Specyfika żurawi

żurawi w trakcie konserwacji

Ciężko jest wyobrazić sobie plac jakiejkolwiek budowy, na której nie został zastosowany specjalistyczny sprzęt w postaci żurawi. Maszyny te umożliwiają bowiem transport najcięższych materiałów w pionie. Ze względu na środowisko pracy oraz obciążenia nie sposób jednak uniknąć ich awarii czy usterki. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, należy skorzystać z usług firm zajmujących się naprawą oraz konserwacją żurawi.  

Kiedy robić przeglądy oraz badania okresowe żurawi? 

Bardzo istotne jest regularne wykonywanie przeglądów oraz ich odpowiednia dokumentacja. Żurawie zaliczamy do urządzeń transportu bliskiego. Idzie za tym termin wykonywania przeglądów co 30 dni. Badania okresowe żurawi w pełnej formie wykonuje się co rok.  

Serwis mobilny 

Ze względu na wielkość żurawi, nie jest możliwy ich transport do serwisu na lawecie w sposób, w jaki transportuje się np. uszkodzone samochody. Najlepsi serwisanci posiadają rozbudowaną ofertę naprawy żurawi z możliwością dojazdu do klienta. Po zgłoszeniu awarii ustalany jest termin, w którym na plac budowy przyjeżdżają wyspecjalizowani mechanicy. Posiadają oni ze sobą niezbędny sprzęt do napraw. Nieważne, jaki to rodzaj usterki, w kontekście serwisu mobilnego można zazwyczaj liczyć na zdiagnozowanie problemu oraz jego usunięcie.  

żuraw podczas awarii

Przestój prac, który powoduje awaria maszyny może wiązać się z dużymi kosztami, jakie musi ponieść generalny wykonawca. Aby zatem nie dopuścić do przestoju prac, warto skorzystać z usług profesjonalnych serwisantów. 

Prace serwisowe oraz konserwacyjne 

Prace serwisowe oraz konserwacyjne żurawi należy zlecać jedynie odpowiednio wykwalifikowanym do tego osobom. Zanim rozpoczniemy prace serwisowe, za każdym razem musimy o tym poinformować operatorów maszyn. Ponadto powinniśmy również wyznaczyć kierownika robót. 

Czego nie należy robić w przypadku awarii żurawi? 

Nigdy nie należy wykonywać jakichkolwiek prac serwisowych czy konserwacyjnych, kiedy na urządzeniu mamy zawieszony ładunek. Należy również wyłączyć silnik, aby wszystkie podzespoły, przy których mają odbywać się czynności konserwacyjne znajdowały się w bezruchu. Od tej zasady możemy odstąpić tylko w przypadku takich prac serwisowych czy konserwacyjnych, których wykonanie nie jest możliwe bez włączonego silnika wysokoprężnego. Zabronione jest także wspinanie się po elementach maszyny. Żurawie posiadają specjalne uchwyty, które podczas prac serwisowych oraz konserwacyjnych prowadzonych na wysokościach pozwalają na używanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem.  

Co zrobić przed rozpoczęciem prac serwisowych?  

żuraw podczas naprawy

Przed rozpoczęciem prac serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przy instalacji elektrycznej musimy wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz odłączyć akumulator od układu elektrycznego żurawia, używając do tego wyłącznika głównego, a tym samym uniemożliwić dostęp do uruchomienia żurawia przez nieodpowiednie osoby. Dodatkowo możemy umieścić tabliczki ostrzegawcze. W razie potrzeby możemy odgrodzić również obszar wymagany do wykonania prac. Jeżeli podczas konserwacji konieczny okaże się demontaż urządzeń zabezpieczających, od razu po zakończeniu czynności serwisowych, należy je z powrotem zamontować i sprawdzić poprawność ich działania.  

Podczas wykonywania prac serwisowych żurawi niezbędne jest także zapewnienie bezpiecznej oraz nieszkodliwej dla środowiska utylizacji materiałów roboczych oraz pomocniczych. W przypadku, kiedy pracujemy z olejami, smarami czy innymi substancjami chemicznymi powinno się przestrzegać obowiązujących dla tych produktów zasad bezpieczeństwa. Wszystkie żurawie w instrukcji zawarte mają pełne specyfikacje użytych materiałów eksploatacyjnych. Serwis żurawi na wysokości powyżej 1,5 m wymaga stosowania przewidzianych do tego celu środków ochrony lub innych, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Zaliczamy do nich drabiny oraz podesty robocze.  

Prace spawalnicze i szlifierskie  

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, szlifierskich czy cięć gazowych w obrębie żurawia, można je przeprowadzać tylko i wyłącznie, kiedy teren oraz warunki pracy będą eliminować możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu. Zabronione jest samodzielne wykonywanie takich prac bez wcześniejszego skontaktowania się z działem obsługi klienta autoryzowanego serwisu. Nieprawidłowe wykonanie prac spawalniczych przy żurawiach może mieć poważne konsekwencje, gdyż jest w stanie spowodować konieczność przeprowadzenie skomplikowanej oraz bardzo kosztownej naprawy.