wyciągi towaroweNa pewno każdy nieraz miał do czynienia z drabiną. Bywa potrzebna np. wtedy, gdy nie dosięgamy do żarówki, a chcemy ją wymienić lub chcemy pomalować ściany i sufit. Co prawda, drabina do użytku domowego ma wysokość zaledwie do kilku metrów, ale wyciąg towarowy bardzo ją przypomina, tyle że jest dużo większy. Istnieją różne rodzaje wyciągów, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach, na przykład przy stromych dachach a nawet na statkach. Aby móc ich używać, konieczne jest nabycie uprawnień UDT.

Wyciąg, drabina czy skip?

Wyciąg towarowy jest platformą dźwignicową. Swoją konstrukcją przypomina drabinę, dlatego też potocznie tak jest nazywane to urządzenie. Można także usłyszeć nazwę “skip” – to również określenie stosowane na wyciąg. Zasada działania opiera się na przesuwaniu platformy ładunkowej po maszcie. Dzieje się to dzięki prowadnicom i cięgnikom, które mogą być albo linowe, albo łańcuchowe. Jeden koniec wyciągu umieszczony jest na stropie budynku lub na dachu, a drugi przylega do podłoża. Urządzenie jest nachylone pod kątem, dlatego ważne jest odpowiednie umocowanie całej konstrukcji. Wyciąg towarowy służy do przemieszczania różnych materiałów, np. budowlanych, z dołu na górę. Dzięki zachowaniu środków bezpieczeństwa i stabilności urządzenia można sprawnie przenieść rzeczy bez konieczności ich wnoszenia .

Dźwignice na statkach

dźwignice towaroweWyciągi są stosowane także przy wodowaniu statków. Do tych mniejszych niezbędne jest wykorzystanie slipu, a w przypadku większych jednostek pływających – pochylni. Są różne typy wyciągów dla statków. Jednym z nich jest wyciąg jednospadkowy. Ten typ charakteryzuje się prostym układem, dzięki któremu nie trzeba dużej ingerencji w to, aby obsłużyć statek. Nie można jednak zwodować dużej ilości jednostek, ponieważ umieszczony slip ma małą przelotowość i jest wysoko położony. Zwykle stosuje się go w małych portach, gdzie jednocześnie obsługuje się maksymalnie trzy stanowiska. Wyciąg dwuspadkowy ma podobną przelotowość, ale można go umiejscowić już niżej. Stanowiska ułożone są poziomo, w przeciwieństwie do wyciągu jednospadkowego, ale to jedyna różnica. Istnieją także wyciągi łukowe, na których woduje się statki za pomocą osobnych szyn dla przednich i tylnych kół. Stanowiska mogą być ułożone zarówno poziomo, jak i pionowo, a powierzchnia, na której wykonuje się operacje, ma dwie części – poziomą oraz łukową lub pochyłą. Umieszczone są też prostopadle do brzegu wózki, na których są umocowane szyny – dzięki temu statek zostanie wyciągnięty.

Uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza kontrole wyciągów towarowych. Są to badania kontrolne, eksploatacyjne i powypadkowe. Dozór techniczny jest prowadzony na wszystkich urządzeniach. Również UDT wydaje zaświadczenie o kwalifikacjach niezbędnych do korzystania z wyciągu towarowego. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w szkoleniu. Osoba, która chce do niego przystąpić, musi mieć ukończone 18 lat, nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z wyciągu oraz mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Uprawnienia, jakie nabywa się po przebyciu kursu i zdaniu egzaminu, są ważne dziesięć lat. Szkolenie powinno zawierać elementy teoretyczne i praktyczne.

Jeśli potrzebujesz nabyć uprawnienia na wyciągi towarowe – niezależnie od tego, gdzie będą obsługiwane i konserwowane – zapisz się na szkolenie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO! Zajęcia prowadzimy w naszych oddziałach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Jesteśmy także w stanie dojechać do zakładu pracy, gdy zaistnieje taka potrzeba. Możecie się z nami Państwo skontaktować telefonicznie, przy pomocy formularza kontaktowego lub odwiedzić nasz oddział osobiście.