Większości ludzi praca przy centralnym ogrzewaniu nie kojarzy się z posiadaniem specjalnych kwalifikacji. Instalacje grzewcze to jednak nie tylko niewielkich rozmiarów piece ogrzewające domy rodzinne, ale także duże kotły i piece ogrzewające budynki biurowe czy przemysłowe.

Instalacja grzewcza jest dzisiaj podstawowym elementem większości budynków. Dlatego też osoba posiadająca uprawnienia do instalacji i konserwacji instalacji cieplnych może liczyć na stabilną i dobrze płatną pracę. Co jednak warto wiedzieć, zanim potencjalny kandydat zechce zapisać się na kurs palacza kotłów i pieców CO?

Na czym polega praca palacza kotłów i pieców CO?

W przypadku zawodu palacza rozróżnia się dwa stanowiska: palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych oraz palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych. Różnią się one od siebie rodzajem paliwa stosowanym w instalacji cieplnej, w tym także ich obsługą oraz konserwacją. Praca palacza polega na obsłudze pieców i kotłów instalacji cieplnej mającej na celu dostarczenie w całym budynku ciepłej wody i ogrzania pomieszczeń. Dodatkowo w halach produkcyjnych czy warsztatach palacz kontroluje także urządzenia odpowiedzialne za produkcje pary technicznej. Obowiązki palacza to przede wszystkim odpowiednia kontrola i konserwacja urządzeń odprowadzających spaliny i odpady z instalacji cieplnych a także dbanie o sprawność techniczną kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Kto może wziąć udział w kursie palacza kotłów i pieców CO?

Na kurs palacza kotłów i pieców CO może zapisać się praktycznie każdy.  Dlatego też jest on atrakcyjny dla osób, które poszukują poszerzenia swoich kompetencji zawodowych o nowe uprawnienia. Do kursu palacza kotłów i pieców CO może podejść każdy, kto:

 • Ukończył 18 lat.
 • Posiada wykształcenie przynajmniej podstawowe.
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zakresie instalacji i konserwacji instalacji cieplnych.

Każdy, kto spełnia te warunki może przystąpić do kursu oraz egzaminu nadającego uprawnienia do pracy z kotłami i piecami CO.

Uprawnienia posiadają ważność przez 5 lat. Po tym okresie należy ponownie podejść do egzaminu i zaliczyć go z pozytywnym wynikiem, aby odnowić swoje świadczenia kwalifikacyjne.

Jak długi jest kurs na palacza kotłów i pieców CO?

Długość szkolenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak od poziomu doświadczenia kursantów. Dla osób posiadających już doświadczenie w pracy z kotłami i piecami CO organizowane są specjalne jednodniowe szkolenia mające na celu jedynie przypomnieć najważniejsze informacje z zakresu instalacji oraz konserwacji instalacji cieplnych. Taki jednodniowy kurs kończy się egzaminem, odbywającym się od razu tego samego dnia.

Dla osób dopiero nabywających pierwsze doświadczenie z obsługą kotłów i pieców CO kurs może trwać nawet kilka dni. Dłuższe kursy odbywają się normalnie w godzinach pracy, jednak wiele ośrodków szkoleniowych oferuje zajęcia w godzinach wieczornych, a także specjalne kursy weekendowe.

Jak wygląda kurs na palacza kotłów i pieców CO?

W Polsce kotły oraz piece CO są urządzeniami, do obsługi których potrzebne są odpowiednie kwalifikacje. Ze względu na charakter urządzeń stosowanych w instalacjach cieplnych odpowiedzialna i bezpieczna obsługa jest tu wyjątkowo ważna. Niewłaściwa eksploatacja kotłów i pieców CO może doprowadzić do poważnej katastrofy. Dlatego też, aby móc pracować z instalacjami cieplnymi należy zdać odpowiedni egzamin przed komisją wyznaczoną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zapewnia świadczenia kwalifikacyjne pozwalające na prace z kotłami oraz piecami CO.

Kurs na kotły oraz piece CO składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursanci biorą udział w wykładach dotyczących bezpiecznej eksploatacji i konserwacji instalacji cieplnych CO. W części teoretycznej kursu osoby biorące udział mogą się dowiedzieć m. in.:

 • Przepisy o dozorze technicznym instalacji cieplnych.
 • Organizacja pracy przy kotłach oraz piecach CO.
 • Obowiązki palacza.
 • Ogólne zagadnienia techniki cieplnej.
 • Paliwo i materiały używane w piecach i kotłach CO.
 • Schemat kotłowni CO.
 • Instalacje wodne w gospodarce cieplnej.
 • Eksploatacja kotłów i pieców.
 • Sieci i instalacje cieplne.
 • Przemysłowe urządzenia stosowane w instalacjach cieplnych.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej do konserwacji.
 • BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO.
 • Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo medyczne w zakresie bezpieczeństwa pracy z kotłami i piecami CO.

