Specyfika spawania metodą MMA

Największą zaletą spawania metodą MMA jest możliwość pracy w dowolnych warunkach polowych, bez zważania na gatunek spawanej stali, proporcję spawania czy specyfikę konstrukcji, dlatego też jest ona uważana za najpopularniejszą technikę opisywanej branży. Łącząc w sobie wszechstronność oraz uniwersalizm, zdobyła szerokie grono zwolenników. Metodyka MMA znalazła zastosowanie m.in. w przemysłach: stoczniowym i zbrojeniowym, budownictwie, branżach produkcyjnych oraz usługach naprawczych. 

spawacz spawający metodą MMA

Czym jest spawanie elektrodą otuloną? 

Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną jest jednym ze sposobów na łączenie elementów konstrukcji. Proces ten skupia się na stapianiu elektrody przy pomocy ciepła łuku elektrycznego topionej elektrody z materiałem spawanym. Równomiernie z upływem czasu spawania elektroda ulega skróceniu, dlatego też odległość pomiędzy elementem spawanym a elektrodą ciągle się zmienia. Proces ten wymusza na spawaczu szczególnych umiejętności oraz precyzyjnej i sprawnej ręki.   

Stanowisko do spawania techniką SMAV 

Niezwykle istotnym elementem podczas procesu spawania okazuje się stanowisko, które powinno być odpowiednio wyposażone. Najistotniejszymi elementami są przede wszystkim: elektrody, odpowiednia spawarka, przewód łączący, zacisk masy oraz uchwyt elektrody. Ponadto spawacz powinien posiadać w swoim asortymencie odpowiedni fartuch ochronny, obuwie robocze, rękawice oraz maskę spawalniczą z filtrami, które zapobiegają wdychaniu ulatniających się gazów. W wypadku, gdy spawanie odbywa się w warunkach warsztatowych, należy także odpowiednio zadbać o odciąg spalin. 

Najczęściej wybierany sprzęt to: 

 • prądnice spawalnicze;  
 • transformatory spawalnicze; 
 • przetwornice spawalnicze; 
 • prostownikowe zasilacze spawalnicze. 

Podstawowe elektrody wykorzystywane do MMA dzielimy na: 

spawanie elektrodą otuloną
 • (A), czyli te o otulinie kwaśnej, które pozwalają na uzyskanie spoiny cechującej się gładkim licem. W skład otuliny kwaśnej wchodzą tlenki żelaza oraz duża ilość odtleniaczy. Jeżeli na elektrodach tych nie ma białych wykwitów utrudniających spawania, nie wymagają one suszenia. 
   
 • (B), czyli te o otulinie zasadowej, które charakteryzują się odpornością na gorące i zimne pękanie oraz wysoką plastycznością spoiwa. W powyższej otulinie zawarte są fluoryt wraz z węglanami magnezu i wapnia. Mankamentem elektrod o otulinie zasadowej jest kwestia niezbędnego przed użyciem suszenia. 
 • (C), czyli te o otulinie celulozowej, które wykorzystywane są przede wszystkim do spawania w warunkach zewnętrznych (np. rurociągów przesyłowych). Otulina celulozowa złożona jest z celulozy, odtleniaczy oraz mączki drzewnej. Elektrod tych nie trzeba suszyć  przed użyciem, ponieważ najkorzystniejsze właściwości spawalnicze posiadają w momencie, kiedy zawartość wody wynosi około 3%. 
   
 • (R), czyli te o otulinie rutylowej, które określane są mianem najbardziej uniwersalnych pod względem swego zastosowania. W skład ich otuliny wchodzą odtleniacze (żelazokrzem oraz żelazomangan) i rutyl. Uzyskana spoina rutylowa posiada gładką powierzchnię, natomiast żużel bez większego wysiłku usuwa się z jej powierzchni. Zazwyczaj elektrody te nie muszą być poddawane suszeniu. Zdarza się to jedynie w wypadku, kiedy na otulinie osadzą się białe wykwity bądź łuk jarzy się niestabilnie podczas spawania. 

Istnieją również elektrody, które łączą w sobie właściwości wymienionych wyżej rodzajów (o otulinie: rutylowo – zasadowej, rutylowo – celulozowej lub rutylowo – kwaśnej). 

Zastosowanie spawania elektrodą otuloną 

 • mniejsze prace konstrukcyjne i naprawcze; 
 • spawanie rurociągów elektrowni lub innych rur; 
 • wykorzystywanie hobbystyczne przez początkujących majsterkowiczów; 
 • wykorzystywanie w niewielkich serwisach lub warsztatach; 
 • stosowanie w pracach instalacyjnych; 
 • stosowanie w przemyśle stoczniowym; 
 • stosowanie na placach budowy; 
 • spawanie pod wodą, w miejscach o skomplikowanym dostępie oraz warunkach polowych. 

Optymalizacja spawania elektrodą otuloną 

spawanie metodą MMA na placu budowy

WeldEye, czyli system do elektronicznego zarządzania procesem SMAV.  

Pierwszą firmą produkcyjną, której z sukcesem udało się uruchomić w Polsce system elektronicznie zarządzający procesem spawania metodą MMA jest Base Group. System ten, po zdaniu przez inżynierów wykfalifikowanych w branży spawalniczej protokołu kwalifikacyjnego technologii spawania, przygotowuje instrukcję technologiczną dotyczącą procesu spawania. Dodatkowo wspomaga on też przydzielanie pracy spawaczom. Oprogramowanie wyposażone jest w funkcję sprawdzającą czy dany spawacz posiada stosowne uprawnienia niezbędne podczas spawania konkretnej konstrukcji, a jeżeli nie – program nie dopuści do powierzenia temu spawaczowi umownego zadania. 

Jest to rozwiązanie, które wykorzystywane jest od pierwszego etapu planowania prac spawalniczych, poprzez koordynowanie spawania konstrukcji, do ostatniego etapu – raportowania projektu

Powyższa technologia oprogramowania obejmuje wszelkie dostępne na stanie Base Group spawarki. Za sprawą podłączenia wszystkich urządzeń do serwera, zakład może monitorować parametry ogółu stanowisk. Automatyczna rejestracja parametrów pozwala na kontrolowanie oraz bieżące śledzenie toku pracy pracowników. 

Atuty systemu zarządzania spawaniem 

 • nieustanne monitorowanie zgodności względem WPS; 
 • stałe kontrolowanie procesu spawania konstrukcji; 
 • skrócony czas przygotowywania dokumentacji; 
 • niezależność wyników raportów; 
 • polepszone zarządzanie zasobami; 
 • spełnianie oczekiwań klientów; 
 • eliminacja błędów jakościowych. 

Pytania i odpowiedzi

Czy możemy spawać metodą MMA na zewnątrz?

Tak, spawanie elektrodami otulonymi jest możliwe przy pracy na zewnątrz, m.in. pod wodą, w miejscach o skomplikowanym dostępie oraz warunkach polowych.

Jak przygotować się do spawania?

Najistotniejszymi elementami w asortymencie spawacza są przede wszystkim: odpowiedni fartuch ochronny, obuwie robocze, rękawice oraz maska spawalnicza z filtrami, które zapobiegają wdychaniu ulatniających się gazów.