uśmiechnięty operator walca podczas pracyCzym jest walec?

Walce to maszyny należące do grupy specjalnego zastosowania. Dzięki nim można szybko, skutecznie oraz precyzyjnie realizować zarówno roboty drogowe, jak i budowlane. Są one wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mocny nacisk wałów na podłoże, generowany podczas jazdy masywnego walca, np. podczas zagęszczania gruntów.

Jakie występują rodzaje walców?

  • statyczne – oddziałują one na powierzchnie jedynie własną masą i na dość niewielką głębokość. Walce statyczne wykorzystuje się przede wszystkim do prac związanych z wykończeniem.
  • wibracyjne – które oddziałują na powierzchnie w sposób statyczny oraz dynamiczny – i dzieje się to jednocześnie. Walce wibracyjne mogą zostać poddane drganiom do 50 Hz, a głębokość ich oddziaływania na podłoże sięgać może nawet czterech metrów.

Niekiedy walce dzieli się także ze względu na kształt i sprężystość wałów, gdzie wyróżnia się urządzenia: gładkie, okołkowane i tarczowe montażu.