W części praktycznej kursanci ćwiczą w kontrolowanym środowisku informacje zdobyte w części teoretycznej. Kursanci mogą tutaj poznać we własnym zakresie urządzenia stosowane w instalacji oraz konserwacji. Dodatkowo każdy z kursantów ma okazję wykonać czynności związane z instalacją, eksploatacją lub konserwacją pieców i kotłów CO. Ma to na celu przygotować kursantów do końcowego egzaminu.

Egzamin również składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursanci zdają egzamin pisemny mający na celu sprawdzenie ich umiejętności. Zakres pytań w tej części egzaminu to m. in.:

 • Klasyfikacja kotłów cieplnych ze względu na ich konstrukcje.
 • Zakres dokumentacji fabrycznej urządzenia.
 • Znajomość aktów prawnych regulujących pracę z piecami i kotłami CO.
 • Zasady działania kotła.
 • Rodzaje paliwa stosowanie w piecach i kotłach CO.
 • Procesy chemiczne zachodzące w instalacjach cieplnych.
 • BHP pracy z piecami i kotłami, kiedy można przystąpić do pracy, jak bezpiecznie kończyć pracę z instalacją cieplną itp.

Następnie w części praktycznej kursanci muszą zaliczyć egzamin ze znajomości obsługi pieców i kotłów a także wykonać poprawnie przed komisją wyznaczoną przez SEP wszystkie czynności związane z instalacją, konserwacją i eksploatacją pieców oraz kotłów CO. Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z obu części egzaminu otrzymuje świadczenie kwalifikacyjne, uprawniające go do pracy z piecami oraz kotłami CO przez 5 lat.

Większość firm szkoleniowych oferuje zarówno kursy otwarte jak i prywatne. Szkolenia otwarte mają najczęściej charakter grupowych zajęć i są prowadzone w regularnych odstępach. Na szkolenie tego typu może zapisać się każdy, kto chciałby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o uprawnienia do obsługi pieców oraz kotłów CO.

Dodatkowo większość ośrodków prowadzi również szkolenia zamknięte. Są one zazwyczaj dodatkowo płatne i przeznaczone dla firm chętnych zaoferować swoim pracownikom szkolenie nadające im dodatkowe kompetencje. W takim wypadku klient sam musi zgłosić się do firm szkoleniowej w celu zapisania siebie bądź grupy swoich pracowników na kurs na kotły i piece CO.

Czy pozwolenia na kotły i piece CO nabyte w Polsce pozwalają na pracę za granicą?

Jeśli ktoś rozważa pracą w zakresie instalacji cieplnych w kraju innym niż Polska, należy najpierw dowiedzieć się, czy uprawnienia nabyte w Polsce są tam honorowane. Wydawaniem i kontrolą uprawnień zajmują się w innych krajach jednostki będące lokalnym odpowiednikiem komisji egzaminacyjnej SEP. W niektórych krajach osoby chętne podjęcia się pracy w zakresie instalacji cieplnych posiadające uprawnienia muszą podjąć dodatkowy częściowy kurs. W innych z kolei może się to wiązać z potrzebą zaliczenia kursu na kotły i piece CO całkowicie od początku.

W niektórych państwach osoby posiadające Polskie uprawnienia muszą jedynie posiadać dodatkową dokumentację. Większość ośrodków szkoleniowych zajmuje się wydawaniem takiej dokumentacji za opłatą.

Czy warto robić kurs na palacza kotłów i pieców CO?

Szkolenie na palacza kotłów i pieców CO jest często oceniane jako jedno z prostszych, dlatego każdy kto chciałby nabyć nowe kwalifikacje, które mogłyby mu pomóc w zmianie zawodu może spróbować swoich sił w kursie. Uprawnienia na pracę z kotłami i piecami CO zapewniają dostęp do stabilnej pracy w wielu sektorach. Dodatkowo palacze kotłów i pieców CO zajmujący się ich instalacją często pracują we własnej działalności gospodarczej na wygodnych warunkach, dlatego też warto rozważyć zrobienie kursu na palacza kotłów i pieców CO.