweBadanie doraźneBadanie okresoweCita de mantenimiento
Dźwigi budowlane towarowelimitado-cada dos añoscada 30 días
Dźwigi budowlane towarowo–osobowecompletocada año-cada 30 días

Las máquinas de manipulación equipadas con aparatos eléctricos deben someterse a mediciones de resistencia al menos una vez cada dos años.   

¿Por qué formarse en ERGON? 

Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie operatora dźwignic bliskiego zasięgu. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Ukończenie naszego szkolenia zapewni niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego operowania dźwigiem budowlanym, towarowym, towarowo–osobowym oraz wyciągiem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.