Cel szkolenia z zakresu Offshore i Onshore

piaskarz-malarz podczas pracy na platformie wydobywczej

Celem szkolenia z zakresu Offshore i Onshore: piaskarz – malarz jest zdobycie niezbędnych umiejętności do pracy w branży wydobywczej. Nasz bogaty asortyment sprzętów lakierniczych pozwoli Ci rozwinąć wymagane umiejętności do pracy na stanowisku piaskarza – malarza, na platformach wiertniczych. Zdobędziesz z nami wszelkie uprawnienia potrzebne do pracy. 

Курс навчання

Przebieg szkolenia opiera się na realizacji zajęć w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Kursanci zostają zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi: 

 • podstawowych procesach antykorozyjnych, 
 • przygotowywaniu powierzchni pod piaskowanie i malowanie, 
 • aplikowaniu farb, 
 • obowiązującymi prawami i zasadami BHP. 

Zakres tematów

By w pełni rozwinąć wiedzę i umiejętności kursantów, przygotowaliśmy zakres tematów, z którymi będą musieli się zmierzyć przyszli malarze–piaskarze: 

 • BHP stanowiska pracy, 
 • oczyszczanie za pomocą strumienia, 
 • kontrolowanie jakości powłok malowanych, 
 • podstawowa konserwacja sprzętu malarskiego i lakierniczego, 
 • malowanie metodą natryskową, 
 • malowanie metodą ręczną, 
 • zabezpieczanie trudno dostępnych miejsc. 
piaskarz-malarz w trakcie czyszczenia

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

Od kursantów wymaga się by: 

 • mieli ukończony 18 rok życia, 
 • posiadali wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • nie posiadali przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu piaskarza – malarza. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Każdy kursant musi podejść do egzaminu certyfikującego po ukończeniu kursu, by uzyskać wymagane uprawnienia. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywny wynik uzyskany od komisji egzaminacyjnej kwalifikuje do otrzymania certyfikatów NORSOK M – 501, zezwalających na pracę w branży piaskarza – malarza. 

Inne kursy ERGON

Zapoznaj się z ofertą naszych pozostałych kursów: 

 • оператор щоглової платформи, 
 • оператор мобільної платформи, 
 • оператор платформ підвісного доступу, 
 • оператор автовишки, 
 • оператор телескопічного навантажувача, 
 • оператор вантажного ліфта, 
 • кранівник, 
 • експлуатація та обслуговування розвантажувально-навантажувальної техніки, 
 • Машиніст крана високого тиску, 
 • оператор ножичного підйомника, 
 • оператор мобільної платформи, 
 • Права TDT, 
 • ООН - використання, ризики та повноваження ТДТ, 
 • Технічний спеціаліст з обслуговування обладнання UDT, 
 • технік з обслуговування автовишки, 
 • Права на UDT/TDT/WDT, 
 • експлуатація обладнання, що працює під тиском, 
 • Тренінг UDT, 
 • обслуговування підйомно-транспортного обладнання, 
 • обслуговує обладнання для людей з обмеженими можливостями, 
 • оператор будівельної техніки, 
 • оператор навантажувача, 
 • оператор мобільної платформи, 
 • фланцевий монтажник.

Питання та відповіді

Jaki certyfikat uzyskuje się po zdaniu egzaminu na piaskarza–malarza Offshore i Onshore?

Kursanci uzyskują certyfikat NORSOK M–501. 

Jakie są wymagania, by móc uczestniczyć w kursie?

Od kursantów wymaga się aby mieli ukończony 18 rok życia, posiadali wykształcenie co najmniej podstawowe oraz nie posiadali przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu piaskarza–malarza.