Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Pracując w przestrzeniach zamkniętych oraz niebezpiecznych, nieustannie jesteśmy narażeni na poważne zagrożenia dla życia oraz zdrowia. Do przestrzeni zamkniętych możemy zaliczyć m.in. studnie, studzienki kanalizacyjne czy szamba. Praca w takich miejscach wiąże się z ogromnym ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych wypadków. Jednymi z nich są zatrucia czy nawet uduszenia, wynikające z przebywania w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do wystarczającej ilości tlenu bądź w przypadku kontaktu z trującymi gazami. Aby wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych oraz ewakuować się z takich przestrzeni, warto wybrać się na kurs z tego zakresu, który oferuje nasza firma. 

Szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych 

znak informujący o przestrzeni zamkniętej

Na szkoleniach omawiane są zagrożenia, które związane są z przestrzeniami zamkniętymi. Poruszana jest również tematyka technik pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Każdy uczestnik szkolenia poznaje sprzęt, który jest niezbędny do pracy na wysokościach oraz podczas ewakuacji. Podczas zajęć przeprowadzamy ćwiczenia ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, które ustalone są według scenariuszy z osobami organizującymi szkolenia.  

Do kogo kierowane jest szkolenie? 

Szkolenie stworzone jest z myślą o pracownikach, którzy pracują w przestrzeniach zamkniętych oraz ograniczonych jak np. zbiorniki, studzienki itp. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby nieposiadające żadnego doświadczenia, jak również takie, które potrzebują doszkolenia bądź odświeżenia zdobytej już wiedzy. 

Wymagania dla osób chętnych uczestniczyć w szkoleniu  

Organizowane przez naszą placówkę szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych jest dość wymagające fizycznie, gdyż jego uczestnicy ćwiczą z użyciem oddechowych aparatów powietrznych. Osoby, które posiadają wadę wzroku także mogą wziąć w nim udział, jednak proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Aby wziąć udział w kursie potrzebne będzie: 

 • wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
 • pełnoletność, 
 • ukończone szkolenie CS3, 
 • zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych, które pozwala nam na pracę na wysokościach powyżej 3 metrów oraz w przestrzeni, która jest ograniczona.  
kursanci na szkoleniu

Zakres tematyczny kursu 

Nasze zajęcia skupiają się nie tylko na przekazaniu kursantom wiedzy merytorycznej, ale również umiejętności praktycznych. Uczestnicy szkoleń poznają sprzęt chroniący przed upadkami z wysokości oraz systemy, które wykorzystywane są podczas ewakuacji.   

Zakres teoretyczny szkolenia zawiera różne metody kształcenia, które są dostosowane do nauczania osób pełnoletnich. Podczas zajęć wykorzystujemy zdjęcia, filmy oraz prezentacje multimedialne. Natomiast część praktyczna to ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe, dostosowane do umiejętności uczestników. 

Ramowy program kursu obejmuje wiedzę m.in. z zakresu: 

 • przepisów BHP, które dotyczą przestrzeni zamkniętych oraz pracy na wysokościach,  
 • sprzętu wykorzystywanego podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych, 
 • obsługi trójnogów, 
 • podstawowych technik ratunkowych, 
 • podstawowych technik ewakuacyjnych,  
 • doboru detektorów gazu, 
 • sposobów radzenia sobie z sytuacjami niebezpiecznymi. 

Cel szkolenia  

Udział w szkoleniu wiąże się przede wszystkim ze zdobyciem wiedzy, która pozwoli na zwiększenie kwalifikacji zawodowych kursantów podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych. Dzięki niemu pracownik będzie miał więcej możliwości zatrudnienia w usługach, które prowadzone są w przestrzeniach ograniczonych.  

Certyfikat 

Uczestnicy kursu, po ukończeniu jego praktycznej oraz teoretycznej części, otrzymują certyfikat oraz identyfikator. Te uprawnienia są ważne przez okres 3 lat. 

Co to jest przestrzeń zamknięta? 

Przestrzenią zamkniętą nazywamy przestrzeń posiadającą ograniczone otwory do wejścia i wyjścia, w której występuje niewystraczająca wentylacja. Takie miejsca nie są odpowiednio przygotowane, aby ciągle przebywali w nich pracownicy, co czyni pracę w nich szczególnie niebezpieczną. Przestrzenie zamknięte występują m.in. w szpitalach, szkołach, centrach handlowych, na placu budowy czy nawet na ulicach miast np. w postaci studzienek kanalizacyjnych. W przypadku, kiedy przestrzeń jest zamknięta częściowo bądź całkowicie, a także, gdy prace w niej stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, taką przestrzeń możemy nazwać przestrzenią zamkniętą. Niektóre obiekty przemysłowe mają kilka przestrzeni zamkniętych, do których konieczne jest regularne wchodzenie. Przed planowanym wejściem do takich miejsc, należy każdorazowo upewnić się, czy osoba, która do nich wchodzi, została odpowiednio do tego przeszkolona.  

Wykorzystanie przestrzeni zamkniętych 

Przykłady branż, w których często korzysta się z przestrzeni zamkniętych to m.in.: 

 • przemysł farmaceutyczny,  
 • produkcja napojów, 
 • produkcja żywności,  
 • produkcja chemiczna,  
 • przemysł petrochemiczny.  

Potencjalne zagrożenia w pracy w przestrzeni zamkniętej 

Istnieje wiele zagrożeń związanych z pracą w przestrzeni zamkniętej. Możemy do nich zaliczyć m.in.: 

kursant podczas ćwiczeń z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętej
 • ryzyko wystąpienia pożaru bądź wybuchu,  
 • utrata przytomności, która może nastąpić na skutek dużego stężenia gazów takich jak np. metan czy dwutlenek węgla, 
 • utonięcie, które może być spowodowane np. podwyższonym poziomem wody, 
 • omdlenie, które może być skutkiem zbyt małej zawartości tlenu w miejscu pracy,  
 • uduszenie, które może być spowodowane chociażby niemożliwością wydostania się z przestrzeni zamkniętej.  

Wykonywanie pracy w miejscach takich jak zbiorniki, kanały oraz inne niebezpieczne przestrzenie są uregulowane przepisami. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów z zakresu ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych, jakie oferuje nasza firma!

Na skróty:

 • Kurs na szelki budowlane
 • Szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych
 • ADR
 • Kurs na Doradcę ADR – DGSA
 • Diagnosta samochodowy – kurs