podest ruchomy wiszący

Kurs obsługi podestów ruchomych

Nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych są dedykowane pracownikom już zatrudnionym na stanowiskach operatorów, instalatorów, pracowników firm budowlanych i wszystkich tych osób, które wykazują chęć zdobycia nowego doświadczenia w tej dziedzinie. Niezbędny certyfikat możesz uzyskać po szkoleniu w naszym ośrodku.  

Na rynku pracy wciąż poszukiwani są wykwalifikowani operatorzy podestów ruchomych. Wynika to z wciąż rosnącego wykorzystania podestów ruchomych, które odznaczają się licznymi zaletami płynącymi z ich eksploatacji. Są to urządzenia dźwignicowe wykorzystywane w branży przemysłowej, a także przy pracach na wysokościach. 

Anforderungen 

Wymogi, które musisz spełnić, aby zapisać się na kurs: 

 • mindestens 18 Jahre alt sein, 
 • Grundschulbildung und höher, 
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora lub konserwatora podestów ruchomych. 

Jaki jest cel kursu? 

Przede wszystkim zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie ich jest priorytetem dla osób, które chcą obsługiwać podesty ruchome. Uprawnienia są niezbędne, gdyż brak certyfikatu może skutkować sporymi karami pieniężnymi. Program kursu uwzględnia m.in.: 

 • umiejętność obsługi podestów ruchomych, czyli podstawa naszej pracy, 
 • znajomość budowy dźwignicy, każdy profesjonalista bardzo dobrze zna swój sprzęt, 
 • znajomość przepisów BHP, bezpieczeństwo w pracy jako priorytetowa zasada, 
 • znajomość przepisów dozoru technicznego, teoria w tym przypadku jest równie ważna, co praktyka, 
 • obowiązki operatora na stanowisku – przed pracą, w jej trakcie i po jej zakończeniu, to gwarantuje sprawność w wykonywaniu zadań. 

Dbamy o wysoką jakość naszych kursów. Nasi doświadczeni wykładowcy wezmą pod swoją opiekę każdego kursanta i przekażą mu wiedzę w najlepszy merytorycznie sposób. Materiały szkoleniowe udostępniamy na naszej platformie. 

Kategorie uprawnień 

Jeder, der mit mobilen Plattformen arbeitet, kann bis zu zwei Arten von Berechtigungen haben, nämlich 

 • für die Instandhaltung - für Instandhaltungspositionen erforderlich, 
 • do eksploatacji – wymagane na stanowiskach operatorów.  

Die alten Kategorien wurden auf diese Weise unterteilt - die erste war die Kategorie I P: 

Scherenhebebühne
 • mobile freilaufende Hebebühnen, so genannte "Scherenhebebühnen", 
 • mobile Plattformen, die sogenannten "Spinnen", die am Fahrzeug befestigt sind, 
 • podesty ruchome samojezdne, są montowane na pojeździe – podnośniki koszowe. 

Kolejna z nich – kat. II P: 

 • Hängende mobile Plattformen, 
 • mobile Plattformen mit Masten, 
 • podesty ruchome stacjonarne. 

Nowe rozporządzenie, zamiast uprawnień bezterminowych, wprowadziło uprawnienia terminowe oraz zmieniło kategorie uprawnień.  

Kwalifikacje na podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących i stacjonarnych) – ważne są 10 lat. 

Co się dzieje z bezterminowymi uprawnieniami UDT? 

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. Jeśli posiadasz takie uprawnienia musisz wystąpić do UDT z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności uprawnień nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego terminu, czyli do 30 września 2023. Niezłożenie wniosku w tym terminie spowoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu. 

Egzamin UDT 

Nasze szkolenia przygotowują uczestników zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu. Kursanci zdają egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik gwarantuje uzyskanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych na okres 10 lat wraz z dalszą możliwością przedłużenia go. 

ludzie podczas pracy

Podział i zastosowanie podestów ruchomych 

Podesty ruchome to urządzenia przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze, gdzie wykonują pracę na platformie roboczej. Składają się one z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, konstrukcji wsporczej platformy roboczej z układem napędowym i podwozia. Pod względem konstrukcyjnym dzielą się na trzy grupy: 

 • mobile Plattformen mit Masten, 
 • Hängende mobile Plattformen, 
 • podesty ruchome przejezdne. 

Jak wyżej zostało wspomniane, podesty ruchome wykorzystuje się w coraz szerszym zakresie. Podesty ruchome przejezdne stanowią najliczniejszą grupę podestów. A są one używane do wykonywania: 

 • Montage und Inspektion von Maststrukturen, 
 • Türme, 
 • Schornsteine, 
 • Brücken, 
 • Kräne, 
 • Montage von Dachkonstruktionen, 
 • Dachrinnen, 
 • Glasabdeckungen, 
 • Instandhaltungsarbeiten an Gebäudefassaden, 
 • napraw i konserwacji oświetleń ulicznych, 
 • Reparaturen an Strom- und Telefonleitungen, 
 • Baumbeschneidung, 
 • Installation von Anzeigen. 

Zalety podestów ruchomych  

Popularność podestów ruchomych i popyt na nie są wynikiem funkcjonalności tych urządzeń. Odznaczają się one bardzo praktycznymi cechami w użytkowaniu, są to m.in.: 

 • die Möglichkeit des direkten Zugangs zu einem bestimmten Standort, 
 • Erhebliche Hubhöhe, 
 • leicht zu manövrierende Bewegungen der Arbeitsbühne. 

Szkolenia w ODK ERGON

Skorzystaj z bogatej oferty naszego ośrodka. Zapraszamy. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i umówić się na termin szkolenia. Ceny są uzależnione od ilości uczestników, miejsca lub formy szkolenia (otwarte lub indywidualne na zlecenie przedsiębiorcy). Dostosujemy się do Twoich potrzeb.