Kiedy powinniśmy zaopatrzyć się w spawarkę?

spawacz spawający migomatem

W domowym warsztacie zajmujemy się różnymi pracami, m.in.: stolarką, pracą przy silniku samochodowym itp. Niekiedy jednak zdarza się, że zachodzi potrzeba, by obróbce zostały poddane elementy metalowe. Jeśli chodzi o przycinanie, to dobra szlifierka wszystko załatwi, gorzej, jeśli w grę wchodzi łączenie elementów – wtedy właśnie zachodzi potrzeba zakupu spawarki.  

Spawanie migomatem 

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych urządzeń do spawania, ostatnio coraz częściej wybór pada na migomaty. Są to półautomatyczne spawarki wykorzystywane przy użyciu metody MIG/MAG. Praca z nimi ma wiele zalet, gdyż są szybkie i sprawnie wykonuje się nimi określoną pracę. Spawanie za pomocą migomatu nie jest skomplikowanym procesem, ale lepiej się do niego dobrze przygotować. 

spawacz podczas spawania MIG

Spawanie MIG i MAG – co je różni? 

Metody spawania MIG i MAG najprościej jest opisać jako spawanie topliwą elektrodą w osłonie gazowej. W tym przypadku funkcje elektrody pełni drut spawalniczy dostarczany do miejsca zajarzenia łuku elektrycznego, który pojawia się między drutem, a spawanym materiałem. Choć przez pryzmat nazwy można by uważać, że spawanie metodą MIG i MAG jest do siebie zbliżone, tak na prawdę są to jednak dwa różne procesy spawania. 

Spawanie MIG jest rodzajem spawania w osłonie gazów obojętnych. W metodzie tej wykorzystuje się gazy obojętne, a więc niereaktywne, takie jak: argon, hel lub ich mieszaniny. Spawanie MAG jest spawaniem w osłonie gazów aktywnych. Oprócz argonu, stosuje się tu gazy aktywne, takie jak: dwutlenek węgla lub tlen. Możliwe jest również stosowanie czystego dwutlenku węgla jako gazu osłonowego dla jeziorka spawalniczego. Zastosowanie różnych gazów osłonowych wiąże się z obróbką konkretnych materiałów. Dlatego też, technika MIG będzie idealna, jeśli chcemy spawać miedź, aluminium czy stopy metali nieżelaznych. Natomiast do pracy ze stalą odpowiednie będzie spawanie w osłonie gazów aktywnych, czyli technika MAG. 

Zalety spawania migomatem  

  • duża wydajność pracy,  
  • wysoka jakość spoin, 
  • pozwalają na pracę z wykorzystaniem dużej liczby metali i ich stopów, 
  • pozwalają spawać we wszystkich pozycjach,  
  • niskie koszty spawania,  
  • „czysta” technika – przy spawaniu wydziela się niewiele żużlu. 

Jak przygotować się do spawania metodą MIG/MAG? 

Spawanie migomatem wymaga odpowiedniego przygotowania. Bardzo ważne jest rozpoznanie materiału, z jakim będziemy pracować. Właśnie od tego zależy wybór odpowiedniej metody spawania oraz rodzaj drutu. Przed przystąpieniem do spawania, należy pamiętać o zaciśnięciu przewodu masowego na materiale przez nas spawanym. Następnie ustawiamy parametry spawania. Co prawda na początku może sprawiać to nieco problemów, ale po pewnym czasie stanie się to dla nas jedynie formalnością. Bardzo ważne jest także ustawienie odpowiedniego natężenia prądu oraz napięcia łuku.  

migomat w użyciu

Natężenie prądu dobiera się do grubości spawanego materiału. Wysokie napięcie łuku oznacza natomiast mniejszą głębokość wtopienia elektrody w materiał (podnosi to ryzyko przyklejenia czy rozprysków). Pamiętajmy jednak o tym, aby nie przesadzić w drugą stronę, gdyż cały proces spawania nie będzie stabilny.  

Zastosowanie migomatu

Migomat nadaje się zarówno jako specjalistyczny sprzęt dla fachowców, jak i narzędzie, którego możemy używać hobbistycznie w domowym warsztacie. Dlatego właśnie spawanie metodą MIG i Mag stało się jednym z najczęściej stosowanych procesów spawania. 

Pytania i odpowiedzi

Czy metody MIG i MAG czymś się różnią?

Tak, rodzajem użytego gazu. Technika MIG będzie idealna, jeśli chcemy spawać miedź, aluminium czy stopy metali nieżelaznych. Natomiast do pracy ze stalą odpowiednie będzie spawanie w osłonie gazów aktywnych, czyli technika MAG. 

Czy migomatem możemy spawać w warunkach domowego warsztatu?

Oczywiście, migomat to uniwersalne urządzenia do pracy dla fachowców, jak i dla hobbystów.