Każdy, kto zajmuje się urządzeniami i instalacjami, musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które określają przepisy Urzędu Regulacji Energetyki, czyli centralnego organu administracji rządowej zajmującego się regulacją gospodarki paliwowej i energetycznej. Chociaż procedura zdobywania kwalifikacji wydaje się trudna i skomplikowana, po przeczytaniu niniejszego artykułu dowiesz się, jak wybrać szkolenie, w jaki sposób zapisać się na egzamin przed wybraną przez siebie komisją np.  SEPSIMP, PSE, SITPS lub inną organizacją z prawem do egzaminowania oraz na jakie zagadnienia musisz zwrócić szczególną uwagę.

Uprawnienia G1, G2, G3 krok po kroku

Każdy, kto zajmuje się urządzeniami i instalacjami powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, które określają przepisy Urzędu Regulacji Energetyki. Osoby zainteresowane pracą elektryka, montera sieci, gazownika lub palacza kotłów, w pierwszej kolejności muszą wybrać profesjonalne i certyfikowane szkolenie w zakresie danego typu umiejętności energetycznych (G1, G2, G3). Aby przystąpić do egzaminu przed SEP lub inną instytucją uprawnioną do egzaminowania, , należy spełnić dwa warunki: mieć ukończone 18 lat oraz co najmniej podstawowe wykształcenie.  Po przebytym szkoleniu, kursant otrzymuje możliwość podejścia do egzaminu przed wybraną instytucją z prawem do egzaminowania w tym zakresie..

Wybór szkolenia

Przy wyborze szkolenia, które ma nam zapewnić zdanie egzaminu państwowego i zdobycie kwalifikacji w zakresie grup uprawnień G1, G2, G3, należy postawić na te same wymagania, co przy wyborze szkoły nauki jazdy. Warto wziąć pod uwagę średnią zdawalność kursantów, doświadczenie instruktorów oraz stan i rodzaj sprzętu, na którym będziesz się uczyć. By zdobyć uprawnienie elektryczne, cieplne lub gazowe, warto zainwestować i wybrać renomowaną placówkę z dobrymi opiniami i wysoką zdawalnością.

instalacja ciepłownicza

Zalety posiadania uprawnień G1, G2 i G3 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele krajów europejskich, w tym Polska, zaczęło odchodzić od kopalnianych źródeł energii, a coraz większym zainteresowaniem cieszą się gaz ziemny (jako źródło ogrzewania) oraz panele fotowoltaiczne, szybko rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnych i wykwalifikowanych fachowców z właściwymi uprawnieniami. Warto pamiętać, że honorowane są one nie tylko w Polsce, ale wszystkich krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii, a także państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Zdobycie uprawnień do eksploatacji i dozoru nad urządzeniami energetycznymi to pierwszy krok do dobrze płatnej pracy i rozpoczęcia kariery w dziedzinie, która stale się rozwija. Pracownik dysponujący uprawnieniami energetycznymi ma wiele możliwości zatrudnienia – zarówno przy instalacji i montażu, jak i konserwacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych.

Szkolenie, którego celem jest nabycie kwalifikacji G1, G2 lub G3, zazwyczaj jest krótkie, nie obciąża czasowo pracownika, dzięki czemu można wziąć w nim udział w wolnym czasie. Posiadanie takiego certyfikatu jest kartą przetargową do podwyżki lub pracy na wyższym stanowisku.

Kwalifikacje

Pomyślnie zdany egzamin państwowy owocuje wydaniem przez komisję świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawnienia zachowują swoją ważność przez okres 5 lat od momentu wystawienia. Określane są one również jako uprawnienia budowlane elektryczne czy uprawnienia do 1kV.

Zakres tematyczny poszczególnych grup uprawnień

 

Kwalifikacje elektryczne G1

instalacje elektroenergetyczneDedykowane są osobom zajmującym się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Treść egzaminu w tej grupie określa §6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Osoby kwalifikujące się uprawnieniami G1 znają zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych. Potrafią wymienić techniczne środki ochrony przeciwpożarowej, wymieniają klasy ochronności urządzeń oraz zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

Kursanci pragnący w przyszłości zająć się eksploatacją, na szkoleniu zaznajamiają się z czynnościami związanymi z uruchamianiem, obsługą i zatrzymaniem urządzeń elektroenergetycznych. Posługują się terminami i zakresami przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

Osoby skupiające się na dozorze, poznają zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.

Zarówno kursanci eksploatacji jak i dozoru uczą się zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy, udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie metod uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. W szkoleniach przyszłych elektryków kładzie się szczególny nacisk na wpływ urządzeni elektrycznych, instalacji i sieci na możliwość powstania pożaru.

 

Derecho térmico G2

Muszą je zdobyć osoby, które chcą zawodowo zająć się eksploatacją lub dozorem urządzeń, sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Podstawę prawną egzaminu stanowi §8 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Kursanci ubiegający się o uprawnienia G2 poznają zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetyczno-cieplnych. Poznają parametry techniczne (typ, rodzaj, moc, ciśnienie), zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów, oględzin, przeglądów, napraw, remontów lub prób.  Nieodłącznym elementem szkolenia są zasady bezpieczeństwa oraz udzielanie pierwszej pomocy.

szkolenie GAZOWE

Kwalifikacje gazowe G3

Szkolenia w tym zakresie skierowane są do osób, które chciałyby zająć się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Kursanci takiego kursu zapoznają się z zasadami budowy, projektowania i działania instalacji ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych. W zakres zajęć wchodzi przedstawienie zasad projektowania sieci ciepłowniczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji gazowniczych wraz z dobrem urządzeń i elementów.