Żuraw przenośny, nazywany inaczej przeładunkowym czy też HDS – hydraulicznym dźwigiem samochodowym to dźwignica zamontowana na samochodzie. To urządzenie, które służący do załadunku oraz rozładunku towaru. Wszystkie żurawie przenośne podlegają dozorowi technicznemu.

Żurawie HDS dzieli się na następujące rodzaje:

  • żurawie ogólnego przeznaczenia – wyposażone są w konstrukcję zamontowaną sztywno na podwoziu pojazdu, wysięgnik pracuje w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej
  • żurawie leśne do załadunku drewna – wyposażone są w chwytaki, dzięki którym możliwe jest podnoszenie drewna

Pod względem miejsca montażu żurawia przenośnego wyróżnia się następujące:

  • żurawie montowane na pojeździe z tyłu pojazdu ze skrzynią ładunkową
  • żurawie montowane w środkowej części pojazdu pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią

Żurawie HDS bazują na technologii hydraulicznej – ich elementy sterowane są z użyciem układu hydraulicznego.

Główne elementy konstrukcyjne żurawi przeładunkowych to:

  • podpory – stabilizują urządzenie
  • podstawa – u podstawy żurawia
  • kolumna – pionowy element osadzony na podstawie żurawia
  • wysięgnik – element regulowany, przeznaczony do manipulacji ładunkiem

Do obsługi żurawi przeładunkowych potrzebne są odpowiednie uprawnienia HDS – nadawane są one po uczestnictwie w kursie HDS. Podczas niego uczestnicy dowiadują się wszystkiego zarówno w kontekście teorii budowy i obsługi urządzenia, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i również uwzględnia on ćwiczenia praktyczne, dzięki którym uczestnicy kursu dowiadują się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt.

Base jurídica: documentos seleccionados:

  • Reglamento del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2012 sobre los tipos de dispositivos técnicos sujetos a supervisión técnica (Diario de Leyes 2012 nº 0 punto 1468), dictado en base al artículo 5.2 de la Ley de Supervisión Técnica.
  • Orden del Ministro de Emprendimiento y Tecnología de 30 de octubre de 2018 sobre las condiciones técnicas de la supervisión técnica en el funcionamiento, la reparación y la modernización de los equipos de manipulación de materiales (Diario de Leyes 2018 punto 2176).