Urządzenia ciśnienioweObejmują elementy umocowane do części poddanych działaniu ciśnienia takich jak: dysze, złączki, podpory czy uchwyty do podnoszenia.  Są to zbiorniki, przewody rurowe, osprzęt zabezpieczający czy osprzęt ciśnieniowy. Dzięki zbiornikom ciśnieniowym mamy gwarancję, że dana substancja jest przechowywane w odpowiedni sposób. Zbiornik ciśnieniowy jest najważniejszym elementem instalacji sprężonego powietrza, a jego obecność obowiązkowa. Wyróżniamy dwa typy zbiorników: główny oraz pomocniczy. Pierwszy z nich jest montowany najczęściej z chłodnicą i sprężarką, natomiast drugi w miejscu poboru sprężonego powietrza. Za sterowanie sprężarką odpowiada zbiornik główny, gromadzący powietrze. Jeżeli chodzi o zbiornik pomocniczy, redukuje on spadek ciśnienia w układzie oraz zapewnia efektywne funkcjonowanie instalacji.

Sposób pracy zbiornika ciśnieniowego stwarza zagrożenie – w trakcie eksploatacji może dojść do wypadku. Projektowanie, produkcja i działanie zbiorników ciśnieniowych – one wszystkie są regulowane przepisami. Przepisy/ normy/ wszelkie instrukcje regulują maksymalnie bezpieczne ciśnienie robocze, temperaturę pracy zbiornika, naddatek na korozje i inne parametry. Gotowa konstrukcja jest zazwyczaj testowana za pomocą nieniszczących testów.

Zbiorniki ciśnieniowe na powietrze, azot, wodór, argon, tlen, wodór czy hel są produkowane przez kucie na gorąco dzięki prasowaniu i walcowaniu. Ciśnienie robocze butli w przemyśle, rzemiośle, nurkowaniu i medycynie ma standardową wartość 200 barów. Ratownicy oraz strażacy potrzebują cienkich, lekkich butli do poruszania się swobodnie w ograniczonych przestrzeniach. Oprócz standardowych zbiorników ciśnieniowych wytwarza się również zbiorniki o innych kształtach, które charakteryzują się różnymi wartościami ciśnienia roboczego. W zależności od konkretnych potrzeb, dobór kształtu i materiału pozwalają na projektowanie ciśnienia roboczego zbiornika.

Użytkownicy urządzeń ciśnieniowych mają obowiązek wykonywania dla nich:

 • Badań okresowych,
 • Badań pośrednich,
 • Badań nadzwyczajnych

Osoby zdecydowane na pracę przy obsłudze i napełnianiu przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 centymetrów sześciennych, powinny zapisać się na specjalny kurs. Zapraszamy Państwa do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów na taki kurs, który przygotuje Państwa egzaminu i podjęcia pracy.

Zdobycie uprawnień znacząco zwiększa szanse osób dorosłych na rynku pracy i pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu. Napełnianie butli helem jest bardzo popularne podczas eventów, natomiast umiejętność napełnienia butli argonem okazuje się przydatna podczas spawania TIG.

zbiorniki przenośne

Uprawnienia

 • Napełnianie butli propan-butan,
 • Napełnianie powietrzem,
 • Napełnianie butli dla straży pożarnej czy policji,
 • Napełnianie gazami oddechowymi dla płetwonurków,
 • Napełnianie azotem,
 • Napełnianie CO2

Tematyka kursu

 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składanie zbiorników przenośnych,
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, etykiety ostrzegawcze,
 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych,
 • Zajęcia praktyczne z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych,
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu

Cel Kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursantów do egzaminu oraz pracy w zakresie samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń/ zbiorników ciśnieniowych.