Список мереж, установок та пристроїв для груп G1, G2, G3

Для роботи з конкретними мережами, установками та пристроями необхідно мати відповідні дозволи. Нижче наводимо їх детальний перелік відповідно до Постанови Міністра економіки, праці та соціальної політики від 28 квітня 2003 р. про детальні правила визначення кваліфікації осіб, залучених до експлуатації приладів, установок і мереж (журн. Законів № 89 ст. 828; Журнал У. № 192, ст. 1184).

Категорія G1 - енергетика:

 • прилади, установки та електромережі напругою не більше 1 кВ
 • прилади, установки та мережі номінальною напругою понад 1 кВ
 • електротягової мережі
 • вибухобезпечне електрообладнання
 • електричні мережі вуличного освітлення
 • електролізне обладнання
 • електротермічні пристрої
 • генеруючих пристроїв, підключених до загальнодержавної електромережі, незалежно від рівня номінальної напруги
 • генераторні установки потужністю понад 50 кВт
 • контрольно-вимірювальна апаратура, а також пристрої та установки для автоматичного регулювання, контролю та захисту вищезгаданих пристроїв та установок

Категорія G2 - тепло:

 • котли парові та водяні на твердому, рідкому та газоподібному паливі, потужністю понад 50 кВт, з допоміжним обладнанням
 • вентиляційного, кондиціонованого та холодильного обладнання потужністю понад 50 кВт
 • пристрої для зберігання, зберігання та вивантаження палива, ємністю понад 100 мг
 • парові та водяні турбіни потужністю понад 50 кВт разом із допоміжними пристроями
 • компресори потужністю понад 20 кВт та установки стисненого повітря та технічного газу
 • тепломережі та установки з допоміжними приладами, з тепловіддачею понад 50 кВт
 • промислові пристрої для прийому пари та гарячої води потужністю понад 50 кВт
 • насоси, присоски, вентилятори та повітродувки потужністю понад 50 кВт
 • промислові печі потужністю понад 50 кВт
 • контрольно-вимірювальна апаратура, а також пристрої та установки для автоматичного регулювання, контролю та захисту вищезгаданих пристроїв та установок

Категорія G3 - газ:

 • промислові приймачі газоподібного палива потужністю понад 50 кВт
 • газотранспортні мережі з тиском понад 0,5 МПа (газопроводи, АЗС, газокомпресорні станції)
 • газорозподільні мережі з тиском не вище 0,5 МПа (газопроводи та пункти редукції, АЗС)
 • газові турбіни
 • пристрої зберігання газового палива
 • обладнання для виробництва газоподібного палива, газогенератори
 • обладнання для переробки та обробки газоподібного палива, розкладу газоподібного палива, обладнання для переробки природного газу, установки для переробки газу, розширювальні установки та заводи для розливу скрапленого газу, денітрифікації, змішувальні установки
 • газове обладнання та установки з тиском не вище 5 кПа
 • газове обладнання та установки з тиском понад 5кПа
 • контрольно-вимірювальна апаратура, а також пристрої та установки для автоматичного регулювання, контролю та захисту вищезгаданих пристроїв та установок

Ярлики:

 • Обирайте курс G3 (газ) в ERGON!
 • Екзаменаційні комісії - повноваження G1, G2, G3
 • Курс монтажників теплових насосів
 • Курс монтажника риштування
 • Курс монтажника будівельних риштувань ЄС