У сучасному механізованому та технізованому світі ми рідко стикаємося з труднощами на роботі чи в повсякденному житті, які вимагають від нас виконання дій, що становлять великий ризик для нашого здоров'я чи навіть життя. Однак це не означає, що не існує потреби в людях, здатних працювати в складних умовах, які є надзвичайно небезпечними для їхньої безпеки. Робота, яка пов'язана з великою кількістю адреналіну та відповідальністю, називається особливо небезпечною роботою.

Які професії є особливо небезпечними?

Особливо небезпечні роботи - це роботи, де ризик нещасного випадку пов'язаний з робочим місцем або поводженням з небезпечним обладнанням, устаткуванням чи матеріалами. Через свою специфіку ці роботи відрізняються від інших на основі складніших і вимогливіших правил безпеки. Будь-який працівник, який працевлаштовується на роботу за професією, що належить до цієї групи, повинен відповідати всім вимогам - мати відповідну кваліфікацію - для виконання цієї роботи. Розпорядженням Міністра праці та соціальної політики про загальні правила безпеки та гігієни праці (Законодавчий вісник 2003 р., № 169, поз. 1650, зі змінами) визначено професії, які належать до особливо небезпечних.

Використовуючи цей документ, ми можемо виділити наступні ремесла: будівельні, демонтажні, ремонтні та монтажні роботи, що виконуються без зупинки роботи робочого місця або його частини, роботи в резервуарах, каналах, всередині технічного обладнання та в замкнутих просторах, роботи на висоті або роботи, пов'язані з небезпечними матеріалами - різними речовинами або препаратами.

Робота на висоті

Працевлаштування та обов'язки роботодавця

Виконання роботи, що входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою, також зобов'язує роботодавця вжити відповідних заходів для забезпечення безпеки працівників на своєму підприємстві. Роботодавець зобов'язаний детально розробити вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки. Він також зобов'язаний забезпечити безпосередній нагляд за роботою, що виконується призначеними особами, причому керівник повинен здійснювати нагляд постійно до завершення роботи - працівник, який виконує небезпечне завдання, не може приступати до роботи без присутності керівника. Крім того, роботодавець зобов'язується забезпечити як організаційні, так і технічні засоби захисту - відповідно до виконуваної роботи - це: засоби колективного захисту, тобто огорожі, автоматична вентиляція або пиловидалення, страхувальні засоби для працівників, засоби індивідуального захисту, тобто страхувальні пристрої для захисту від падіння з висоти, елементи для позначення небезпечних зон, кисневі апарати тощо.

На додаток до відповідного обладнання, роботодавець повинен забезпечити своїх працівників належними інструкціями, що охоплюють як конкретні частини завдань, так і загальні правила під час їх виконання:

  • особистий розподіл праці
  • організація роботи - визначення порядку виконання завдань
  • фіксація вимог до охорони здоров'я та безпеки під час виконання певних видів діяльності
  • перелік осіб - з відповідними дозволами та навичками - які мають доступ до ділянки, де виконуються особливо небезпечні роботи

Вищезазначені зобов'язання виконуються шляхом протокольного визначення роботодавцем та особою, відповідальною за працівників, детальних умов охорони здоров'я та безпеки під час виконання робіт.

Навчання з охорони праці та техніки безпеки

Вони проводяться в обов'язковому порядку з метою ознайомлення працівника з його професією та надання йому необхідних знань про принципи безпеки та гігієни праці. Належне і всебічне навчання відповідно до § 2 п. 1 Розпорядження Міністра економіки і праці від 27 липня 2004 р. про навчання в галузі охорони праці (Законодавчий вісник № 180, поз. 1860, з наступними змінами) повинно включати в себе належне і всебічне навчання:

(1) Ознайомитися з факторами робочого середовища, які можуть спричинити ризики для безпеки та здоров'я працівників на робочому місці, а також з відповідними профілактичними заходами та діями;

2) ознайомити учасників з правилами і нормами охорони праці, що застосовуються до даної роботи в компанії або на конкретній посаді, а також з пов'язаними з ними обов'язками і відповідальністю, що підлягають охороні праці та здоров'я на робочому місці.

3) набуття навичок виконання обов'язків у безпечний для себе та навколишнього середовища спосіб, дій у небезпечних ситуаціях та надання першої допомоги людині, яка постраждала від нещасного випадку.

Навчання можна розділити на первинне та періодичне, останнє призначене для оновлення, нагадування та закріплення знань і навичок учасників з питань охорони праці та безпеки на робочому місці, а також для ознайомлення з новими технологічними розробками та організацією праці. Періодичне навчання утримується:

1) особи, які є роботодавцями або виконують управлінські функції - які здійснюють нагляд за роботою, зокрема, менеджери, виконроби або майстри.

2) працівники, які працюють за наймом.

3) Працівники, які виконують інженерно-технічні функції, включаючи дизайнерів, конструкторів машин та іншого технічного обладнання, організаторів виробництва, технологів.

4) спеціалісти з гігієни та безпеки праці та інші особи, які виконують завдання з аналогічними функціями.

5) адміністративні та канцелярські працівники та інші особи, не перелічені в пунктах 1-4, характер праці яких пов'язаний із впливом шкідливих і небезпечних виробничих факторів або з відповідальністю за безпеку та гігієну праці на робочому місці.

Танкові роботи.

ERGON

Центр удосконалення персоналу ERGON це компанія, яка надає послуги з навчання протягом останніх п'ятнадцяти років. Ми надаємо нашим клієнтам професійний сервіс та повне навчання, яке відповідає вищезазначеним вимогам до підготовки працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. У нас працюють висококваліфіковані співробітники з багатим професійним досвідом, які надають своїм слухачам надійні та інформативні знання, а також навички з охорони праці та безпеки для конкретних видів діяльності. Наші ціни, а також повний спектр послуг, які ми надаємо, можна знайти на нашому офіційному сайті training-udt.pl, крім того, ми надаємо привабливі знижки для організованих груп.

Наші вимоги полягають лише в тому, щоб вам було не менше 18 років, ви мали принаймні початкову шкільну освіту та довідку від профпатолога про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

Наша навчальна програма складається з онлайн-лекцій - у формі вебінарів, тобто аудіо-відео трансляцій в режимі реального часу - з теорії та практичних занять, які проводяться на спеціально побудованих об'єктах, що відповідають усім вимогам безпеки.

Запрошуємо вас познайомитися з компанією ERGON та взяти участь у наших навчальних курсах. Якщо у вас виникнуть запитання, наші консультанти завжди готові відповісти на них.