ADR, від французької L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route — це міжнародна конвенція, яка регулює перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Ця конвенція була складена в 1957 році в Женеві і спочатку її підписали 9 країн. У 1975 році його ратифікувала Польща. У 2014 році він діяв у 48 країнах.

Додаток А документа містить відомості про вироблені небезпечні матеріали 13 класів небезпеки, включаючи відомості про їх небезпеку, умови пакування, маркування, умови технічного огляду, умови обробки вантажів, заборони на спільне пакування вантажів. Є класи:

1 - Вибухові матеріали та предмети
2 - Гази
3 - Займисті рідини
4.1 - Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини та тверді десенсибілізовані вибухові речовини
4.2 - Самозаймисті матеріали
4.3 - Речовини, які при контакті з водою виділяють легкозаймисті гази
5.1 - Окислюючі матеріали
5.2 - Органічні пероксиди
6.1 - Отруйні речовини
6.2 - Інфекційні речовини
7 - Радіоактивний матеріал
8 - Корозійні матеріали
9 - Різні небезпечні матеріали та предмети

У додатку B зазначено:

 • вимоги щодо конструкції та допуску до транспортних засобів, у тому числі цистерн, контейнерів, контейнерів-цистерн, причепів
 • вимоги до екіпажу транспортного засобу
 • вимоги до інших осіб, які беруть участь у перевезенні
 • додаткове обладнання автомобіля
 • документи, необхідні під час транспортування
 • додаткові вимоги до нагляду або обмеження на подорожі

Правова основа:

 • Міжнародна конвенція про перевезення небезпечних вантажів і вантажів автомобільним транспортом
 • Заява уряду від 23 березня 2011 року про набуття чинності змінами до додатків А і В до Європейської угоди про міжнародне автомобільне перевезення небезпечних вантажів (ADR), зроблена в Женеві 30 вересня 1957 року.
 • Закон від 19 серпня 2011 року про перевезення небезпечних матеріалів
 • Розпорядження від 15 лютого 2012 року про огляди водіїв, які перевозять небезпечні речовини
 • Постанова від 29 травня 2012 року про проведення курсів з перевезення небезпечних вантажів
 • Розпорядження від 13 листопада 2012 року про внесення змін до розпорядження про огляди водіїв, які перевозять небезпечні вантажі (нові зразки сертифікатів ADR та інша інформація).
 • Постанова Міністра транспорту, будівництва та морського господарства від 14 серпня 2012 року про форму річного звіту про діяльність у сфері перевезення небезпечних вантажів та спосіб його заповнення

Додаткову інформацію про правила ADR можна знайти на веб-сайті tdt.pl