Specyfika żurawi HDS

żuraw hds na placu budowy

Żurawie HDS, to urządzenia o szerokim zastosowaniu. Ich praca polega na załadunku i rozładunku. Ze względu na swoją budowę i stosunkowo niewielkie gabaryty są wykorzystywane do prac między innymi w trudniej dostępnych miejscach. Jak każde urządzenie, wymaga stosowania się do zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz reguł zawartych w instrukcji technicznej. Niezastosowanie się do tych zasad może doprowadzić do wypadków i wystąpienia awarii. 

Co należy zrobić przed pracą z żurawiem HDS?

Przed przystąpieniem do pracy operator żurawia HDS, powinien przeczytać: 

 • dokumentację techniczno – ruchową urządzenia, 
 • dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytku, 
 • instrukcję obsługi danego rodzaju żurawia, 
 • wpis w dzienniku konserwacji. 

Bez zapoznania się ze wszystkimi dokumentami nie może rozpocząć pracy. Następnie musi upewnić się, że urządzenie jest sprawne. Sprawdza wtedy: 

 • szczelność poszczególnych elementów, 
 • poprawne wysuwanie podpór, 
 • działanie zamków hydraulicznych, 
 • funkcjonowanie blokad, 
 • działanie zabezpieczeń. 

Gdy zauważy jakieś nieprawidłowości ma obowiązek poinformować o nich przełożonego. 

hak żurawia

Ważną czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań jest upewnienie się, że w strefie pracy urządzenia nie znajdują się osoby postronne. Takie miejsce należy odpowiednio wydzielić i prawidłowo oznakować, by uniknąć takich sytuacji. Trzeba pamiętać o zaciągnięciu ręcznego hamulca, skorzystać z klinów zapobiegających poruszaniu się kół ora zapaleniu świateł ostrzegawczych. Osoba kierująca urządzeniem powinna posiadać odpowiednie elementy ochrony osobistej, czyli ubranie, które nie ogranicza ruchów, właściwe obuwie i przede wszystkim kask ochronny.  

Powinności operatora żurawia HDS

Obowiązkiem operatora kierującego pojazdem jest ustawienie go we właściwym miejscu i odpowiednie wypoziomowanie. Powierzchnia, na której się znajduje musi być wytrzymała, a w przypadku nierówności w terenie, konieczne staje się użycie specjalnych podkładek i stabilizatorów. W danych technicznych danego urządzenia można znaleźć informacje mówiące o dopuszczanym maksymalnym pochyleniu żurawia. 

Zastosowanie żurawi HDS

Żurawie HDS często wykorzystywane są w pracach na otwartym powietrzu, jednak nie w każdych warunkach atmosferycznych można z nich korzystać. W sytuacji, gdy jest ograniczona widoczność, np. podczas mgły, wieje duży wiatr lub jest burza należy niezwłocznie zaprzestać pracy na urządzeniu. Gdy praca wykonywana jest wewnątrz budynku, trzeba zadbać o dobry system wentylacyjny, by nie dopuścić do zaistnienia niebezpiecznego poziomu gazów spalinowych. 

Główne czynności niedozwolone w pracy z żurawiem HDS 

W celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa, osób z nami współpracujących oraz niedopuszczenia do uszkodzenia mienia, które służy nam do wykonywania obowiązków, nie wolno: 

żurawie HDS na budowie
 • pracować na niewłaściwym terenie, przy nieprzyłączonych i nieuziemionych liniach energetycznych, 
 • próbować przenosić materiały, które są trwale przymocowane do podłoża, 
 • próbować przenosić materiały przymarznięte do podłoża, 
 • podnosić ładunki o nieznanych nam parametrach, 
 • próbować przenosić ładunki o masie wykraczającej poza dopuszczalny maksymalny udźwig danego urządzenia, 
 • pracować na nie w pełni sprawnym urządzeniu, 
 • przenosić materiałów bezpośrednio nad ludźmi lub stanowiskami roboczymi, 
 • eksploatować żurawia, który nie posiada aktualnego zapisu w dzienniku konserwacji, 
 • eksploatować żurawia bez pozwoleń wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Questions et réponses

Do czego służą żurawie HDS?

Urządzenia te używane są do prac, gdzie nie zmieściłyby się duże dźwigi. Służą do załadunku i rozładunku różnego rodzaju towarów. 

Czy można używać żurawi HDS w pomieszczeniach?

Tak, ale trzeba zadbać o dobry system wentylacyjny budynku. 

Co zrobić, gdy zauważę, że jakieś nieprawidłowości w działaniu urządzenia?

Należy natychmiast przerwać pracę i poinformować przełożonego o zaistniałym problemie. 

Czy osoba obsługująca urządzenie musi nosić jakieś specjalne ubrania?

Pracownik jest zobowiązany zawsze mieć na sobie ochronne ubranie, buty i kask.