Kurs ze zdobywania uprawnieńUkładnice magazynowe są narzędziem ułatwiającym składowanie materiałów. Ich praca polega na ruchu wzdłuż regałów rozmieszczonych w magazynach. Są to bardzo efektywne urządzenia pozwalające w znacznym stopniu przyśpieszyć proces załadunku towaru. Niemniej jednak tak skomplikowane maszyny wymagają poddaniu specjalnym przeglądom, realizowanym co określony czas, a z kolei tych mogą dokonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jak wiele zaawansowanych urządzeń rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, również układnice magazynowe wymagają swoich kontroli i prac konserwacyjnych. Aby przeprowadzić takie prace osoba jest zobowiązana do posiadania uprawnień UDT z zakresu tychże układnic. Są one bardzo efektywnym narzędziem i przynoszą wiele plusów stosowania takich jak:

 • automatyczny załadunek i rozładunek, bez konieczności ingerencji pracownika,
 • przeprowadzanie kontroli i dokonywanie aktualizacji posiadanego stanu na magazynie,
 • prostota w prowadzeniu prac konserwacyjnych i obsługi urządzenia,
 • brak pomyłek, którego mogłyby wyniknąć z ręcznego wykonywania pracy przez człowieka,
 • dobrze skoordynowana praca i płynny ruch urządzenia

Jeśli weźmiemy pod uwagę typ sterowania układnicami możemy wyróżnić:

 • sterowanie automatyczne,
 • sterowanie półautomatyczne,
 • sterowanie ręczne.

Układnice wykorzystują do przenoszenia i pobierania towaru następujące przyrządy:

 • widły,
 • chwytaki,
 • przenośniki

Układnice magazynowe różni również budowa, dlatego można je podzielić na:

 • układnice słupowe – zbudowane w postaci ruchomego słupa,
 • układnice ramowe – skonstruowane w postaci jeżdżącej wzdłuż regału bramy

Urządzenia te zasilane są napędem elektrycznym i posiadają przy tym swoje mikroprocesory, dzięki czemu do ich pracy niepotrzebna jest ingerencja człowieka. Układnice magazynowe potrafią obsłużyć zarówno jeden korytarz jak i kilka z nich. Znajomość działania, konstrukcji oraz materiałów z jakich wykonane są układnice jest niezbędna do wykonywania prac konserwacyjnych na tych urządzeniach.

Zdobycie uprawnień UDT na układnice

Układnica magazynowa podczas załadunku towaruDroga do zdobycia specjalistycznych uprawnień UDT prowadzi przez przejście odpowiednich kursów z zakresu obsługi i prac konserwacyjnych. Wiele firm oferuje swoim pracownikom właśnie tego typu szkolenia składające się z wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli szef chciałby, by jego pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia w celu prowadzenia konserwacji może skorzystać z jednej z wielu ofert firm prowadzących takie szkolenia. Ponadto po zakończeniu procesu nauki należy przystąpić do egzaminu przed zgromadzoną komisją, a dopiero otrzymanie wyniku pozytywnego daje możliwość przyznania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice magazynowe muszą być co jakiś czas poddawane różnym typom badań, natomiast by w ogóle móc do nich przystąpić, urządzenie musi być:

 • prawidłowo zmontowane i skonstruowane,
 • techniczne sprawne i działające bez zarzutu,
 • gotowe do eksploatacji we wcześniej ustalonych warunkach

Warunki jakie muszą być spełnione, by badanie doszło do skutku to:

 • dobre oświetlenie i nieutrudniona niczym widoczność,
 • brak czynników grożących zdrowiu, a także przekroczonych granic niskiej lub wysokiej temperatury

Podczas prowadzenia badań obecni muszą być:

 • osoba eksploatująca,
 • osoba odpowiedzialna za konserwację,
 • operator,

I właśnie w tym momencie wymagane jest, by konserwator zaprezentował wymagane uprawnienia, które dopuszczą go do udziału w badaniach. Urządzenia podlegają badaniom takim jak:

 • okresowe – termin badań zależy od rodzaju urządzenia, dla każdego jest on inny,
 • doraźne – w tym przypadku terminy badania zależą od indywidualnych potrzeb pracowników,
 • powypadkowe lub poawaryjne – jak wskazuje nazwa prowadzi się je po jakichś nieszczęśliwych wypadkach lub wykrytych awariach technicznych.

Rola konserwacji

Jak widać, utrzymanie tego typu narzędzi w stanie czystości, bezwypadkowości i sprawności nie należy do najłatwiejszych. Prace konserwacyjne poparte odpowiednimi badaniami co jakiś czas pozwalają natomiast na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tych maszyn. Bardzo ważne jest, aby w miejscu pracy były odpowiednio przeszkolone osoby posiadające niepodważalna uprawnienia do czynienia właśnie tego typu prac konserwacyjnych. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy mają w planach rozwój w sektorze przemysłowym przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, powinni wziąć udział w specjalnym szkoleniu UDT. Przygotowuje ono do uzyskania specjalistycznych zaświadczeń Urzędu Dozoru Technicznego i usprawni cały proces funkcjonowania danej firmy. Wybór ofert jest naprawdę szeroki i od Ciebie zależy, na jakie szkolenie się ostateczni zdecydujesz.