Człowiek w przyłbicy spawalniczej

Spawanie polega na trwałym złączeniu materiałów topliwych poprzez ich miejscowe stopienie, a następnie zestalenie w obecności spoiwa. Głównie metali (stali, aluminium, miedzi, niklu, tytanu) i tworzyw sztucznych. 

Métodos de soldadura 

Wyróżnia się wiele odmiennych metod spawalniczych, jednak my omówimy jedynie kilka najpopularniejszych.  

Soldadura eléctrica 

Jest to najpowszechniejsza, a zarazem najprostsza technicznie metoda bazująca na zjawisku łuku elektrycznego. Przeprowadzana w temperaturach sięgających nawet 4000°C.  Stosowana jest do zgrzewania relatywnie cienkich blach tzn. mieszczących się w przedziale 1-80mm. 

Soldadura MIG/MAG (Metal Active Gas/Metal Inert Gas) 

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG), przeważnie dwutlenku węgla lub jego mieszanin. Natomiast spawanie MIG odbywa się w środowisku argonu lub helu. Ta metoda jest powszechnie używana w procesach automatycznych oraz półautomatycznych. 

Soldadura TIG (tungsteno Gas inerte) 

Spawacz podczas pracy

Znane również jako GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). Podobnie jak w poprzednim omawianym przykładzie i tu rzecz dzieje się w osłonie gazów obojętnych. Różnica polega na tym, że elektroda jest nietopliwa i zrobiona z wolframu. Zasadniczą zaletą tego sposobu jest szeroki zakres grubości spawanych materiałów oraz raczej mało istotne potencjalne niedogodności wynikające z jej stosowania.  

Tipos de soldadura 

Spoina jest dla spawalnictwa tym, czym szew dla przemysłu krawieckiego. Dlatego to na niej właśnie opiera się trwałość docelowej konstrukcji. Oto przykłady rodzajów spojeń wraz z ich zastosowaniem. 

Soldaduras frontales 

Se forman uniendo la pared de un componente (espesor) a otro material. Se utilizan sobre todo en chapas, barras y tubos. 

Juntas de borde 

Do utworzenia spoin brzeżnych nie potrzeba żadnych innych materiałów niż te spawane. Wystarczy jedynie odgiąć odpowiednio krawędzie i poddać obróbce termicznej. Metoda używana powszechnie dla cienkich arkuszy blach. 

Soldaduras de filete 

Como su nombre indica, se utilizan en última instancia para unir componentes que están desplazados entre sí. Una unión soldada puede ser de solape o de solape, dependiendo de la forma en que se solapen las chapas. 

Pozycje spawania 

spawacz w masce

Innymi istotnymi dla spawacza zagadnieniami są pozycje spawalnicze. Fachowo oznakowane skrótowcami literowymi (PA, PB, PC etc.) odnoszą się do szczegółów procesu spawania. Na przykład czy spoiwo nakładane jest od dołu do góry czy przeciwnie. Z wymienionego powyżej schematu nazewnictwa wykruszają się dwie pozycje: H–L045 oraz J–L045, które oznaczają scalanie rur w pozycji odchylonej pod kątem 45° kolejno – z dołu do góry oraz z góry do dołu.  

Ponadto, wyróżnia się parametry takie jak zmiany w materiale czy geometryczne niezgodności spawalnicze. Do ich diagnozowania wykonuje się szereg odpowiednich testów oraz badań. Jednak, żeby móc spawać, należy najpierw zdobyć stosowne certyfikaty UDT NSPAW i uprawnienia.