Specyfika podestów ruchomych

Podesty ruchome spełniają bardzo podobną rolę co rusztowania popularnie wykorzystywane przy pracach na wysokościach. Dzięki podestom możemy dotrzeć do miejsc w lokalizacjach, w których postawienie klasycznego rusztowania jest niemożliwe bądź utrudnione. Podesty zbudowane są z nadwozia, dźwigu podnoszącego i platformy roboczej. Dźwig zamontowany na nadwoziu, unosi platformę roboczą do pożądanej wysokości, co umożliwia nam dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Pozwala to również na oszczędność czasu oraz środków.  

podest ruchomy podczas przeglądu

Kto może serwisować podesty ruchome? 

Podesty ruchome są urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Aby móc obsługiwać podesty ruchome konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, prowadzenie dokumentacji technicznej tych urządzeń oraz ich regularny przegląd i naprawa.  

Przegląd oraz naprawę podestów ruchomych mogą zajmować się jedynie konserwatorzy, którzy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zdobyć taki dokument, najlepiej jest wziąć udział w dedykowanych kursach przygotowujących do egzaminu. Zagadnienia na nich poruszane są oparte o wymogi egzaminacyjne UDT. Zarówno doświadczenie, jak i odpowiednie podejście instruktorów do uczestników szkolenia, pozwalają na naukę nawet dla osób nieposiadających doświadczenia.  

Serwis oraz przeglądy okresowe podestów ruchomych  

Jak już wiemy, podesty ruchome podlegają dozorowi technicznemu. Podobnie jak inne urządzenia, które wykorzystywane są do prac na wysokościach, należy regularnie poddawać je przeglądom oraz konserwacji. Pozwoli nam to na utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnej usterki. Dzięki temu zwiększymy także efektywność oraz wydajność urządzeń. Ważne jest regularne sprawdzanie stanu podestów ruchomych, a nie czekanie aż dojdzie do ich awarii.  

Kiedy powinniśmy wykonać serwis podestów ruchomych? 

serwis podestów ruchomych

Regularny przegląd oraz naprawa urządzeń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno operatorowi podestu ruchomego, jak i osobom znajdującym się w jego pobliżu. Bardzo ważne jest, aby urządzenia, które wykorzystywane są do prac na wysokościach były całkowicie sprawne. Kluczowe jest przestrzeganie terminów przeglądów podestów, które są wyznaczone prawnie. Na rynku działa wiele firm oferujących usługi naprawcze oraz konserwacyjne podestów ruchomych. Możliwe jest wykonanie usług serwisowych w miejscu odpowiadającemu klientowi.  

Wystąpienie usterki bądź awarii urządzenia, które uniemożliwia jego dalszą eksploatację, wiąże się z koniecznością zlecenia naprawy oraz wykonania badania doraźnego powypadkowego. Jest ono przeprowadzane na zlecenie użytkującego. Podczas badania inspektor UDT dokładnie sprawdza stan urządzenia. Celem badania jest określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn jego awarii. Zakres badania ustala się indywidualnie.  

Jakie awarie podestów ruchomych występują najczęściej? 

Serwis oraz naprawa podestów ruchomych są niezbędne w przypadku wystąpienia awarii czy usterki uniemożliwiającej dalsze bezpieczne eksploatowanie urządzenia.  

Najczęstsze wypadki, do jakich dochodzi podczas eksploatacji podestów ruchomych to: 

  • porażenia prądem, 
  • nadmierny ich załadunek, 
  • upadki z wysokości,  
  • kolizje z obiektami budowlanymi czy elementami konstrukcyjnymi.  
konserwacja podestów ruchomych

Powyżej wymienione wypadki są zazwyczaj skutkiem kilku przyczyn nieprawidłowego eksploatowania urządzeń. Zaliczamy do nich m.in. użytkowanie podestów nie stosując się do zasad BHP, w szczególności do przepisów, które dotyczą braku odpowiednich środków ochrony osobistej oraz nieodpowiedniego podwyższania wysokości roboczej podestów.  

Do czynników zwiększających ryzyko wypadku możemy zaliczyć również niekorzystne warunki atmosferyczne jak np. nadmierne opady, porywisty wiatr czy też ograniczona przejrzystość powietrza.  

Serwis podestów ruchomych 

Działania serwisowe, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie urządzenia do stanu umożliwiającego jego dalsze użytkowanie obejmują różne działania konserwacyjne oraz naprawcze.  

Do serwisu podestów ruchomych możemy zaliczyć m.in.:  

  • naprawy konstrukcji nośnych,  
  • naprawy układów elektrycznych i hydraulicznych,  
  • regenerację i remonty silników,  
  • naprawy układów podnoszenia.  

Należy pamiętać, że naprawą urządzeń powinni zajmować się profesjonaliści. Daje nam to pewność, że praca wykonana przez takie osoby zapewni nam dalsze bezpieczne użytkowanie podestów.