Żeby móc dobrze wykonywać swoją pracę, należy mieć do tego odpowiednie warunki. Kluczowym warunkiem jest zapewnione bezpieczeństwo. Aby móc to osiągnąć, trzeba mieć na uwadze wiele czynników. Bezpieczna konstrukcja, która się nie ulegnie zniszczeniu (bez interwencji nieoczekiwanych zdarzeń), odpowiednie warunki higieniczne, które nie wpłyną negatywnie na zdrowie itd.

Praca z ogniem, rozgrzanymi narzędziami

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest konieczne przede wszystkim w obliczu nieoczekiwanych wypadków. Szczególnie w pracy, gdzie używa się rozgrzanych narzędzi lub źródeł wysokich temperatur, a nawet bezpośrednio samego ognia, zabezpieczenie przed wypadkami jest bardzo ważne. Ponieważ są wtedy większe szanse na wybuch pożaru, który może zranić wiele osób i spowodować wiele zniszczeń.

Po pierwsze, miejsce powinno być odpowiednio przygotowane do takiej pracy. Zbudowane z materiałów, które nie są łatwopalne i/lub są zabezpieczone środkami odpornymi na ogień. Powinny być również przygotowane ścieżki ewakuacyjne – oznaczone, dobrze widoczne, szeroko dostępne w którejkolwiek części budynku. Poza tym, z przypadku zabezpieczenia przed pożarem, trzeba dysponować sprzętem, który mógłby ograniczyć jego szybkie rozprzestrzenianie się. Na przykład gaśnice, ciężkie drzwi (przez które będzie trudniej przejść ogniu).

Kursy

Ponadto każdy pracownik musi być przeszkolony z przepisów przeciwpożarowych (na przykład niepalenie w pobliżu substancji lub materiałów łatwopalnych koniecznych do wykonywania prac z ogniem lub rozgrzanymi do wysokich temperatur) oraz z tego, jak zachować się w sytuacji pożaru (jak prowadzą ścieżki ewakuacyjne, jak są oznaczone, gdzie jest bezpieczne ewakuacyjne miejsce zbiórki, jaki jest alarm oznaczający pożar itp.).

Bezpieczne ścieżki ewakuacyjne

Takie szkolenia PPOŻ (przeciwpożarowe) są częścią każdego kursu zawodowego, aby zapewnić osobom świadomość ryzyka pożaru w wyniku wykonywanych czynności. Szczególnie, jeżeli ktoś szkoli się na przykład do bycia spawaczem, będzie on używał narzędzia rozgrzanego do bardzo wysokich temperatur oraz który bezpośrednio emituje ogniem. Taka osoba stoi w obliczu ryzyka, że iskry albo źródło energii wejdzie w kontakt z łatwopalnym materiałem, od którego może zacząć się pożar. Dlatego w trakcie szkolenia spawacza (i innych zawodów używających podobnego typu narzędzi), powinno się wskazywać ludziom uwagę na wszelkie ryzyka wykonywania pracy, dla nich samych oraz ich otoczenia.

Później już na miejscu pracy pracownicy poznają dokładnie ścieżki ewakuacyjne, miejsca trzymania gaśnic, sposób ich używania, punkt zebrania się w przypadku ewakuacji właściwy dla tego zakładu pracy. Na ogólnych szkoleniach chodzi o przygotowanie się z generalnych dobrego zachowania w wypadku pożaru. Takimi jak, sprawdzenie czy drzwi są ciepłe, żeby nie wejść do pokoju, w którym jest ogień lub poruszanie się w schylonej albo nawet pozycji raczkującej, żeby uniknąć wdychania dużej ilości dymu oraz gorącego powietrza, które znajduje się na wysokich poziomach wysokości pomieszczeń.

Kiedy co najmniej te wszystkie elementy są powszechnie znane pracownikom, ryzyko wystąpienia pożaru oraz poważnych urazów pracowników, zniszczeń urządzeń, wyposażenia, budynków znacząco zmniejsza się, co zapewnia stałość zatrudnienia.