Іспит ADR проводиться відповідно до положень Закону про перевезення небезпечних матеріалів від 19 серпня 2011 року. Учасник курсу ADR повинен скласти іспит протягом 6 місяців від дати його складання. Люди не повинні складати іспит після курсу посади ADR для співробітників.

Іспит полягає у перевірці рівня знань у галузі національних та міжнародних правил щодо перевезення небезпечних вантажів ADR. Іспит проводиться в навчальному центрі комісією у складі двох осіб, які призначаються маршалком воєводства. До складу комісії входять голова та член – представник організацій, що об’єднують автотранспортні підприємства чи водіїв, або представник центру, що проводить курс.

Особа, яка бере участь у іспиті, може подати письмову скаргу на її перебіг протягом 7 днів з дня проведення експертизи. У цьому випадку воєводський маршалок може провести повторний іспит або вважати попередній іспит складеним з позитивним результатом.

Після складання іспиту учасники отримають сертифікати ADR протягом 7 днів. Сертифікати видаються терміном на 5 років.

Іспит - автодіагност
Огляд осіб, які претендують на отримання дозволу діагноста автомобілів, проводиться Транспортно-технічним наглядом відповідно до Постанови Міністра інфраструктури від 4 листопада 2004 року про детальні вимоги до діагностів.

Ті, хто склав іспит, можуть скласти іспит курс діагностики автомобіля і протягом 14 днів до дати іспиту подали правильно заповнену заяву до Транспортно-технічної інспекції.

Заява повинна містити такі документи:

  • письмова декларація про наявність необхідної технічної освіти та практики;
  • письмова заява про згоду на обробку персональних даних, зазначених у ст. 23 сек. 1 п. 1 Закону від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (Вісник законів від 2002 р. № 101, ст. 926 і № 153, ст. 1271 і від 2004 р. № 25, ст. 219 і № 33, п. 285);
  • фотокопії свідоцтва про закінчення навчання, зазначеного в § 3 розд. 2;
  • ксерокопії довідки про сплату кваліфікаційного іспиту

Дати та місце проведення іспиту встановлюються директором транспортно-технічної інспекції, про них учасникам повідомляється не менше ніж за 30 днів до дати.