żuraw szybko-montujący na placu budowy

Specyfika żurawi wieżowych 

Żurawie wieżowe to dźwignice zaliczające się do największych maszyn transportowych. Swoje zastosowanie odnajdują najczęściej w pracach budowlanych. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się na jakie rodzaje dzielą się te ogromne urządzenia. 

Podział żurawi 

Podstawowymi kryteriami podziału żurawi wieżowych są takie parametry jak: umiejscowienie mechanizmu obrotu, rodzaj podstawy, typ montażu i wysięgnika. Na budowę żurawia składa się pionowy maszt znajdujący się na podłożu stacjonarnym lub przejezdnym. W jego skład wchodzi też wysięgnik poziomy lub wychylny, nazywany również tzw. ramieniem nośnym, lina nośna (podnosząca ładunki) oraz podstawa. Urządzenia te zawierają również napędy, a każdy z nich ma inne zadanie. Odpowiedzialne są one przede wszystkim za ruch jezdny podstawy, obrót wysięgnika, opuszczanie i podnoszenie haka, przesuwanie wodzaka czy ruch wychylny wysięgnika.  

Klasyfikacja ze względu na rodzaj podstawy

W tej kategorii żurawie wieżowe dzielą się na stacjonarne i przejezdne, jest to podstawowy podział. Stacjonarne nie posiadają funkcji przejezdnej. Są one montowane na portalu, kotwie traconej lub krzyżu. Przejezdne z kolei są zaopatrzone w podwozie samochodowe lub gąsienicowe.   

żuraw

Klasyfikacja ze względu na typ montażu

Te żurawie dzielą się na szybkomontujące, które nie wymagają żurawi pomocniczych do pracy i montowane są z podzespołów, które potrzebują żurawi pomocniczych przy montażu.  

Klasyfikacja ze względu na typ wysięgnika

W tej sekcji wyróżnia się wysięgniki wspornikowe oraz wychylne, czyli wysięgnikowe. Wysięgnik to tzw. ruchome ramię działające obrotowo. Wspornikowe są odporne na duże ciężary, ich przeznaczeniem jest transport bardzo ciężkich materiałów. Cięgnik w tym przypadku jest nazywany wodzakiem, a po wysięgniku porusza się za pomocą dwóch lin. W wysięgnikach wychylnych cięgnik jest zamontowany na samym końcu wysięgnika. Sprawdzają się w zamkniętych miejscach oraz takich, z ograniczoną przestrzenią czy gęstymi zabudowaniami.   

Klasyfikacja ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu

W tej kategorii wyszczególnia się żurawie górnoobrotowe i dolnoobrotowe. Mechanizm odpowiedzialny za ruch obrotowy w żurawiach górnoobrotowych jest wbudowany na górze wieży. Obraca się on jedynie za pomocą wysięgnika, przeciw – wysięgnika i głowicy. Maszt pozostaje w tym wypadku pionowy i nieruchomy. Ten rodzaj jest stosowany w średnich i dużych inwestycjach z długim terminem realizacji. Jeżeli chodzi o żurawie dolnoobrotowe, ich mechanizm znajduje się na dole wieży. Obraca się on z kolei całym żurawiem, a jako jedyny nieruchomy pozostaje portal. Montaż tych maszyn odbywa się automatycznie.  

żurawie montowane z podzespołów

Zalety uprawnień na żurawie

Operatorzy i konserwatorzy tych urządzeń mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Aby zostać takim specjalistą, należy ukończyć szkolenie i przystąpić do egzaminu państwowego, zdawanego przed komisku.  

Pytania i odpowiedzi

Które parametry należy wziąć pod uwagę przy wyborze żurawia?

Przy wyborze żurawia należy zwrócić uwagę na udźwig, wysięg, wartość użyteczną podnoszenia, moment roboczy i wywrotu żurawia. 

Jaką funkcję pełni uwolnienie hamulca obrotu?

Dzięki niemu można ustawić wysięgnik tyłem do wiatru, nie zważając na zmianę jego kierunku.  

Co to jest moment roboczy?

Jest to iloczyn dźwigu i wysięgu urządzenia. Wyraża się go w tonometrach.