Ochrona ppoż, co to właściwie jest?

Przepisy przeciwpożarowe są zasadami formalnie zapisanymi w polskim prawie. Nakazują one przedsięwzięcie działań i środków mających na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe w miejscu pracy. Przedsiębiorcy podczas ustalania zasad w swojej firmie powinni stosować się do ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Szczegółowe informacje znajdują się także w rozporządzeniach.

Ochrona ppoż ma polegać na realizacji celu, jakim jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed klęskami żywiołowymi, pożarami lub innymi zagrożeniami.

Do ochrony ppoż możemy zaliczyć następujące działania:

 • Zapobieganie pożarom
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym
 • Zapewnienie zarówno sił jak i środków niezbędnych do ich zwalczania
 • Prowadzenie działań ratowniczych

Szkolenie ppoż pracownik zobowiązany jest przejść nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie ustala częstotliwości odbywania takich szkoleń. Teoretycznie wystarczy je więc przeprowadzić raz.

Jak powinna odbywać się ochrona ppoż?

Ochrona przeciwpożarowa to przede wszystkim zapobieganie pożarom. W przypadku, kiedy dojdzie do pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia, celem ppoż jest nie tylko zminimalizowanie szkód.

Sposoby zapobiegania pożarom oraz klęskom żywiołowym

Ustawa o ochronie ppoż zakłada, że głównym sposobem na zapobieganie pożarom czy klęskom żywiołowym jest wykonywanie czynności, które mają na celu niedopuszczenie do ich wystąpienia. Zalicza się do nich:

 • Przestrzeganie zakazów i nakazów zawartych w ustawie
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż

Kto w Polsce odpowiedzialny jest za działania ratownicze ppoż?

Główną odpowiedzialność za działania ratownicze w ramach ochrony przeciwpożarowej ponoszą jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Nie są to jedyne organy, które odpowiadają za ratownictwo ppoż. Oprócz straży pożarnej zajmują się tym:

 • Terenowe służby ratownicze
 • Wojskowe jednostki ochrony ppoż
 • Straże pożarne gminne, miejskie, powiatowe

Organ odpowiedzialny za ochronę ppoż

W Polsce za ochronę przeciwpożarową odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma on zapewnić wymienione wcześniej siły oraz środki do zapewnienia ochrony ppoż.

Szkolenia ppoż

Przeszkolenie przeciwpożarowe możesz przejść w Centro de Desarrollo de Personal de ERGON. Naszym klientom zapewniamy szkolenia, które prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy. Nasze kursy oferowane są w niewygórowanych cenach.

Jednym z pierwszych obowiązków pracodawcy jest zapoznanie pracowników z zasadami ppoż obowiązującymi w danej firmie. Według kodeksu pracy, pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie środki do zwalczania pożarów oraz ewakuacji. Musi on także oddelegować pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie tych działań. Najlepszym rozwiązaniem jest przystąpienie do kursu przeciwpożarowego.

W ERGON zrobisz zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia przeciwpożarowe oraz BHP. Dzięki kursom z naszej oferty każdy z Twoich pracowników będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Każde szkolenie ppoż jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Zapewniamy nowoczesne zaplecze oraz bogaty program nauczania. Na naszych szkoleniach zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która spełni nie tylko wymogi prawne, ale będzie również przydatna w codziennym życiu.

Oferta ERGON

Ośrodek ERGON

organizuje szkolenia ppoż wstępne, które dedykowane są dla nowo zatrudnionych pracowników. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie ich z przepisami ppoż obowiązującymi na konkretnym stanowisku pracy. Każdy uczestnik zdobędzie także wiedzę, jak zachować się w przypadku wybuchu pożaru.

Oferujemy również szkolenia okresowe z zakresu ppoż. Ich celem jest uzupełnienie zdobytej wcześniej wiedzy oraz jej aktualizacja.

Każde szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej.

 Kursy oferowane przez ERGON cechują się wysoką jakością kształcenia. Nasz ośrodek posiada kilkunastoletnie doświadczenie i  niezbędną wiedzę, w obszarze realizacji projektów edukacyjnych. W związku z tym, każde szkolenie z zakresu ochrony ppoż oraz także inne kursy dostępne w naszej ofercie są prowadzone w oparciu o aktualne przepisy prawa. Odbywają się one pod okiem instruktorów, którzy podczas zajęć wykorzystują aktywizujące metody kształcenia.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach

Tematyka kursów jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy. Dostosowanie programu do specyfiki działania danej organizacjii wpływa na stopień realizacji celów kształcenia. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające fakt przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Nasze kursy zawierają:

 • Informacje o zagrożeniach pożarowych, jakie mogą wystąpić na naszym stanowisku pracy
 • Omówienie instrukcji ppoż danego zakładu pracy
 • Informacje, gdzie powinien znajdować się sprzęt pożarowy
 • Zasady oznakowania pożarowego oraz ewakuacyjnego
 • Przeprowadzenie ewakuacji
 • Procedury alarmoweZasady używania sprzętów gaśniczych
 • Pierwsza pomoc

W jakich miastach znajduje się ERGON?

Na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej można zapisać się w kilku miastach. Do wyboru są: Warszawa, Katowice, Kraków oraz Bielsko-Biała. Zajęcia prowadzimy cyklicznie zgodnie z harmonogramem dostępnym na naszej stronie.

Dla grup zorganizowanych oferujemy zamknięte szkolenia ppoż pracowników, które możemy zorganizować nie tylko w jednym z naszych ośrodków, ale również na terenie całej Polski. Jesteśmy w stanie dojechać na miejsce uzgodnione z klientem.

Koszt usług

         Cena usług jest uzależniona od ilości uczestników danych zajęć. W przypadku dużych grup zapewniamy atrakcyjne rabaty oraz umożliwiamy negocjację ceny. W celu podjęcia współpracy, prosimy o wysłanie do nas zapytania przez formularz dostępny na stronie.