Układnice magazynowe są narzędziem ułatwiającym składowanie materiałów. Ich praca polega na ruchu wzdłuż regałów rozmieszczonych w magazynach. Są to bardzo efektywne urządzenia pozwalające w znacznym stopniu przyśpieszyć proces załadunku towaru. Tak skomplikowane maszyny wymagają poddaniu ich specjalnym przeglądom, realizowanym co określony czas, a z kolei tych mogą dokonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jak wiele zaawansowanych urządzeń rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, również układnice magazynowe wymagają swoich kontroli i prac konserwacyjnych. Aby przeprowadzić takie prace, osoba jest zobowiązana do posiadania uprawnień UDT z zakresu układnic. Są one bardzo efektywnym narzędziem i przynoszą wiele plusów stosowania takich jak: 

Kurs ze zdobywania uprawnień
 • automatyczny załadunek i rozładunek, bez konieczności ingerencji pracownika, 
 • przeprowadzanie kontroli i dokonywanie aktualizacji posiadanego stanu na magazynie, 
 • prostota w prowadzeniu prac konserwacyjnych i obsługi urządzenia, 
 • brak pomyłek, którego mogłyby wyniknąć z ręcznego wykonywania pracy przez człowieka, 
 • dobrze skoordynowana praca i płynny ruch urządzenia. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę typ sterowania układnicami możemy wyróżnić: 

 • sterowanie automatyczne, 
 • sterowanie półautomatyczne, 
 • sterowanie ręczne. 

Układnice wykorzystują do przenoszenia i pobierania towaru następujące przyrządy: 

 • widły, 
 • chwytaki, 
 • przenośniki. 

Układnice magazynowe różni również budowa, dlatego można je podzielić na: 

 • układnice słupowe – zbudowane w postaci ruchomego słupa, 
 • układnice ramowe – skonstruowane w postaci jeżdżącej wzdłuż regału bramy. 

Urządzenia te zasilane są napędem elektrycznym i posiadają przy tym swoje mikroprocesory, dzięki czemu do ich pracy niepotrzebna jest ingerencja człowieka. Układnice magazynowe potrafią obsłużyć zarówno jeden korytarz jak i kilka z nich. Znajomość działania, konstrukcji oraz materiałów z jakich wykonane są układnice jest niezbędna do wykonywania prac konserwacyjnych na tych urządzeniach. 

Zdobycie uprawnień UDT na układnice 

Droga do zdobycia specjalistycznych uprawnień UDT prowadzi przez przejście odpowiednich kursów z zakresu obsługi i prac konserwacyjnych. Wiele firm oferuje swoim pracownikom szkolenia składające się z wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli szef chciałby, by jego pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia w celu prowadzenia konserwacji może skorzystać z jednej z wielu ofert firm prowadzących takie szkolenia. Ponadto po zakończeniu procesu nauki należy przystąpić do egzaminu przed komisją, a dopiero otrzymanie wyniku pozytywnego daje możliwość przyznania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice magazynowe muszą być co jakiś czas poddawane różnym typom badań, natomiast by w ogóle móc do nich przystąpić, urządzenie musi być: 

 • prawidłowo zmontowane i skonstruowane, 
 • techniczne sprawne i działające bez zarzutu, 
 • gotowe do eksploatacji we wcześniej ustalonych warunkach. 

Warunki jakie muszą być spełnione, by badanie doszło do skutku to: 

 • dobre oświetlenie i nieutrudniona niczym widoczność, 
 • brak czynników grożących zdrowiu, a także przekroczonych granic niskiej lub wysokiej temperatury. 

Podczas prowadzenia badań obecni muszą być: 

 • osoba eksploatująca, 
 • osoba odpowiedzialna za konserwację, 
 • operator. 

Urządzenia podlegają badaniom takim jak: 

 • okresowe – termin badań zależy od rodzaju urządzenia, dla każdego jest on inny, 
 • doraźne – w tym przypadku terminy badania zależą od indywidualnych potrzeb pracowników, 
 • powypadkowe lub poawaryjne – prowadzi się je po jakichś nieszczęśliwych wypadkach lub wykrytych awariach technicznych. 

Rola konserwacji 

Układnica magazynowa podczas załadunku towaru

Utrzymanie tego typu narzędzi w stanie czystości, bezwypadkowości i sprawności nie należy do najłatwiejszych. Prace konserwacyjne poparte odpowiednimi badaniami co jakiś czas pozwalają natomiast na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tych maszyn. Bardzo ważne jest, aby w miejscu pracy były odpowiednio przeszkolone osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy mają w planach rozwój w sektorze przemysłowym przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, powinni wziąć udział w specjalnym szkoleniu UDT. Przygotowuje ono do uzyskania specjalistycznych zaświadczeń Urzędu Dozoru Technicznego i usprawni cały proces funkcjonowania danej firmy. Wybór ofert jest naprawdę szeroki i od Ciebie zależy, na jakie szkolenie się ostatecznie zdecydujesz.