Empresa ERGON zaprasza zainteresowane osoby na szkolenia nadające uprawnienia na maszyny budowlane. Dzięki naszej firmie uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, w jaki sposób bezpiecznie operować maszynami takimi jak: koparki, walce bądź rusztowania. 

operator walca podczas pracy

¿Quién puede participar en la formación? 

Nasza firma oferuje szkolenia dla osób będącym na różnych poziomach doświadczenia – każdy, kto jest zainteresowany nabyciem nowych umiejętności przydatnych w pracy może wziąć udział w zajęciach. Aby wziąć udział w jednym z kursów na maszyny budowlane w firmie ERGON należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Niezależnie od tego, które z naszych szkoleń na maszyny interesuje kandydata, w każdym wypadku musi on spełnić te same warunki. Są to: 

  • ukończone 18 lat, 
  • wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
  • brak przeciwwskazań lekarskich do operowania maszyną, na którą jest kurs. 

Uprawnienia do operowania maszynami budowlanymi są doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji zawodowych. Operator koparki czy ładowarki to aktualnie zawody deficytowe na polskim rynku pracy, dlatego też osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą liczyć na satysfakcjonujące zarobki. Dodatkowo, jak widać, kurs na maszyny budowlane może ukończyć praktycznie każdy. Dlatego też warto rozważyć udział w szkoleniu, jeśli ktoś poszukuje możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych. 

Validez de las indemnizaciones 

Zarówno na koparki, walce, jak i rusztowania wydaje się uprawnienia, które są ważne bezterminowo. Oznacza to, że zaświadczenie uprawniające do pracy w zawodzie montera bądź operatora maszyny nie musi być odnawiane co kilka lat. Jedynym ograniczeniem jest możliwość wykonywania zawodu do 70 roku życia.  

trabajadores en el andamio

Formato del curso 

Niezależnie od rodzaju maszyny, na która pragniemy wyrobić uprawnienia, wszystkie szkolenia organizowane przez firmę ERGON mają taką samą formę. Składają się z trzech części – teoretycznej, praktycznej oraz końcowego egzaminu państwowego, którego zaliczenie zapewnia kursantom pożądane przez nich uprawnienia. 

Parte teórica Parte práctica Examen final 
W części teoretycznej kursanci mają możliwość poznania wszystkich informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji i konserwacji wybranego przez nich urządzenia. Ta część szkolenia ma formę wykładów, na których szkoleniowcy przekazują kursantom wszystkie informacje potrzebne do pracy operatora bądź konserwatora. W części praktycznej kursanci mają okazję przećwiczyć umiejętności nabyte w części teoretycznej. Pod okiem naszej kadry szkoleniowej uczestnicy kursu mogą w spokojny i bezpieczny sposób przećwiczyć wszystkie umiejętności związane z obsługą lub konserwacją wybranej przez siebie maszyny. Egzamin, tak jak szkolenie, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczna ma formę egzaminu pisemnego. Podczas niego kursanci odpowiadają na szereg pytań zamkniętych i otwartych, mających na celu sprawdzić ich wiedzę dotyczącą bezpiecznej obsługi lub konserwacji maszyn budowlanych. Część praktyczna polega na wykonaniu przed komisją egzaminacyjną czynności związanych z instalacją, eksploatacją oraz konserwacją maszyn budowlanych. Zaliczenie obu części egzaminu zapewnia świadczenia kwalifikacyjne, pozwalające na pracę w zawodzie operatora bądź konserwatora. 

Informacje o kursie na operatora maszyn budowlanych 

Nasza firma oferuje dwa rodzaje szkoleń – otwarte oraz zamknięte. Szkolenia otwarte organizowane są regularnie. Każdy, kto jest chętny poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i spełnia podstawowe warunki może wziąć w nich udział. Terminy szkoleń razem z cenami znaleźć można na naszej stronie internetowej. Kalendarz szkoleń organizowanych przez naszą firmę regularnie jest aktualizowany, zachęcamy więc do śledzenia informacji umieszczanych na naszej stronie. Dla indywidualnych klientów, chętnych zapewnić swoim pracownikom szkolenie poszerzające ich kompetencje zawodowe, nasza firma oferuje kursy zamknięte. 

urządzenie załadowcze

Cena i miejsce szkoleń

Koszt takich szkoleń ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Ich cena zależy od wielu czynników takich jak przede wszystkim: ilość kursantów, ich poziom doświadczenia, czas czy miejsce szkolenia. Osoby poszukujące szkoleń dla swoich pracowników zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. Dodatkowo, klienci zainteresowani podjęciem z firmą ERGON dłuższej współpracy w zakresie szkoleń dla swoich pracowników mogą liczyć na preferencyjne stawki. Wszystkie szkolenia firmy ERGON odbywają się domyślnie w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie bądź jednym z oddziałów firmy, znajdujących się na terenie całego kraju. Dodatkowo, w przypadku szkoleń zamkniętych, nasi szkoleniowcy mogą dojechać do indywidualnych klientów, aby przeprowadzić szkolenie w ich firmie.

Quiénes somos

Szkoleniowcy firmy ERGON dopełnią wszelkich starań, żeby wszyscy kursanci nauczyli się bezpiecznie operować maszynami budowlanymi. Nasza firma może pochwalić się bardzo wysokim odsetkiem zdanych egzaminów na uprawnienia UDT. Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować indywidualną ofertę dopasowaną do każdego klienta. Osoby chętne nabyć nowe kompetencje zawodowe lub przeszkolić swoich pracowników zachęcamy do kontaktu z nami.