podest ruchomy wiszący

Kurs obsługi podestów ruchomych

Nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych są dedykowane pracownikom już zatrudnionym na stanowiskach operatorów, instalatorów, pracowników firm budowlanych i wszystkich tych osób, które wykazują chęć zdobycia nowego doświadczenia w tej dziedzinie. Niezbędny certyfikat możesz uzyskać po szkoleniu w naszym ośrodku.  

Na rynku pracy wciąż poszukiwani są wykwalifikowani operatorzy podestów ruchomych. Wynika to z wciąż rosnącego wykorzystania podestów ruchomych, które odznaczają się licznymi zaletami płynącymi z ich eksploatacji. Są to urządzenia dźwignicowe wykorzystywane w branży przemysłowej, a także przy pracach na wysokościach. 

Requisitos 

Wymogi, które musisz spełnić, aby zapisać się na kurs: 

 • ukończone 18 lat, 
 • wykształcenie podstawowe i wyżej, 
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora lub konserwatora podestów ruchomych. 

Jaki jest cel kursu? 

Przede wszystkim zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie ich jest priorytetem dla osób, które chcą obsługiwać podesty ruchome. Uprawnienia są niezbędne, gdyż brak certyfikatu może skutkować sporymi karami pieniężnymi. Program kursu uwzględnia m.in.: 

 • umiejętność obsługi podestów ruchomych, czyli podstawa naszej pracy, 
 • znajomość budowy dźwignicy, każdy profesjonalista bardzo dobrze zna swój sprzęt, 
 • znajomość przepisów BHP, bezpieczeństwo w pracy jako priorytetowa zasada, 
 • znajomość przepisów dozoru technicznego, teoria w tym przypadku jest równie ważna, co praktyka, 
 • obowiązki operatora na stanowisku – przed pracą, w jej trakcie i po jej zakończeniu, to gwarantuje sprawność w wykonywaniu zadań. 

Dbamy o wysoką jakość naszych kursów. Nasi doświadczeni wykładowcy wezmą pod swoją opiekę każdego kursanta i przekażą mu wiedzę w najlepszy merytorycznie sposób. Materiały szkoleniowe udostępniamy na naszej platformie. 

Kategorie uprawnień 

Cualquier persona que trabaje en plataformas móviles puede tener hasta dos tipos de autorización, que son: 

 • para el mantenimiento - requerido para los puestos de mantenimiento, 
 • do eksploatacji – wymagane na stanowiskach operatorów.  

Las antiguas categorías se dividían así: la primera es la Cat I P: 

elevadora de tijera
 • plataformas móviles de ruedas libres, las llamadas plataformas de tijera, 
 • plataformas móviles, las llamadas "arañas" que se enganchan a un vehículo, 
 • podesty ruchome samojezdne, są montowane na pojeździe – podnośniki koszowe. 

Kolejna z nich – kat. II P: 

 • Plataformas móviles suspendidas, 
 • plataformas móviles con mástil, 
 • podesty ruchome stacjonarne. 

Nowe rozporządzenie, zamiast uprawnień bezterminowych, wprowadziło uprawnienia terminowe oraz zmieniło kategorie uprawnień.  

Kwalifikacje na podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących i stacjonarnych) – ważne są 10 lat. 

Co się dzieje z bezterminowymi uprawnieniami UDT? 

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. Jeśli posiadasz takie uprawnienia musisz wystąpić do UDT z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności uprawnień nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego terminu, czyli do 30 września 2023. Niezłożenie wniosku w tym terminie spowoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu. 

Egzamin UDT 

Nasze szkolenia przygotowują uczestników zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu. Kursanci zdają egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik gwarantuje uzyskanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych na okres 10 lat wraz z dalszą możliwością przedłużenia go. 

ludzie podczas pracy

Podział i zastosowanie podestów ruchomych 

Podesty ruchome to urządzenia przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze, gdzie wykonują pracę na platformie roboczej. Składają się one z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, konstrukcji wsporczej platformy roboczej z układem napędowym i podwozia. Pod względem konstrukcyjnym dzielą się na trzy grupy: 

 • plataformas móviles con mástil, 
 • Plataformas móviles suspendidas, 
 • podesty ruchome przejezdne. 

Jak wyżej zostało wspomniane, podesty ruchome wykorzystuje się w coraz szerszym zakresie. Podesty ruchome przejezdne stanowią najliczniejszą grupę podestów. A są one używane do wykonywania: 

 • montaje e inspección de las estructuras de los mástiles, 
 • torres, 
 • chimeneas, 
 • puentes, 
 • grúas, 
 • montaje de estructuras de techo, 
 • canalones, 
 • cubiertas de vidrio, 
 • trabajos de mantenimiento de las fachadas de los edificios, 
 • napraw i konserwacji oświetleń ulicznych, 
 • reparaciones de las líneas eléctricas y telefónicas, 
 • cortando árboles, 
 • instalación de publicidad. 

Zalety podestów ruchomych  

Popularność podestów ruchomych i popyt na nie są wynikiem funkcjonalności tych urządzeń. Odznaczają się one bardzo praktycznymi cechami w użytkowaniu, są to m.in.: 

 • la posibilidad de acceder directamente a una instalación específica, 
 • altura de elevación significativa, 
 • facilidad de maniobra de los movimientos de la plataforma de trabajo. 

Szkolenia w ODK ERGON

Skorzystaj z bogatej oferty naszego ośrodka. Zapraszamy. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i umówić się na termin szkolenia. Ceny są uzależnione od ilości uczestników, miejsca lub formy szkolenia (otwarte lub indywidualne na zlecenie przedsiębiorcy). Dostosujemy się do Twoich potrzeb.