Specyfika żurawi HDS

żuraw hds na placu budowy

Żurawie HDS, to urządzenia o szerokim zastosowaniu. Ich praca polega na załadunku i rozładunku. Ze względu na swoją budowę i stosunkowo niewielkie gabaryty są wykorzystywane do prac między innymi w trudniej dostępnych miejscach. Jak każde urządzenie, wymaga stosowania się do zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz reguł zawartych w instrukcji technicznej. Niezastosowanie się do tych zasad może doprowadzić do wypadków i wystąpienia awarii. 

Co należy zrobić przed pracą z żurawiem HDS?

Przed przystąpieniem do pracy operator żurawia HDS, powinien przeczytać: 

 • dokumentację techniczno – ruchową urządzenia, 
 • dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytku, 
 • instrukcję obsługi danego rodzaju żurawia, 
 • wpis w dzienniku konserwacji. 

Bez zapoznania się ze wszystkimi dokumentami nie może rozpocząć pracy. Następnie musi upewnić się, że urządzenie jest sprawne. Sprawdza wtedy: 

 • szczelność poszczególnych elementów, 
 • poprawne wysuwanie podpór, 
 • działanie zamków hydraulicznych, 
 • funkcjonowanie blokad, 
 • działanie zabezpieczeń. 

Gdy zauważy jakieś nieprawidłowości ma obowiązek poinformować o nich przełożonego. 

hak żurawia

Ważną czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań jest upewnienie się, że w strefie pracy urządzenia nie znajdują się osoby postronne. Takie miejsce należy odpowiednio wydzielić i prawidłowo oznakować, by uniknąć takich sytuacji. Trzeba pamiętać o zaciągnięciu ręcznego hamulca, skorzystać z klinów zapobiegających poruszaniu się kół ora zapaleniu świateł ostrzegawczych. Osoba kierująca urządzeniem powinna posiadać odpowiednie elementy ochrony osobistej, czyli ubranie, które nie ogranicza ruchów, właściwe obuwie i przede wszystkim kask ochronny.  

Powinności operatora żurawia HDS

Obowiązkiem operatora kierującego pojazdem jest ustawienie go we właściwym miejscu i odpowiednie wypoziomowanie. Powierzchnia, na której się znajduje musi być wytrzymała, a w przypadku nierówności w terenie, konieczne staje się użycie specjalnych podkładek i stabilizatorów. W danych technicznych danego urządzenia można znaleźć informacje mówiące o dopuszczanym maksymalnym pochyleniu żurawia. 

Zastosowanie żurawi HDS

Żurawie HDS często wykorzystywane są w pracach na otwartym powietrzu, jednak nie w każdych warunkach atmosferycznych można z nich korzystać. W sytuacji, gdy jest ograniczona widoczność, np. podczas mgły, wieje duży wiatr lub jest burza należy niezwłocznie zaprzestać pracy na urządzeniu. Gdy praca wykonywana jest wewnątrz budynku, trzeba zadbać o dobry system wentylacyjny, by nie dopuścić do zaistnienia niebezpiecznego poziomu gazów spalinowych. 

Główne czynności niedozwolone w pracy z żurawiem HDS 

W celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa, osób z nami współpracujących oraz niedopuszczenia do uszkodzenia mienia, które służy nam do wykonywania obowiązków, nie wolno: 

żurawie HDS na budowie
 • pracować na niewłaściwym terenie, przy nieprzyłączonych i nieuziemionych liniach energetycznych, 
 • próbować przenosić materiały, które są trwale przymocowane do podłoża, 
 • próbować przenosić materiały przymarznięte do podłoża, 
 • podnosić ładunki o nieznanych nam parametrach, 
 • próbować przenosić ładunki o masie wykraczającej poza dopuszczalny maksymalny udźwig danego urządzenia, 
 • pracować na nie w pełni sprawnym urządzeniu, 
 • przenosić materiałów bezpośrednio nad ludźmi lub stanowiskami roboczymi, 
 • eksploatować żurawia, który nie posiada aktualnego zapisu w dzienniku konserwacji, 
 • eksploatować żurawia bez pozwoleń wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Pytania i odpowiedzi

Do czego służą żurawie HDS?

Urządzenia te używane są do prac, gdzie nie zmieściłyby się duże dźwigi. Służą do załadunku i rozładunku różnego rodzaju towarów. 

Czy można używać żurawi HDS w pomieszczeniach?

Tak, ale trzeba zadbać o dobry system wentylacyjny budynku. 

Co zrobić, gdy zauważę, że jakieś nieprawidłowości w działaniu urządzenia?

Należy natychmiast przerwać pracę i poinformować przełożonego o zaistniałym problemie. 

Czy osoba obsługująca urządzenie musi nosić jakieś specjalne ubrania?

Pracownik jest zobowiązany zawsze mieć na sobie ochronne ubranie, buty i kask.