Układnice magazynowe są narzędziem ułatwiającym składowanie materiałów. Ich praca polega na ruchu wzdłuż regałów rozmieszczonych w magazynach. Są to bardzo efektywne urządzenia pozwalające w znacznym stopniu przyśpieszyć proces załadunku towaru. Tak skomplikowane maszyny wymagają poddaniu ich specjalnym przeglądom, realizowanym co określony czas, a z kolei tych mogą dokonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jak wiele zaawansowanych urządzeń rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, również układnice magazynowe wymagają swoich kontroli i prac konserwacyjnych. Aby przeprowadzić takie prace, osoba jest zobowiązana do posiadania uprawnień UDT z zakresu układnic. Są one bardzo efektywnym narzędziem i przynoszą wiele plusów stosowania takich jak: 

Course in qualifications
 • automatic loading and unloading, without the need for employee intervention, 
 • carrying out checks and updating the stock held, 
 • simplicity in maintenance and operation of the unit, 
 • the absence of mistakes that could arise from manual work performed by humans, 
 • dobrze skoordynowana praca i płynny ruch urządzenia. 

If we consider the type of control of the stacker cranes we can distinguish: 

 • automatic control, 
 • semi-automatic control, 
 • manual control. 

Stacker cranes use the following instruments to move and retrieve goods: 

 • pitchforks, 
 • grippers, 
 • przenośniki. 

Warehouse stacker cranes also differ in construction, so they can be divided into: 

 • układnice słupowe – zbudowane w postaci ruchomego słupa, 
 • układnice ramowe – skonstruowane w postaci jeżdżącej wzdłuż regału bramy. 

These machines are powered by an electric drive and have their own microprocessors, so that no human intervention is needed for their operation. The stacker cranes can handle one aisle as well as several. Knowledge of the operation, design and materials of the stacker cranes is essential in order to perform maintenance work on these machines. 

UDT authorisation for stacker cranes 

Droga do zdobycia specjalistycznych uprawnień UDT prowadzi przez przejście odpowiednich kursów z zakresu obsługi i prac konserwacyjnych. Wiele firm oferuje swoim pracownikom szkolenia składające się z wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli szef chciałby, by jego pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia w celu prowadzenia konserwacji może skorzystać z jednej z wielu ofert firm prowadzących takie szkolenia. Ponadto po zakończeniu procesu nauki należy przystąpić do egzaminu przed komisją, a dopiero otrzymanie wyniku pozytywnego daje możliwość przyznania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice magazynowe muszą być co jakiś czas poddawane różnym typom badań, natomiast by w ogóle móc do nich przystąpić, urządzenie musi być: 

 • properly assembled and constructed, 
 • technically sound and in perfect working order, 
 • gotowe do eksploatacji we wcześniej ustalonych warunkach. 

The conditions that must be met for the study to take place are: 

 • good lighting and unobstructed visibility, 
 • brak czynników grożących zdrowiu, a także przekroczonych granic niskiej lub wysokiej temperatury. 

During the conduct of the research, the following must be present: 

 • operator, 
 • the person responsible for maintenance, 
 • operator. 

Urządzenia podlegają badaniom takim jak: 

 • okresowe – termin badań zależy od rodzaju urządzenia, dla każdego jest on inny, 
 • doraźne – w tym przypadku terminy badania zależą od indywidualnych potrzeb pracowników, 
 • powypadkowe lub poawaryjne – prowadzi się je po jakichś nieszczęśliwych wypadkach lub wykrytych awariach technicznych. 

The role of maintenance 

Warehouse stacker crane during loading

Utrzymanie tego typu narzędzi w stanie czystości, bezwypadkowości i sprawności nie należy do najłatwiejszych. Prace konserwacyjne poparte odpowiednimi badaniami co jakiś czas pozwalają natomiast na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tych maszyn. Bardzo ważne jest, aby w miejscu pracy były odpowiednio przeszkolone osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy mają w planach rozwój w sektorze przemysłowym przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, powinni wziąć udział w specjalnym szkoleniu UDT. Przygotowuje ono do uzyskania specjalistycznych zaświadczeń Urzędu Dozoru Technicznego i usprawni cały proces funkcjonowania danej firmy. Wybór ofert jest naprawdę szeroki i od Ciebie zależy, na jakie szkolenie się ostatecznie zdecydujesz.