Обов’язком кожного роботодавця є забезпечення охорони праці своїх працівників. З цієї причини він повинен забезпечити навчання своїх працівників у сфері охорони праці. Кожен, хто стикався з цією темою, напевно чув про початкові та періодичні інструктажі з охорони праці. Буває, однак, що навіть самі роботодавці не знають різниці між одним і іншим. Роботодавці повинні знати, коли це потрібно зробити і чи є вони обов’язковими в кожному конкретному випадку. Охорона праці є важливою сферою для кожного підприємства, тому варто ознайомитися з деталями навчання в цій сфері, в тому числі з юридичними питаннями.

Взагалі про вступне навчання

Почнемо з первинного інструктажу з охорони праці, виконання якого необхідно для роботи на заданій посаді. Якщо особа вже приступила до роботи на тій самій посаді у того самого роботодавця, їй не потрібно проходити додаткове навчання (наприклад, продовження контракту, укладеного на випробувальний термін). Початкове навчання ділиться на дві частини - загальне та службове навчання. Що стосується першої з цих частин, то вона дозволяє майбутньому працівнику ознайомитися з положеннями про охорону праці. Потім він вивчає правила надання першої медичної допомоги у разі нещасного випадку, а також дізнається про нормативні документи щодо організації роботи на підприємстві. Загальну частину первинного навчання проводить уповноважена для цього особа - це може бути сам роботодавець або уповноважена ним особа, відповідальна за охорону праці. Навчання на робочому місці тісно пов'язане з роботою на певній посаді. Працівник знайомиться з ризиками початку роботи та усвідомлює фактори, пов’язані з цим середовищем. Відповідальність за цю частину несе керівник або роботодавець. Після завершення навчання це повинно бути задокументовано вступною карткою навчання. Варто знати, що, окрім вищезгаданого винятку (інший договір з тим самим роботодавцем), неможливо звільнити обидві сторони від обов’язків початкового навчання з охорони праці.

 

Періодичне навчання - інформація 

Другий тип курсу з охорони праці, тобто періодичне навчання, служить для нагадування та доповнення знань працівника в цій галузі. Він потрібен у зв’язку зі зміною нормативних актів, хоча є можливість звільнення від нього. Формою навчання може бути, наприклад, семінар, курс або керована самоосвіта – у випадку останнього, це можливо зробити дистанційно. Роботодавці, керівники чи майстри повинні проходити їх не рідше одного разу на 5 років. Що стосується робітників, які займають посади, то вони зобов’язані проходити таке навчання не рідше одного разу на 3 роки, а якщо їх робота є особливо небезпечною – не рідше одного разу на рік. Для інженерно-технічних працівників та осіб, які займаються охороною праці, курс необхідно проводити не рідше одного разу на 5 років. Остання категорія – це ті, хто займає адміністративні та службові посади, з умовою, що характер їхньої роботи пов’язаний із ризиком для здоров’я чи життя – такі особи мають проходити періодичне навчання не рідше одного разу на 6 років. Якщо роботодавець здійснює діяльність, яка не віднесена до відповідної категорії ризику, його працівники на таких посадах не підлягають перепідготовці. Необхідно пам’ятати, що перше періодичне навчання має бути проведено протягом року після прийняття працівника на роботу або протягом 6 місяців на керівні посади. Він закінчується іспитом, а після його складання видається сертифікат.

Що говорить закон? 

КЗпП у частині 1 статті 237 передбачає, що особа без кваліфікації, навичок та знань з питань охорони праці абсолютно не може бути допущена до роботи. Наступний абзац містить інформацію про обов’язок роботодавця забезпечити навчання. Початкове навчання працівника має пройти до того, як він почне працювати на певній посаді. Що стосується періодичних тренувань, то їх час від часу слід повторювати. Приступаючи до роботи, пам’ятайте, що працівник не оплачує курс. Все за рахунок роботодавця та в робочий час. Однак не виключено, що навчання буде проводитись і в інший час – у цьому випадку працівник має право на оплату праці та надбавку за надурочну роботу чи відповідну кількість вільного часу. Статтею 237 КЗпП визначено обов'язок роботодавця ознайомлювати працівників та видавати їм інструкції щодо чинних правил охорони праці. Працівник повинен письмово підтвердити, що він з ними знайомий.

Хід початкового навчання 

Ми вже читали загальну інформацію про два види інструктажу з охорони праці. Тепер давайте звернемо нашу увагу на те, як проходить вступний урок. Загальну частину навчання не потрібно висвітлювати детальніше, оскільки йдеться про ознайомлення з основними правилами. Частину робочого місця (також відому як екологічна частина) слід розділити на етапи. По-перше, інструктор (тобто роботодавець, майстер або бригадир) повинен провести первинну бесіду з працівником. Далі особа, уповноважена на проведення навчання, показує та пояснює, яку діяльність повинен виконувати працівник на своїй посаді. Потім працівник намагається зробити те, що від нього очікують, а інструктор вносить будь-які виправлення. Адже людина виконує свою роботу самостійно, а тренер лише контролює, як вона йде. Все повинно закінчитися тестом, який перевіряє кваліфікацію працівника. Варто додати, що весь тренінг має тривати не менше 90 хвилин.

Звільнення від періодичного навчання 

Як зазначалося раніше, можна звільнити працівника з періодичного навчання з охорони праці. Якщо працівник подає дійсну довідку про проходження курсу іншому роботодавцю, але на тій самій посаді, на яку він збирається працевлаштуватися – можливо. Скористатися звільненням можна також у тому випадку, якщо працівник проходив періодичне навчання на іншій посаді, а програма попереднього курсу охоплює питання, передбачені навчанням для прийняття на нові посади.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważne zagadnienia, bez których nie może się obejść ani pracodawca, ani pracownik. Znajomość kwestii prawnych pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień. Warto pamiętać, że jeśli pracodawca nie dochowa obowiązku przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP, w tej sprawie zareaguje Państwowa Inspekcja Pracy, która może wymierzyć mu karę. Wstępny instruktaż jest ważny ze względu na nasze bezpieczeństwo na przyszłym stanowisku pracy. Wiedza o najnowszych przepisach także nam się przyda, dlatego warto przechodzić szkolenia okresowe. Mimo, że są możliwości zwolnienia z nich, nie rezygnujmy z tego, ponieważ to zaprocentuje w przyszłości. Na koniec także, należy pamiętać, że pracodawca musi przechowywać nasze zaświadczenia o przebyciu każdego ze szkoleń w aktach osobowych.