peón de acceso a la construcción

Dostęp budowlany – kurs

Praca na wysokościach wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i zagrożeniem dla życia i zdrowia. Pracownicy w swojej codziennej pracy są narażeni na upadek z dużej wysokości. Jedynie osoby, które przeszły odpowiednia szkolenia i posiadają wymagane uprawnienia, wiedze i doświadczenie mogą wykonywać ten zawód. W związku z tym zorganizowaliśmy szkolenia z dostępu budowlanego, dające uprawnienia do pracy na wysokości. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się budownictwem.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zabezpieczyć swoją prace przy użyciu nowoczesnych metod zabezpieczenia na wysokości. Szkolenie przyda się również specjalistom wysokościowym, którzy uzyskają praktyczne porady i poszerzą swoją wiedze zawodową. Z kursu mogą również skorzystać profesjonaliści z innych dziedzin, takich jak: instalatorzy, elektrycy itp. W pracach tego typu także przyda się dobre zabezpieczenie. Podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nasze zajęcia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, dzięki czemu uczestnicy będą posiadali wszystkie niezbędne kwalifikacje, umiejętności i zdolności, by rozpocząć prace na wysokości. W trakcie szkoleń kursanci nauczą się przede wszystkim: 

 • principios básicos de la protección laboral, 
 • atando los nudos, 
 • técnicas de escalada, 
 • rescate, 
 • asistencia médica. 

Na zajęciach teoretycznych uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje, jaki i innych, 
 • jak wiązać węzły, aby właściwie pracować z linami, 
 • cómo hacer frente a situaciones de emergencia. 

Zakres kursu i egzamin 

Nasi doświadczeni instruktorzy przekażą uczestnikom: w jaki sposób zorganizować prace na dużych wysokościach, przeprowadzić analizę sytuacji oraz wyeliminować zagrożenie. W części praktycznej są przewidziane zajęcia, na których uczestnicy w praktyce ćwiczą na hali, konstrukcjach, dużych wysokościach, w różnego rodzaju warunkach atmosferycznych, a także są ćwiczenia praktyczne na konstrukcjach pod dachem. Kursanci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wchodzenia i schodzenia po linach, metod asekuracji i techniki na wysokości. Na koniec zajęć wszyscy podchodzą do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z obu części otrzymują certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i daje uprawnienia do pracy na wysokości.  

Charakterystyka i podział pracy na wysokościach 

Praca na wysokości obejmuje prace, w których istnieje możliwość upadku pracownika z wysokości 1,8 m lub większej oraz istnieje ryzyko związane z ewentualnym upadkiem pracownika z wysokości mniejszej niż 1,8 m, jeżeli praca wykonywana jest na maszynach mechanicznych, powierzchni cieczy lub luźnych materiałach drobnoziarnistych, wystających przedmiotach. Praca na wysokości charakteryzuje się zwiększonym niebezpieczeństwem, której wykonanie wiąże się z dużą liczbą wypadków. W zależności od warunków produkcyjnych wszystkie prace na wysokości dzielimy na: 

Tipo Descripción 
Trabajar con andamios Są to prace wysokościowe, przy których wykorzystuje się rusztowania, pomosty, wieże, kołyski, drabiny oraz prace wykonywane na pomostach z poręczami o wysokości 1,1 m lub większej. 
Trabajar sin andamios Są to prace wykonywane na wysokości 5 m lub więcej oraz prace wykonywane w odległości mniejszej niż 2 m od niezablokowanych różnic wysokości większych niż 5 m na stanowisku bez poręczy lub z poręczami niższymi niż 1,1 m. 

Rodzaje pracy na wysokościach 

Cabe señalar que la naturaleza de los trabajos en altura puede variar enormemente. Entre ellas figuran: 

 • limpieza de fachadas, 
 • instalación de carteles publicitarios, 
 • mantenimiento preventivo del aire acondicionado, 
 • montaż różnego rodzaju konstrukcji zarówno na elewacji, jak i wewnątrz budynku. 

Środki ochrony podczas pracy na wysokościach 

trabajos verticales en la construcción

Aby uniknąć wysokich obrażeń w pracy, konieczne jest wdrożenie wielu dodatkowych środków, dzięki którym zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest istotną częścią procesu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego dla profesjonalistów pracujących na wysokości. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: 

 • un casco para protegerse de las lesiones en la cabeza, 
 • gafas, 
 • protectores o pantallas para proteger los ojos de las partículas de polvo que vuelan y de la luz brillante, 
 • guantes de protección, 
 • calzado del tipo adecuado para protegerse de las lesiones en los pies, 
 • monos y chalecos de señales, 
 • un sistema de seguridad o posicionamiento consistente en: un cinturón de seguridad con un mosquetón al que se sujeta una cuerda o eslinga de seguridad, 
 • element kotwiczący. 

Wymagania wobec sprzętu do pracy na wysokościach 

No existen requisitos generales para la composición de los EPI, todo depende del trabajo. Sin embargo, existen algunos requisitos para el propio equipo: 

 • musi być w dobrym stanie technicznym i nie może przekraczać dopuszczalnego zużycia, 
 • debe estar completa, 
 • el almacenamiento debe efectuarse en un local seco de acuerdo con las instrucciones, 
 • nie wolno naprawiać go samemu, 
 • En caso necesario, deben realizarse pruebas y registrar los resultados en la ficha del producto. 

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores que realizan trabajos en altura? 

uprzęż ochronna

Istnieją pewne wymagania dotyczące prac niebezpiecznych, które muszą być spełnione, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprzyjemne sytuacje – od grzywny po odpowiedzialność karną. Z tego powodu osoby pracujące w tym zawodzie muszą być pełnoletnie, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, a także przejść badania wstępne lub lekarskie, podczas których badane są jakiekolwiek przeciwskazania dotyczące pracy na wysokości oraz muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracy na wysokości. System bezpiecznej pracy na wysokości zobowiązuje, aby przeprowadzać badania lekarskie oraz obowiązkowe badania psychiatryczne pracowników, a w przypadku, gdy wystąpią przeciwskazania, pracownik nie może wykonywać swojego zawodu. Przeciwskazania muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. Do pracy na wysokości można przyjąć tylko osobę, która przeszła odpowiednie szkolenia uprawniające do wykonywania tego zawodu, zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy i posiada odpowiednie dokumenty.  

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zapisania się na nasz kurs