prace wysokościowe - pracownicy

Nikt nie jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości, a osoby pracujące na wysokości ze względu na swój zawód są na to szczególnie narażone. Upadek z wysokości często prowadzi do kalectwa, poważnych problemów zdrowotnych, a nawet urazów zagrażających życiu. W wyniku upadku często dochodzi do poważnych obrażeń, a ich charakter jest zależny od tego, która część ciała została poszkodowana. Dlatego w pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wszelkie środki chroniące przed upadkiem z wysokości. Są to zarówno środki ochrony zbiorowej jak i środki ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osoby, które zajmują się pracą na wysokościach wymagane jest od niego by zapewnił im wszelkie środki ochrony osobistej takie jak indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. System bezpieczeństwa do pracy na wysokości składa się z trzech następujących elementów:

  • Szelki bezpieczeństwa – są przeznaczone do podtrzymywania ciała pracownika podczas upadku z wysokości i bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych w przypadku zatrzymania spadania, również szelki powinny umożliwić bezpieczne oczekiwanie na pomoc; są obowiązkowe we wszystkich przypadkach, w których pracownik może być narażony na upadek, bez wyjątku; uprząż musi być wyposażona w pasy obejmujące ramiona, biodra oraz elementy mocujący umieszczony na klatce piersiowej i/lub na plecach;
  • Urządzenia kotwiczące – jest to element lub seria elementów lub komponentów, które zawierają punkt lub punkty kotwiczenia; mogą mieć dowolny kształt i składać się z różnych elementów konstrukcyjnych; muszą być bezpiecznie osadzone w korpusie konstrukcji nośnej; w przypadku szarpnięcia musi istnieć stuprocentowa gwarancja, że połączenie pomiędzy urządzeniem kotwiczącym a konstrukcją nośną budynku będzie bezpieczne; możemy je podzielić na przenośne i stałe; przenośne są usuwane z podpory po zakończeniu pracy, a stałe są zakładane na długi okres czasu w celu wykonywania pracy okresowej;
  • Podzespół łącząco-amortyzujący – jest to specjalne urządzenie do pracy na wysokości, którego zadaniem jest zapobieganie upadkom pracowników z wysokości; element ten łączy uprząż z konstrukcją nośną lub innymi urządzeniami zabezpieczającymi; cechy konstrukcyjne podzespołu zależą od poziomu zagrożenia, rodzaju czynności i wymaganego zakresu swobodnego ruchu; w najprostszym przypadku pracownik jest mocowany do podpory lub urządzenia kotwiczącego za pomocą podzespołu łącząco-amortyzującego.

Również ważne są środki zabezpieczające takie jak bariery i osłony oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu. Należy mieć na uwadze, że wszystkie środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości podlegają obowiązkowej certyfikacji, czyli muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych.

pracownik podczas pracy wysokościowej

Szkolenia z ochrony przed upadkiem

Praca na wysokościach jest niezwykle niebezpieczna i może przynieść wiele zagrażających życiu sytuacji. Upadek z wysokości jest jedną z głównych przyczyn poważnych i śmiertelnych urazów w miejscu pracy. Posiadanie właściwych środków ochrony indywidualnej jest przy takiej pracy obowiązkowe, ale również niezwykle ważne jest posiadać odpowiednie uprawnienia. W zdobyciu ich świetnie się sprawdzą wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Zapewniają one profesjonalne i kompleksowe przeszkolenie z zakresu pracy na wysokościach i ochrony przed upadkiem. Na tego typu kursach uczestnicy dowiadują się i uczą się, w jaki sposób radzić sobie w różnego rodzaju zagrożeniach życia biorąc pod uwagę pracę na wysokości.