Układnice magazynowe są narzędziem ułatwiającym składowanie materiałów. Ich praca polega na ruchu wzdłuż regałów rozmieszczonych w magazynach. Są to bardzo efektywne urządzenia pozwalające w znacznym stopniu przyśpieszyć proces załadunku towaru. Tak skomplikowane maszyny wymagają poddaniu ich specjalnym przeglądom, realizowanym co określony czas, a z kolei tych mogą dokonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jak wiele zaawansowanych urządzeń rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, również układnice magazynowe wymagają swoich kontroli i prac konserwacyjnych. Aby przeprowadzić takie prace, osoba jest zobowiązana do posiadania uprawnień UDT z zakresu układnic. Są one bardzo efektywnym narzędziem i przynoszą wiele plusów stosowania takich jak: 

Kurs in Qualifikationen
 • automatische Be- und Entladung, ohne dass ein Mitarbeiter eingreifen muss, 
 • Durchführung von Kontrollen und Aktualisierung der Bestände, 
 • Einfachheit bei Wartung und Betrieb des Geräts, 
 • das Fehlen von Fehlern, die bei manueller Arbeit durch Menschen entstehen könnten, 
 • dobrze skoordynowana praca i płynny ruch urządzenia. 

Betrachtet man die Art der Steuerung der Regalbediengeräte, kann man unterscheiden: 

 • automatische Kontrolle, 
 • halbautomatische Steuerung, 
 • manuelle Steuerung. 

Regalbediengeräte verwenden die folgenden Instrumente, um Güter zu bewegen und auszulagern: 

 • Mistgabeln, 
 • Greifer, 
 • przenośniki. 

Lagerregalbediengeräte unterscheiden sich auch in ihrer Konstruktion, so dass sie in verschiedene Kategorien unterteilt werden können: 

 • układnice słupowe – zbudowane w postaci ruchomego słupa, 
 • układnice ramowe – skonstruowane w postaci jeżdżącej wzdłuż regału bramy. 

Diese Maschinen werden durch einen elektrischen Antrieb angetrieben und verfügen über einen eigenen Mikroprozessor, so dass für ihren Betrieb kein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Die Regalbediengeräte können sowohl einen als auch mehrere Gänge bedienen. Die Kenntnis der Funktionsweise, der Konstruktion und der Werkstoffe von Regalbediengeräten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von Wartungsarbeiten an diesen Maschinen. 

UDT-Zulassung für Regalbediengeräte 

Droga do zdobycia specjalistycznych uprawnień UDT prowadzi przez przejście odpowiednich kursów z zakresu obsługi i prac konserwacyjnych. Wiele firm oferuje swoim pracownikom szkolenia składające się z wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli szef chciałby, by jego pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia w celu prowadzenia konserwacji może skorzystać z jednej z wielu ofert firm prowadzących takie szkolenia. Ponadto po zakończeniu procesu nauki należy przystąpić do egzaminu przed komisją, a dopiero otrzymanie wyniku pozytywnego daje możliwość przyznania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice magazynowe muszą być co jakiś czas poddawane różnym typom badań, natomiast by w ogóle móc do nich przystąpić, urządzenie musi być: 

 • ordnungsgemäß montiert und konstruiert, 
 • technisch einwandfrei und in perfektem Zustand, 
 • gotowe do eksploatacji we wcześniej ustalonych warunkach. 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Studie durchgeführt werden kann: 

 • gute Beleuchtung und ungehinderte Sicht, 
 • brak czynników grożących zdrowiu, a także przekroczonych granic niskiej lub wysokiej temperatury. 

Bei der Durchführung von Forschungsarbeiten müssen folgende Punkte erfüllt sein: 

 • Betreiber, 
 • die für die Instandhaltung zuständige Person, 
 • operator. 

Urządzenia podlegają badaniom takim jak: 

 • okresowe – termin badań zależy od rodzaju urządzenia, dla każdego jest on inny, 
 • doraźne – w tym przypadku terminy badania zależą od indywidualnych potrzeb pracowników, 
 • powypadkowe lub poawaryjne – prowadzi się je po jakichś nieszczęśliwych wypadkach lub wykrytych awariach technicznych. 

Die Rolle der Wartung 

Lagerregalbediengerät beim Beladen

Utrzymanie tego typu narzędzi w stanie czystości, bezwypadkowości i sprawności nie należy do najłatwiejszych. Prace konserwacyjne poparte odpowiednimi badaniami co jakiś czas pozwalają natomiast na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tych maszyn. Bardzo ważne jest, aby w miejscu pracy były odpowiednio przeszkolone osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy mają w planach rozwój w sektorze przemysłowym przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, powinni wziąć udział w specjalnym szkoleniu UDT. Przygotowuje ono do uzyskania specjalistycznych zaświadczeń Urzędu Dozoru Technicznego i usprawni cały proces funkcjonowania danej firmy. Wybór ofert jest naprawdę szeroki i od Ciebie zależy, na jakie szkolenie się ostatecznie zdecydujesz.