Układnice magazynowe są narzędziem ułatwiającym składowanie materiałów. Ich praca polega na ruchu wzdłuż regałów rozmieszczonych w magazynach. Są to bardzo efektywne urządzenia pozwalające w znacznym stopniu przyśpieszyć proces załadunku towaru. Tak skomplikowane maszyny wymagają poddaniu ich specjalnym przeglądom, realizowanym co określony czas, a z kolei tych mogą dokonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jak wiele zaawansowanych urządzeń rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, również układnice magazynowe wymagają swoich kontroli i prac konserwacyjnych. Aby przeprowadzić takie prace, osoba jest zobowiązana do posiadania uprawnień UDT z zakresu układnic. Są one bardzo efektywnym narzędziem i przynoszą wiele plusów stosowania takich jak: 

Cours sur les qualifications
 • chargement et déchargement automatiques, sans intervention du personnel, 
 • effectuer des contrôles et mettre à jour le stock détenu, 
 • la simplicité de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil, 
 • l'absence d'erreurs qui pourraient résulter d'un travail manuel effectué par des humains, 
 • dobrze skoordynowana praca i płynny ruch urządzenia. 

Si l'on considère le type de commande des transstockeurs, on peut faire une distinction : 

 • contrôle automatique, 
 • commande semi-automatique, 
 • contrôle manuel. 

Les transstockeurs utilisent les instruments suivants pour déplacer et récupérer les marchandises : 

 • fourches, 
 • les pinces, 
 • przenośniki. 

Les transstockeurs d'entrepôt se distinguent également par leur construction, de sorte qu'ils peuvent être divisés en deux catégories : 

 • układnice słupowe – zbudowane w postaci ruchomego słupa, 
 • układnice ramowe – skonstruowane w postaci jeżdżącej wzdłuż regału bramy. 

Ces machines sont alimentées par un entraînement électrique et possèdent leurs propres microprocesseurs, de sorte qu'aucune intervention humaine n'est nécessaire pour leur fonctionnement. Les transstockeurs peuvent gérer aussi bien une allée que plusieurs. La connaissance du fonctionnement, de la conception et des matériaux des transstockeurs est indispensable pour effectuer des travaux de maintenance sur ces machines. 

Autorisation UDT pour les transstockeurs 

Droga do zdobycia specjalistycznych uprawnień UDT prowadzi przez przejście odpowiednich kursów z zakresu obsługi i prac konserwacyjnych. Wiele firm oferuje swoim pracownikom szkolenia składające się z wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli szef chciałby, by jego pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia w celu prowadzenia konserwacji może skorzystać z jednej z wielu ofert firm prowadzących takie szkolenia. Ponadto po zakończeniu procesu nauki należy przystąpić do egzaminu przed komisją, a dopiero otrzymanie wyniku pozytywnego daje możliwość przyznania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice magazynowe muszą być co jakiś czas poddawane różnym typom badań, natomiast by w ogóle móc do nich przystąpić, urządzenie musi być: 

 • correctement assemblés et construits, 
 • techniquement sain et en parfait état de fonctionnement, 
 • gotowe do eksploatacji we wcześniej ustalonych warunkach. 

Les conditions qui doivent être remplies pour que l'étude puisse avoir lieu sont les suivantes : 

 • un bon éclairage et une visibilité sans entrave, 
 • brak czynników grożących zdrowiu, a także przekroczonych granic niskiej lub wysokiej temperatury. 

Lors d'une recherche, les éléments suivants doivent être présents : 

 • opérateur, 
 • la personne responsable de l'entretien, 
 • operator. 

Urządzenia podlegają badaniom takim jak: 

 • okresowe – termin badań zależy od rodzaju urządzenia, dla każdego jest on inny, 
 • doraźne – w tym przypadku terminy badania zależą od indywidualnych potrzeb pracowników, 
 • powypadkowe lub poawaryjne – prowadzi się je po jakichś nieszczęśliwych wypadkach lub wykrytych awariach technicznych. 

Le rôle de la maintenance 

Transstockeur de l'entrepôt pendant le chargement

Utrzymanie tego typu narzędzi w stanie czystości, bezwypadkowości i sprawności nie należy do najłatwiejszych. Prace konserwacyjne poparte odpowiednimi badaniami co jakiś czas pozwalają natomiast na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tych maszyn. Bardzo ważne jest, aby w miejscu pracy były odpowiednio przeszkolone osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy mają w planach rozwój w sektorze przemysłowym przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, powinni wziąć udział w specjalnym szkoleniu UDT. Przygotowuje ono do uzyskania specjalistycznych zaświadczeń Urzędu Dozoru Technicznego i usprawni cały proces funkcjonowania danej firmy. Wybór ofert jest naprawdę szeroki i od Ciebie zależy, na jakie szkolenie się ostatecznie zdecydujesz.