Постійно впроваджується дерегуляція доступу до професій. Вони торкнулися майже кожної галузі, в тому числі й автомобільної. Також були змінені критерії отримання ліцензії на практику діагноста автомобілів, відповідального за технічні випробування транспортних засобів. Ці зміни набули чинності 10 серпня 2014 року разом із Законом про сприяння доступу до певних регульованих професій.До цього часу отримання кваліфікації визначалося професійною освітою та документальною практикою в ремонтній майстерні чи на СТО. Також потрібно було скористатися підготовкою автодіагностів, а потім скласти державний іспит.

Нижче ми представляємо поточні вимоги та зміни, які вносяться у доступ до навчання:

  • мають вищу технічну освіту (з автомобільною спеціалізацією) та документально підтверджений стаж 2 роки - після дерегуляції, скорочення практики до 6 місяців
  • мають середню технічну освіту (з автомобільною спеціалізацією) та задокументовано 4 роки практики - після дерегуляції, скорочення практики до 1 року
  • мають вищу технічну освіту (за спеціальністю, відмінною від автомобільної) та документально підтверджений стаж роботи 4 роки - після дерегуляції, скорочення практики до 1 року
  • мають середню технічну освіту (зі спеціалізацією, відмінною від автомобільної) та задокументовано 8 років практики - після дерегуляції, скорочення практики до 2 років
  • навчання для осіб, які претендують на отримання дозволу діагноста - після дерегуляції особи, які закінчили вищу освіту за напрямом підготовки за спеціальністю технічні науки щодо знань і навичок з діагностики автомобілів, не повинні проходити навчання

Завжди необхідно скласти державний іспит у транспортно-технічної ревізійної комісії.

Додатковою зміною є той факт, що стажування, пов’язані з програмою навчання, включаються в період стажування. Це стосується лише тих, хто пройшов навчання за угодою між станціями технічного огляду транспортних засобів або іншими суб’єктами в галузі автомобільної діагностики та університетом.