Mimo że proces spawania wydaje się techniką tradycyjną i dość starą, ponieważ stosowane już w średniowieczu kucie rozgrzanych do wysokiej temperatury elementów i zbijanie ich ze sobą, możemy uznać za początki spawalnictwa, to wciąż jest on ulepszany i unowocześniany, by iść z duchem czasu.

Spawanie a przemysł

Wiele gałęzi przemysłu, chociażby branża lotnicza, stoczniowa czy budowlana, wymaga użycia trwałych materiałów takich jak stal, konieczne jest więc zastosowanie wytrzymałego i szczelnego łączenia metali i ich stopów.

Spawalnictwo przemysłowe to kluczowy element produkcji specjalistycznych maszyn fabrycznych, który nierzadko pozwala na trwalsze łączenie materiałów niż klasyczne śruby. Warto mieć świadomość, że wykorzystuje się je również w naprawie wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych na przykład rurociągów czy zbiorników.

Niewątpliwie jest to dziedzina nieustannie rozwijająca się w zakresie tradycyjnych metod spawania i jej unowocześnionej części – robotyzacji urządzeń spawalniczych.

Techniki spawania ze względu na źródło energii

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o najlepszy sposób spawania – wybór metody zależy od wielu czynników: typu spawanego materiału, oczekiwanej jakości spoiny, rodzaju topnika czy elektrody. Warto wspomnieć, że każda z metod zgrzewania, spawania lub lutowania posiada niepowtarzalny numer wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 4063.

Biorąc pod uwagę źródło energii możemy wyróżnić spawanie:

  • gazowe
  • łukowe elektrodami otulonymi
  • łukiem krytym
  • żużlowe
  • w osłonach gazowych – metody spawania:
  • MIG
  • TIG
  • MAG
  • plazmowe
  • elektronowe

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE METODY SPAWALNICZE

Zarówno metoda jak i parametry spawania powinny być starannie dopasowane nie tylko do materiału poddawanego obróbce, ale warunków otoczenia czy późniejszej eksploatacji.

 

Spawanie w osłonie gazowej (MIG/ MAG)

Spawanie MIG (Metal Inert Gas) to rodzaj spawania łukowego, do którego używa się gazów chemicznie obojętnych, natomiast MAG (Metal Active Gas) wykorzystuje gazy aktywne chemiczne na przykład dwutlenek węgla czy mieszanki z argonem. Pod wpływem oddziaływania łuku, materiał podstawowy i spoiwo topią się, dzięki czemu tworzy się spoina. Ten rodzaj spawania wykorzystywany jest najczęściej w pracach montażowych, na liniach technologicznych we wszystkich gałęziach przemysłu.

 

Spawanie elektrodą wolframową TIG

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) wykorzystywane jest wszędzie tam, gdzie wymaga się niezwykłej dokładności i szczelności oraz czystych spoin bez odprysków. Ta technika znajduje zastosowanie głównie w tworzeniu zbiorników, cystern, butli oraz rurociągów. Ze wszystkich czystych metali wolfram ma najwyższą temperaturę topnienia, co umożliwia pracę na prawie wszystkich metalach i stopach.

 

Spawanie metodą MMA

Spawanie elektrodą otuloną MMA (Manual Arc Welding) wykorzystuje elektrodę z metalowym rdzeniem okrytym sprasowana otuliną. W porównaniu do innych metod, w tym procesie elektroda ulega skróceniu, więc uchwyt musi być stale przesuwany w kierunku spawanego elementu – wymaga to doświadczenia i precyzji spawacza.

 

JAKĄ METODĘ SPAWANIA WYBRAĆ?

Kluczem do sukcesu jest dostosowanie parametrów i metody pod konkretny przypadek. Należy zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy – precyzyjności, szczelności, prędkości wykonania czy trwałości stopu. To umożliwi wybranie odpowiedniej metody.

 

JAKĄ METODĘ SPAWANIA WYBRAĆ?

Kluczem do sukcesu jest dostosowanie parametrów i metody pod konkretny przypadek. Należy zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy – precyzyjności, szczelności, prędkości wykonania czy trwałości stopu. To umożliwi wybranie odpowiedniej metody.