travaux d'alpinismeTechniques d'accès sur corde (système) est un système de protection individuelle contre les chutes. C'est aussi une méthode de travail en hauteur. Des cordes à basse tension fixées à des dispositifs d'ancrage fixes ou mobiles (pointes) sont utilisées comme élément principal du système de sécurité. Pour les travaux en autonomie, au moins deux cordes sont utilisées, une corde de travail - pour la descente, l'escalade du dispositif de sécurité et une corde de secours - assurant le maintien en cas d'urgence. Ces techniques facilitent grandement le travail en hauteur.

Principes d'organisation du travail avec l'utilisation d'un système d'accès par corde

Wykonywanie prac na wysokości rozpoczyna się już na etapie planowania. Czas trwania i złożoność zależy od złożoności zadania. Oprócz rozwiązywania problemów technologicznych, technicznych i organizacyjnych bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac, na tym etapie przeprowadzana jest analiza ryzyka. Niezbędne jest zidentyfikowani wszystkich istniejących czynników szkodliwych i niebezpiecznych, ewentualnych zagrożeń dla pracowników, osób nieuprawnionych oraz majątku materialnego. Na każde zagrożenie należy znaleźć środki, które wyeliminują lub zmniejszą ryzyko. Na etapie planowania ustalana jest lista sposoby stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz innego niezbędnego sprzętu ochronnego. Opracowywane są również plany ewakuacji i ratownictwa z wysokości. Po zakończeniu planowania sporządzana jest niezbędna dokumentacja.

Potem następuje etap prac przygotowawczych. Niezbędne jest zapobieganie przedostawaniu się ludzi w strefę niebezpieczeństwa spadających przedmiotu. W tym celu instalowane są ogrodzenia. Często wymagane jest przydzielenie pracownika do ochrony strefy zagrożenia. Jeżeli istnieją jakiekolwiek niestabilne kruche konstrukcje lub przedmioty, które mogą spać nad miejscem pracy, należy je usunąć lub naprawić. Wszelkie inne prace wykonywane nad i pod pracownikami przy użyciu systemów dostępu linowego jak i prace podnośników i innych mechanizmów ruchomych muszą zostać przerwane. Liny kotwiczące są mocowane w większości przypadków nad miejscem pracy. Przed zainstalowaniem urządzeń kotwiczących należy sprawdzić wybrane podpory i upewnić się, że są nienaruszone. System dostępu linowego i system powstrzymania upadku muszą mieć oddzielne urządzenia kotwiczące. Jeśli wybrane podpory same znajdują się na wysokości, należy również użyć środków ochrony przed upadkiem, aby uzyskać do nich dostęp. Jako elastyczne liny w systemach dostępu linowego stosuje się zwykle specjalne liny syntetyczne, które posiadają określone właściwości wytrzymałościowe i dynamiczne. Liny są delikatnie opuszczane na miejsce pracy. Na ich końcach wymagane są węzły blokujące, aby zapobiec rozłączeniu się asekuracji i przyrządów zjazdowych. Jeśli długość liny jest większa niż różnica wysokości, najlepiej jest pozostawić zwinięty nadmiar w pobliżu miejsca mocowania liny kotwiczącej – może to zapobiec zabrudzeniu, uszkodzeniu lub zaczepieniu się o ruchome mechanizmy. Liny należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przed użyciem lin pracownik musi upewnić się, że są one zamocowane i nie są używane przez innego pracownika. Musi on również dokonać przeglądu swojego sprzętu chroniącego przed upadkiem oraz przeprowadzić kontrolę działania urządzeń asekuracji, przyrządu zjazdowego, obejm itp. Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych i wdrożeniu środków bezpieczeństwa można przystąpić do korzystania z systemu dostępu linowego.

un employé effectuant des travaux en hauteur

Formation d'alpinisme

Le travail en hauteur à l'aide de techniques d'accès par corde est un travail qui nécessite des compétences, des connaissances et une expérience appropriées. Tout le monde n'est pas capable de faire un tel travail. Seules les personnes ayant des qualifications spécialisées sont autorisées à occuper un tel poste. Si vous souhaitez avoir de telles qualifications, nous vous invitons à participer à notre formation. L'offre comprend des cours de niveau de base et avancé. La formation s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à effectuer divers types de travaux en hauteur, ainsi qu'aux employés qui travaillent en hauteur et qui ont besoin de savoir utiliser les équipements et les points d'ancrage lors de leur travail. Pour participer au cours, les candidats doivent présenter une déclaration appropriée confirmant l'absence de toute contre-indication médicale à travailler à une hauteur de plus de 3 mètres. Les formations comprennent des parties théoriques et pratiques.

Type de coursLa description
La théoriePendant les cours théoriques, les participants apprendront les règles de sécurité au travail; les caractéristiques des équipements utilisés pour effectuer des travaux en hauteur ; principes d'organisation du poste de travail et organisation de la protection des salariés lors de travaux en hauteur ; propriétés structurelles et de résistance des éléments de construction, des structures et des structures sur lesquelles les travaux sont effectués ; les dangers qui peuvent survenir pendant le travail, comment les évaluer et les éliminer ou les minimiser. Les élèves apprennent à choisir les équipements de protection individuelle appropriés et à les utiliser correctement.
PratiqueLes cours pratiques comprennent des exercices pratiques pour monter sur une échelle avec l'utilisation de divers types d'équipements de sécurité et, dans la pratique, effectuer une procédure de sauvetage avec l'utilisation de divers types d'équipements de sauvetage. Les stagiaires pratiquent également diverses techniques qui sont utilisées lors de travaux en hauteur.

un employé effectuant des travaux en hauteur

Nous fournissons la sécurité, des équipements spécialisés et un programme de formation exclusif. Nous garantissons l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires. Les cours dans le centre de formation sont dispensés uniquement par des instructeurs certifiés qui ont une vaste expérience de l'alpinisme. La formation est axée sur la pratique, les participants appliquent immédiatement les connaissances théoriques acquises dans la pratique. Après avoir terminé la partie théorique et pratique du cours et réussi l'examen, les étudiants reçoivent un certificat leur permettant de travailler en hauteur.

Nous vous encourageons fortement à nous contacter et à participer à la formation !!!